Skip to main content

Dodatek za nadgodziny to w Norwegii ważny temat. Pracownicy powinni znać swoje prawa i reagować na nieprawidłowości, tym bardziej, że pracodawcom zdarza się niewłaściwie interpretować przepisy.

Zasady dotyczące wypłacania dodatków za nadgodziny nie są w Norwegii proste. Kłopoty z ich właściwą interpretacją ma wielu pracodawców. Im więcej pracownik wie na ten temat, tym łatwiej jest mu dochodzić swoich praw. Poniżej przedstawiamy kilka istotnych zasad dotyczących nadgodzin, które zebrali norwescy eksperci zajmujący się prawem pracy.

Gdy odbierasz dodatkowe godziny z banku godzin jako wolne, to wciąż należy ci się dodatek za nadgodziny

Wypracowane w firmie nadgodziny można zbierać w tak zwanym banku godzin, aby potem zamienić je na czas wolny (avspasering). Odebranie tych godzin jako czasu wolnego od pracy nie oznacza jednak, że przestał się za nie liczyć dodatek za nadgodziny. Pracodawca wciąż powinien za nie wypłacić minimum 40% dodatku lub więcej w przypadku pracowników objętych umowami zbiorowymi.

Nadgodziny odebrane w postaci czasu wolnego nie znikają z systemu

Wielu pracodawców, podobnie jak i pracowników, uważa, że wypracowane godziny odebrane w firmie avspasering „znikają” z systemu. To błąd. Każda godzina pracy określona w Kodeksie Pracy jako nadgodzina, powinna być zarejestrowana w systemie jako nadgodzina i opłacona w odpowiedni sposób. Jedynym wyjątkiem jest tak zwany fleksitidsordninger, jednak nawet w tym przypadku nadgodziny nie „znikają” z ewidencji.

Nie każda godzina powyżej 7,5 dziennie jest nadgodziną w świetle kodeksu pracy

Według norweskiego Kodeksu Pracy z zasady nadgodziny należą się po przepracowaniu 9 godzin dziennie i po przepracowaniu 40 godzin tygodniowo. Pracodawcy, których pracownicy objęci są umowami zbiorowymi, liczą niekiedy nadgodziny już po przepracowaniu 7,5 godziny dziennie. Nawet, jeśli w takim przypadku umowa zbiorowa uprawnia pracownika do otrzymania dodatku, takie godziny nie powinny się liczyć w ewidencji jako nadgodziny. Zaliczania ich do nadgodzin w świetle prawa pracy spowoduje, że pracownik zbyt szybko osiągnie limit nadgodzin przewidziany na okres siedmiu dni, czterech tygodni i pięćdziesięciu dwóch tygodni.

„Niezależne stanowisko” a nadgodziny

W norweskim Kodeksie Pracy istnieje zapis o wyjątkowym, niezależnym stanowisku pracy (særlig uavhengig stilling). Osoby zajmujące takie stanowiska nie są związane standardowymi postanowieniami Kodeksu Pracy dotyczącymi czasu pracy i wypłacania nadgodzin. Takie stanowisko można pełnić wyłącznie w przypadku, gdy pracownik faktycznie sam decyduje o tym, kiedy wykonuje przewidziane obowiązki. Jeśli ktoś w firmie kontroluje jego czas pracy, nie można tego zakwalifikować jako pracy na wyjątkowym, niezależnym stanowisku. W praktyce żaden pracodawca nie może wykorzystywać tej formy kontraktu, aby nie wypłacać komuś nadgodzin.

Część etatu a nadgodziny

Pracownicy zatrudnieni na część etatu również mają prawo do wypłaty nadgodzin, jeśli przekraczają limit określony w norweskim kodeksie pracy. Oznacza to, że nawet jeśli pracują tylko jeden dzień w tygodniu, ale więcej niż 9 godzin dziennie, należy się im dodatek za nadgodziny. W tym samym czasie muszą jednak przepracować więcej niż 40 godzin w tygodniu, aby mieć prawo do nadgodzin. Pracując na cześć etatu nie powinno się zatem wyrażać zgody na wykonywanie obowiązków zawodowych poza wyznaczonymi przez kontrakt godzinami.

Kodeks pracy i czas pracy wyznaczony w kontrakcie nie są tym samym w świetle prawa do nadgodzin

Nie należy mylić ze sobą czasu pracy wyznaczonego w kontrakcie oraz przepisów prawa pracy dotyczącego nadgodzin. Jeśli umowa o prace przewiduje 7,5 godzinny dzień pracy, nie oznacza to, że za każdą dodatkowo przepracowaną godzinę należy się dodatek za nadgodziny. Należy się od dopiero, jeśli pracownik przepracuje więcej niż 9 godzin dziennie bądź więcej niż 40 godzin w tygodniu. Wynika z tego, że jeśli na przykład pracownik przepracował jedną dodatkową godzinę w tygodniu, to należy się za nią zwyczajne wynagrodzenie, ale nie dodatek za nadgodziny. Pracownicy objęcie umowami zbiorowymi mogą mieć inne, bardziej korzystne warunki.

Potrzebujesz pomocy przy odzyskaniu należności od norweskiego pracodawcy? Skorzystaj z naszej usługi ODZYSKIWANIE NALEŻNOŚCI.