Pracodawca nie wypłacił Ci należnej wypłaty lub feriepenger? A może przedsiębiorca nie zapłacił Ci faktury?

Zdarza się, że pracodawcy po zwolnieniu pracownika nie wypłacają należności za ostatnie miesiące bądź należnych feriepenger. Bywa również, że pracownik wykonuje pracę, za którą od kilku miesięcy nie otrzymuje wynagrodzenia. Zdarza się też, że przedsiębiorcy nie opłacają w terminie należnych faktur. W takich przypadkach należy działać jak najszybciej. Nie możemy dawać się oszukiwać bądź pozwalać innym na wyzysk. Nieznajomość przepisów prawnych bądź bariery językowe nie powinny tu stanowić bariery. Nasza firma pomoże Ci w odzyskaniu wszystkich należności wraz z odsetkami. Zgłoś się do nas ze swoim problemem, a my przeanalizujemy sytuację i wybierzemy odpowiedni sposób postępowania z dłużnikiem.

Wszystkie sprawy prowadzimy zawsze do końca, a w cenę każdej usługi wliczone jest tłumaczenie pisma zwrotnego z norweskiej instytucji wraz z porada dotycząca dalszych działań.

 

Zajmujemy się również wypełnianiem wniosków do syndyka masy upadłościowej o odzyskanie należności od przedsiębiorstwa, które ogłosiło upadłość. Wypełniamy wnioski „Søknad om lønnsgarantidekning”. Należności wypłacane są przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Płacowych.