Skip to main content

Jak to jest z ubezpieczeniem na emeryturze po wyprowadzce z Norwegii ?

Helsenorge.no informuje:

Jako emeryt po przeprowadzce do kraju UE / EOG lub Szwajcarii, statystycznie posiadasz prawo do opieki zdrowotnej w kraju zamieszkania.

Wyjeżdżając za granicę na co najmniej dwanaście miesięcy, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym uważa się, że mieszkasz za granicą. To samo dotyczy osób przebywających za granicą przez ponad sześć miesięcy w roku przez dwa lub więcej lat kalendarzowych z rzędu.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie internetowej NAV.

Osoba niepełnosprawna lub emeryt podczas urlopu/zamieszkały w Szwajcarii lub innym kraju UE/EOG niż kraj zamieszkania, w tym w Norwegii, posiada takie same prawa jak inni turyści. 

Więcej o swoich prawach na stronach turystycznych UE/EOG i Szwajcarii.

Jeżeli przeprowadzasz się do innego kraju UE/EOG lub Szwajcarii, musisz również:

– zgłosić się do NAV,

– zarejestrować się w rejestrze krajowym,

– skontaktować się z urzędem skarbowym w sprawie przepisów dotyczących obowiązku podatkowego w Norwegii.

Istnieją różne zasady, niezależnie od tego, czy jesteś rencistą, emerytem czy emerytem AFP. 

Jeżeli jesteś emerytem lub rencistą, a potrzebujesz opieki zdrowotnej podczas pobytu w Norwegii, możesz skorzystać z europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego. Karta ta, obejmuje wyłącznie nagłe przypadki podczas pobytu.

Jeżeli chcesz otrzymać pełne ubezpieczenie zdrowotne lub ubiegać się o zwrot kosztów leczenia w Norwegii, należy złożyć wniosek do Helfo. Instytucja nie zapewnia świadczeń z tytułu leczenia, które ubezpieczenie wymaga w kraju zamieszkania. Musisz sprawdzić w swoim kraju zamieszkania, czy wymagają one uprzedniej zgody na planowane leczenie. W takim przypadku musisz ubiegać się o zwrot kosztów w swoim kraju zamieszkania.

Przykład:

Emerytka przeprowadziła się do Hiszpanii. Regularnie mieszka w Norwegii, ale co roku przebywa w Hiszpanii przez ponad sześć miesięcy. W takiej sytuacji, ​​jeśli chce planowanego leczenia w Norwegii, musi samowolnie poddać się zabiegowi i wystąpić o zwrot pieniędzy do Helfo.

Emerytura publiczna lub renta inwalidzka:

Jeśli otrzymujesz publiczną emeryturę, rentę dla dziecka, rentę rodzinną lub rentę inwalidzką i przeprowadzasz się do innego kraju UE / EOG lub Szwajcarii, możesz złożyć wniosek do Helfo o dokument dotyczący praw S1.

S1 uprawnia Cię do opieki zdrowotnej w publicznym systemie opieki zdrowotnej zgodnie z przepisami kraju, w którym mieszkasz. Będziesz pokrywał koszty leczenia na równi z obywatelami kraju, do którego się przeprowadzasz. To samo może dotyczyć członków rodziny, których wspierasz w swoim kraju zamieszkania. Muszą skontaktować się z krajowymi organami bezpieczeństwa w celu uzyskania informacji na temat ich praw. Musisz mieć świadomość, że nadal jesteś zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w Norwegii, nawet jeśli się przeprowadziłeś. Opłata pokrywa koszty opieki zdrowotnej w kraju, w którym mieszkasz. 

Jeżeli oprócz emerytury z Norwegii otrzymujesz emeryturę z innego kraju UE / EOG lub Szwajcarii, musisz to ujawnić we wniosku o S1. Helfo podejmie dialog z danym krajem, aby zdecydować, czy S1 powinien zostać wydany przez Norwegię (Helfo), czy inny kraj.

Rejestracja prawa do S1:

Po przybyciu do nowego kraju zamieszkania należy zarejestrować dokument uprawniający S1 w odpowiedniej instytucji zabezpieczenia społecznego. Musisz sam dowiedzieć się, która instytucja ubezpieczeniowa ma zastosowanie w twoim przypadku. Systemy zabezpieczenia społecznego są różnie zorganizowane w różnych krajach. Niezarejestrowany formularz nie daje żadnych praw.

Dokument jest standardem we wszystkich krajach UE / EOG i Szwajcarii, a jego tłumaczenie nie jest konieczne.

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego dla osób z S1

Jeżeli posiadasz europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego wydaną przed przeprowadzką z Norwegii, nie powinieneś jej używać. Karta nie jest już ważna. Możesz zamówić nową kartę ubezpieczenia zdrowotnego w Helfo. Możesz to zrobić tylko wtedy, gdy wniosek S1 jest zarejestrowany i zatwierdzony przez instytucję zabezpieczenia społecznego w kraju, do którego się przeprowadziłeś, a Helfo otrzymało od nich odpowiedź. Jeżeli jesteś emerytem i rencistą z S1 mieszkającym za granicą, powinieneś mieć kartę ubezpieczenia zdrowotnego z żółtym tyłem.

Skorzystać z karty ubezpieczenia zdrowotnego możesz wtedy, gdy potrzebujesz opieki zdrowotnej podczas pobytu w Norwegii lub w innych krajach UE / EOG poza krajem zamieszkania. 

Własne zasady w krajach skandynawskich.

Jeżeli przeprowadzisz się do innego kraju nordyckiego, obowiązują Cię własne zasady. Nie musisz ubiegać się o S1, aby uzyskać prawa w kraju, w którym mieszkasz, ale musisz zarejestrować się w systemie zabezpieczenia społecznego w swoim kraju zamieszkania.

Przykład:

Jako emeryt lub emerytka otrzymałeś dokument S1. W związku z tym, posiadasz prawa do opieki zdrowotnej na równi z obywatelami Hiszpanii i możesz być pokrywany z wydatków na badania i leczenie.

Emerytura publiczna lub renta inwalidzka:

Jeżeli otrzymujesz publiczną emeryturę, rentę dla dziecka, rentę rodzinną lub rentę inwalidzką i przeprowadzasz się do innego kraju UE / EOG lub Szwajcarii, możesz złożyć wniosek do Helfo o dokument dotyczący praw S1.

S1 uprawnia Cię do opieki zdrowotnej w publicznym systemie opieki zdrowotnej zgodnie z przepisami kraju, w którym mieszkasz. Będziesz pokrywał koszty leczenia na równi z obywatelami kraju, do którego się przeprowadzasz. To samo może dotyczyć członków rodziny, których wspierasz w swoim kraju zamieszkania. Muszą skontaktować się z krajowymi organami bezpieczeństwa w celu uzyskania informacji na temat ich praw. Musisz mieć świadomość, że nadal jesteś zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w Norwegii, nawet jeśli się przeprowadziłeś. Opłata pokrywa koszty opieki zdrowotnej w kraju, w którym mieszkasz. Jeśli masz pytania dotyczące składek na ubezpieczenie społeczne, musisz skontaktować się z NAV.

Jeżeli prócz emerytury z Norwegii otrzymujesz emeryturę z innego kraju UE / EOG lub Szwajcarii, musisz to ujawnić we wniosku o S1. Helfo podejmie dialog z danym krajem, aby zdecydować, czy S1 powinien zostać wydany przez Norwegię (Helfo), czy inny kraj.

Rejestracja prawa do S1:

Po przybyciu do nowego kraju zamieszkania należy zarejestrować dokument uprawniający S1 w odpowiedniej instytucji zabezpieczenia społecznego. Musisz sam dowiedzieć się, która instytucja ubezpieczeniowa ma zastosowanie w twoim przypadku. Systemy zabezpieczenia społecznego są różnie zorganizowane w różnych krajach. Niezarejestrowany formularz nie daje żadnych praw. Dokument jest standardem we wszystkich krajach UE / EOG i Szwajcarii, a jego tłumaczenie nie jest konieczne.

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego dla osób z S1:

Jeżeli masz europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego wydaną przed przeprowadzką z Norwegii, nie powinieneś jej używać. Karta nie jest już ważna. Możesz zamówić nową kartę ubezpieczenia zdrowotnego w Helfo. Możesz to zrobić tylko wtedy, gdy S1 jest zarejestrowany i zatwierdzony przez instytucję zabezpieczenia społecznego w kraju, do którego się przeprowadziłeś, a Helfo otrzymało od nich odpowiedź. Jeśli jesteś emerytem i rencistą z S1 mieszkającym za granicą, powinieneś mieć kartę ubezpieczenia zdrowotnego z żółtym tyłem.

Możesz skorzystać z karty ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli potrzebujesz opieki zdrowotnej podczas pobytu w Norwegii lub w innych krajach UE / EOG poza krajem zamieszkania. Przeczytaj więcej o tym, do czego mają prawo europejskie karty ubezpieczenia zdrowotnego.

Własne zasady w krajach skandynawskich

Jeśli przeprowadzisz się do innego kraju nordyckiego, obowiązują Cię własne zasady. Nie musisz ubiegać się o S1, aby uzyskać prawa w kraju, w którym mieszkasz, ale musisz zarejestrować się w systemie zabezpieczenia społecznego w swoim kraju zamieszkania.

Przykład:

Jako emeryt lub emerytka otrzymałeś dokument S1. W związku z tym masz prawa do opieki zdrowotnej na równi z obywatelami Hiszpanii i możesz być pokrywany z wydatków na badania i leczenie. Okazuje się, że potrzebujesz operacji biodra. Kontaktujesz się z hiszpańskim systemem opieki zdrowotnej, otrzymujesz hiszpańską kartę zdrowia, wtedy pracownik służby zdrowia może zobaczyć, że jesteś uprawniony do leczenia, podobnie jak każdy obywatel Hiszpanii. Jeśli inni mieszkańcy Hiszpanii będą musieli pokryć koszty, to Ty również.

Emerytura AFP:

Jeżeli otrzymujesz AFP i przeprowadziłeś się do innego kraju UE / EOG lub Szwajcarii, nie jesteś już obowiązkowym członkiem systemu ubezpieczeń społecznych.

Jako emeryt AFP nie masz prawa do dokumentu uprawniającego S1 – z jednym wyjątkiem: jeśli otrzymujesz prywatną emeryturę umowną w tym samym czasie, kiedy pobierasz emeryturę z ubezpieczenia społecznego, jesteś uważany za emeryta i możesz ubiegać się o emeryturę S1 (patrz krok 2).

Jeśli nie posiadasz prawa do S1, możesz ubiegać się o dobrowolne członkostwo przed wyjazdem z Norwegii. Jako dobrowolny członek systemu ubezpieczeń społecznych zachowujesz prawo do świadczeń zdrowotnych w Norwegii. Oznacza to, że możesz również wybrać się do domu, aby otrzymać leczenie, ale sam musisz pokryć koszty podróży.

Przy dobrowolnym członkostwie masz prawo do tak zwanego zwykłego wsparcia leczenia za granicą. Oznacza to, że możesz pokryć część wydatków poniesionych na niektóre świadczenia zdrowotne. Zalecamy również wykupienie prywatnego ubezpieczenia, ponieważ jest ono ograniczone do wysokości zasiłku przysługującego z Helfo.

Jeżeli przeprowadzisz się do innego kraju nordyckiego, obowiązują Cię własne zasady. Skontaktuj się z NAV w celu uzyskania dalszych informacji na temat możliwości utrzymania członkostwa w systemie ubezpieczeń społecznych. Skontaktuj się z organami bezpieczeństwa narodowego w swoim kraju zamieszkania, aby uzyskać informacje na temat prawa do opieki zdrowotnej w tym kraju.

Przykład

Jesteś emerytem AFP i przeprowadziłeś się również do Hiszpanii. Złożyłeś wniosek i uzyskałeś dobrowolne członkostwo w norweskim systemie ubezpieczeń społecznych. Łamiesz nogę i zostajesz hospitalizowany. Musisz poddać się leczeniu i ubiegać się o zwrot pieniędzy od Helfo.

Będziesz jednak uprawniony tylko do ograniczonego świadczenia.