Skip to main content
Pomoc dla Polaków w Norwegii

Wjazd do Polski z Norwegii

By 16 czerwca 20217 września, 2021No Comments

Kompendium wiedzy dotyczącej wjazdu do Polski z czasie pandemii koronawirusa.

Osoby przekraczające granice Polski zobowiązane są odbyć kwarantannę wjazdową. Określone grupy osób mogą zostać zwolnione z kwarantanny. Kompletna lista wyjątków znajduje się w treści rozporządzenia TUTAJ.

Trzy najważniejsze wyjątki:

  • Z obowiązku poddania się kwarantannie po powrocie do kraju zwolnione są osoby, posiadające negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego, przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu. Mówi o tym § 3 ust 2 pkt. 18 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. (Dz. U. 512 ze zmianami). Na wynikach zawsze jest podana data oraz godzina uzyskania wyniku testu i od tej daty liczymy 48 godzin.  Znaczenie ma, kiedy została pobrana próbka, a nie kiedy otrzymaliśmy wynik z laboratorium. Oczekiwanie na wynik testu robiony w stacjach miejskich w Norwegii trwa zwykle około doby, zatem warto sobie zamówić badania odpowiednio wcześniej.

Dzieci do ukończenia 12 roku są zwolnione z kwarantanny jeżeli podróżują pod opieką dorosłych zaszczepionych, lub posiadającymi negatywny wynik testu wykonanego w ciągu 48 h przed przekroczeniem granicy.

Dzieci do ukończenia 12 roku życia przekraczające granice zewnętrzne są zwolnione z kwarantanny jeżeli podróżują pod opieką dorosłych zaszczepionych przeciwko COVID-19.

GIS informuje, że „przy zwolnieniu z kwarantanny honorowane są wyniki testów antygenowych oraz RT-PCR (molekularnych, genetycznych)” natomiast „z obowiązku odbycia kwarantanny wjazdowej nie zwalniają negatywne wyniki testów na obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2 (testy serologiczne oraz kasetkowe”.)

Osoby, które nie posiadają negatywnego wyniku testu w chwili przekroczenia granicy, podlegają kwarantannie. Mogą być z niej zwolnione, jeżeli w okresie do 48 godzin po przekroczeniu granicy Polski wykonają test w kierunku SARS-CoV-2 i uzyskają negatywny wynik.

UWAGA: zwolnienie z obowiązku odbycia kwarantanny następuje dopiero z chwilą zgłoszenia przez laboratorium negatywnego wyniku badania do Państwowej Inspekcji Sanitarnej (poprzez system EWP). Na wielu punktach granicznych w Polsce można wykonać szybkie testy na obecność koronawirusa, zarówno w miejscu przepraw promowych jak i na lotniskach. Kolejki do punktów pobrań bywają długie, tym bardziej w dni świąteczne lub w godzinach, kiedy odlatuje wiele samolotów.

Jeśli test stał się nieaktualny, to musimy wykonać test po wjeździe do Polski i odczekać w kwarantannie domowej do uzyskania i zarejestrowania wyniku przez służby w systemie.

  • Osoby, które zakończyły izolację w warunkach domowych, izolację albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokument o przebyciu choroby w Norwegii  znajduje się na stronie helsenorge.no. Jeśli go z jakiegoś powodu nie ma (co się zdarza), należy sprawdzić na tej samej stronie internetowej, jakie laboratorium wykonało pozytywny test na koronawirusa i skontaktować się z tym konkretnie laboratorium.

Osoby, które przeszły COVID-19 w Polsce, znajdą zaświadczenie po zalogowaniu się do elektronicznego serwisu pacjenta, a po 1 lipca będą miały to zaświadczenie w swoim unijnym certyfikacie szczepionkowym.

  • Osoby, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej, zwane dalej „osobami zaszczepionymi przeciwko COVID-19”;

Wykaz szczepionek dopuszczonych w UE TUTAJ i TUTAJ.

Aby udokumentować szczepienia z Norwegii, najlepiej mieć podczas podróży zarówno papierowy wydruk certyfikatu, jak i dostęp do wersji elektronicznej. Wspólny europejski program certyfikatów szczepionkowych zacznie działać dopiero 1 lipca, na razie jest w krajach EOG w formie testowej, zatem szczepienia z Norwegii nie koniecznie będą dzisiaj honorowane. Zmieni się to na pewno 1 lipca.

W myśl polskich przepisów osoby zaszczepione to te, które otrzymały pełny cykl szczepień szczepionką zarejestrowaną w Unii Europejskiej. Jedyną szczepionką dającą zatem pełne prawa po pierwszej dawce jest J&J.

Zasady odbywania kwarantanny granicznej

Osoby przekraczające granicę, które nie spełniają ww. przesłanek bycia zwolnionymi z kwarantanny wjazdowej, są obowiązane zgłosić funkcjonariuszowi Straży Granicznej lub do Głównego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem infolinii swoje dane oraz dane dotyczące podróży, w szczególności datę przekroczenia granicy.

Kwarantannę odbywa się w swoim miejscu zamieszkania. Jeśli nie ma takiej możliwości, służby sanitarno-epidemiologiczne kierują daną osobę do wyznaczonego ośrodka.

Zgodnie z obowiązującym prawem osoby współzamieszkujące z osobą na kwarantannie nie podlegają już kwarantannie,  np.:
– członkowie rodziny zamieszkujące z osobą, która została kwarantannowana ze względu na styczność w pracy z osobą zakażoną/chorą, lub ze względu na przyjazd z zagranicy
– rodzice zamieszkujący z dzieckiem poddanym kwarantannie, ze względu na wystąpienie wirusa w szkole.

Jeśli test po wjeździe do Polski test okaże się pozytywny, osoba taka zostaje skierowana na izolację. Podczas izolacji pacjent pozostaje w swoim miejscu zamieszkania. Jeśli nie ma takiej możliwości, służby sanitarno-epidemiologiczne skierują go do wyznaczonego ośrodka.

Podczas izolacji domownicy zostaną skierowani na kwarantannę na czas 7 dni dłuższy niż izolacja pacjenta.

Certyfikat szczepionkowy

Od 1 lipca w większości krajów europejskich wchodzi w obieg Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID-19, które ułatwi bezpieczne przemieszczanie się osób w obrębie UE oraz kilku krajów spoza UE podczas pandemii.

Zaświadczenie zostanie wprowadzone we wszystkich państwach członkowskich UE oraz większości krajów EOG. Począwszy od 1 lipca 2021 r. zaświadczenie będzie można uzyskać we wszystkich państwach członkowskich UE.

Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID-19 jest elektronicznym dowodem na to, że dana osoba:

  • albo została zaszczepiona przeciwko COVID-19
  • albo uzyskała negatywny wynik testu
  • albo przeszła COVID-19.

Najważniejsze cechy certyfikatu:

– format cyfrowy lub papierowy

– kod QR

– nieodpłatne

– w języku narodowym i po angielsku

– bezpieczne i zabezpieczone

– ważne we wszystkich krajach UE

Za wydawanie zaświadczeń odpowiadają organy krajowe. Mogą je wydawać na przykład ośrodki wykonujące testy lub organy ds. zdrowia, można je również uzyskać poprzez portal dla pacjentów. Wersję cyfrową można przechowywać na urządzeniu mobilnym. Oprócz tego, na życzenie, można również otrzymać wersję papierową. Obie wersje będą zawierać kod QR z istotnymi informacjami, a także podpis cyfrowy potwierdzający, że zaświadczenie jest autentyczne. Aby ułatwić jego uznawanie, państwa członkowskie uzgodniły wspólny wzór zaświadczenia w wersji elektronicznej i papierowej.

Norwegia zacznie akceptować certyfikaty szczepienia z krajów Unii Europejskiej już 24 czerwca. Wydaje już też własne certyfikaty szczepionkowe.

Dokumenty potrzebne przy wjeździe do Polski

Przy wjeździe samochodem do Polski nie musimy wypełniać żadnych dokumentów. Jeśli natomiast lecimy do Polski samolotem, to jeszcze kilka dni temu linie lotnicze przesyłały nam mailem konieczne do wypełnienia formularze wjazdowe. Obecnie komunikat na stronie internetowej Straży granicznej informuje: Od 13 czerwca 2020 r. nie są prowadzone kontrole graniczne na granicach wewnętrznych (UE) z Rzeczpospolitą Polską. Granicę można przekraczać w dowolnym miejscu zarówno na kierunku wjazdowym, jak i wyjazdowym z Polski.

Przejazd do Polski przez Szwecję, Danię lub Niemcy

Szwecja

Wjeżdżając do Szwecji z Norwegii nie musimy spełnić żadnych warunków dotyczących testowania czy kwarantanny.

Dania

Osoby zaszczepione dwiema dawkami i posiadające certyfikat z tego tytułu są zwolnione z obowiązku posiadania negatywnego testu oraz izolacji po wjeździe do Danii. Osoby podróżującego z kraju oznaczonego jako żółty, muszą mieć negatywny test. Dotyczy również osób przejeżdżających tranzytem. Test musi zostać zrobiony najwcześniej 48 godzin przed podróżą. Podróż z kraju żółtego zwalnia z obowiązku izolacji. Norwegia ma obecnie status kraju żółtego.

Niemcy

Tranzytu trzeba dokonać najszybciej, jak to jest możliwe. Nie ma obowiązku elektronicznego rejestrowania podróży. Wymagany jest ważny certyfikat szczepionkowy albo negatywny test (nie starszy niż 72 godziny przed wjazdem) jeśli przylatuje się samolotem. Osoby przybywające z regionów o wysokiej liczbie zakażeń muszą zawsze okazać test lub certyfikat. Negatywny test nie jest wymagany dla osób przybywających droga lądową lub morską.

Norwegia w myśl niemieckich przepisów NIE jest obecnie krajem podwyższonego ryzyka.

ARTYKUŁ JEST W PEŁNI AKTUALNY NA DZIEŃ 16 CZERWCA. WYBIERAJĄC SIĘ W PODRÓŻ ZAGRANICZNĄ NALEŻY NA BIEŻĄCO SPRAWDZAĆ AKTUALNE REGULACJE NA OFICJALNYCH STRONACH KAŻDEGO Z KRAJÓW.