ZASIŁEK POGRZEBOWY

 

Zasiłek pogrzebowy w Norwegii przysługuje, gdy zmarły w chwili śmierci był członkiem norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych. Nie ma znaczenia, czy śmierć nastąpiła w Norwegii, czy w Polsce. Co ważne, to świadczenie przysługuje jednocześnie tylko z jednego z krajów EOG. Jeśli wypłacono zasiłek np. w Polsce, nie będzie dłużej przysługiwał w Norwegii.

O świadczenie tego rodzaju może starać się osoba, która pokryła koszty pogrzebu lub/i transportu. Przepisy nie określają, czy ma to być wyznaczony prawnie spadkobierca, czy ktoś inny.

Zasiłek pogrzebowy wynosi na dziś (styczeń 2019) 23 990 NOK i jest zależny od wysokości poniesionych kosztów związanych z pochówkiem. Na jego wysokość ma też wpływ posiadany majątek zmarłego, a w sytuacji gdy zmarły posiadał małżonka, również majątek małżonka.

Zgłoś się do jednego z naszych biur po więcej szczegółów. ATS Pomoc w Norwegii pomaga w skomplementowaniu odpowiedniej dokumentacji do NAV i prawidłowym wypełnieniu wniosku.