Skip to main content

Z badań opinii społecznych wynika, że 3 na 10 pracowników w Norwegii wciąż wykonuje swoje zadania z biura domowego. Hjemmekontor stał się dla wielu pracodawców akceptowalnym rozwiązaniem.

Chociaż Norwegia zniosła wszystkie restrykcje związane z pandemia koronawirusa powodującego COVID-19, nie wszyscy pracownicy powrócili fizycznie na stanowiska. W zeszłym tygodniu 30% ankietowanych osób zadeklarowało, że wykonuje pracę zawodową z biura domowego. Według Norsk Koronamonitor odsetek ten pozostaje taki sam od kilku tygodni.

Już przed pandemią część osób zatrudnionych w Norwegii, np. niektórzy pracownicy administracyjni w sektorze edukacj,i miało możliwość częściowo pracować z domu. W ciągu ostatnich dwóch lat wielu pracodawców przekonało się, że taki tryb pracy może być równie wydajny, jak praca z biura. Ekspert pracowni ankietowej Opinion uważa, iż w nadchodzących latach hjemmekontor może się stać rozwiązaniem częstszym niż wcześniej. Okazało się, że to po prostu działa. Pracownik nie traci czasu na dojazdy, zadania wykonuje zdalnie przy użyciu nowych technologii i dzięki temu bywa bardziej wydajny.

Brak szczegółowych przepisów

Praca z domu nie jest w Norwegii regulowana osobną ustawą. Brak jest szczegółowych wytycznych dotyczących na przykład zasad bezpieczeństwa pracy albo tego, kto ma pokrywać wydatki ponoszone w związku z pracą domową (na przykład za sprzęt i jego amortyzację). W świetle prawa pracodawca nie ma też narzędzi do pełnej kontroli pracownika, nie może na przykład bez jego zgody odwiedzić go w domu i sprawdzić, czy i kiedy dokładnie wykonuje swoje obowiązki.

W czasie pandemii Stowarzyszenie Pracodawców ustaliło, że jeśli praca z domu jest wykonywana na mocy decyzji władz związanej z ograniczaniem skutków pandemii, pracodawca nie ma obowiązku sporządzania pisemnego aneksu do umowy o pracę dotyczącego biura domowego. Z zasady jednak jeśli pracownik ma wykonywać zadania z domu, zapis o tym powinien znaleźć się w umowie lub aneksie do niej. Pracodawca powinien też przygotować wytyczne dla pracownika wykonującego swoje obowiązki z domu. Pracownik powinien wiedzieć, czego dokładnie się od niego oczekuje, jak i kiedy powinien wykonywać swoje zadania.

Norweskie Stowarzyszenie Pracodawców rekomenduje wszystkim pracodawcom, którzy chcą korzystać z pracy wykonywanej przez pracowników z domu, aby szczegóły praktyczne ustalali wspólnie i w atmosferze dialogu. Celem jest znalezienie takich praktycznych rozwiązań, dzięki którym obie strony odniosą korzyść.