Skip to main content

Wjazd do Polski z Norwegii – kompendium wiedzy dotyczącej wjazdu do Polski w czasie pandemii koronawirusa i po niej

 

Wracasz ze Skandynawii do kraju na upragnione wakacje lub w odwiedziny do krewnych? Do niedawna, aby przyjechać do Polski, trzeba było spełnić szereg wymagań w związku z pandemią COVID-19. Zastanawiasz się, jak to wygląda obecnie? Jakie dokumenty są potrzebne, aby podróżować do Polski z Norwegii drogą lądową czy powietrzną? Czy po przyjeździe będzie obowiązywać kwarantanna? Sprawdź.

Przepisy, które obowiązywały – jak wyglądał wjazd do Polski z Norwegii w 2021 roku?

Do I kwartału 2022 roku osoby przekraczające granice Polski były zobowiązane odbyć kwarantannę wjazdową. Jednak od tej zasady obejmowały pewne wyjątki. Ich kompletna lista znajdowała się w treści rozporządzenia TUTAJ. Wówczas z obowiązku poddania się kwarantannie po powrocie do kraju były zwolnione:

 • osoby, które miały negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego przed przekroczeniem granicy w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu. Mówiła o tym § 3 ust 2 pkt. 18 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. (Dz. U. 512 ze zmianami). Na wynikach zawsze były podawane dzień oraz godzina uzyskania wyniku testu i od tej daty należało policzyć 48 godzin. Znaczenie miało, kiedy została pobrana próbka, a nie kiedy wydano wynik z laboratorium. Oczekiwanie na wynik testu robiony w stacjach miejskich w Norwegii trwało zwykle około doby, zatem należało zamówić badania odpowiednio wcześniej;
 • dzieci do ukończenia 12 roku, jeżeli podróżowały pod opieką dorosłych, którzy zostali zaszczepieni przeciwko COVID-19 lub mieli negatywny wynik testu wykonanego w ciągu 48 h przed przekroczeniem granicy;
 • osoby, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej. Wykaz preparatów dopuszczonych w UE był dostępny TUTAJ i TUTAJ. Aby udokumentować szczepienia z Norwegii, trzeba było mieć podczas podróży zarówno papierowy wydruk certyfikatu lub dostęp do wersji elektronicznej. Wspólny europejski program certyfikatów szczepionkowych zaczął działać dopiero 1 lipca. Do tego czasu był on dostępny w krajach EOG w formie testowej. W myśl polskich przepisów osoby zaszczepione to te, które otrzymały pełny cykl szczepień szczepionką zarejestrowaną w Unii Europejskiej. Jedyną szczepionką dającą zatem pełne prawa po pierwszej dawce był J&J;
 • osoby, które zakończyły izolację w warunkach domowych, izolację albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Dokument o przebyciu choroby w Norwegii znajdował się na stronie helsenorge.no. Jeśli go z jakiegoś powodu go nie było, należało sprawdzić na tej samej stronie internetowej, jakie laboratorium wykonało pozytywny test na koronawirusa i skontaktować się z tą konkretną placówką. Osoby, które przeszły COVID-19 w Polsce, mogły znaleźć zaświadczenie po zalogowaniu się do elektronicznego serwisu pacjenta, a po 1 lipca miały to zaświadczenie w swoim unijnym certyfikacie szczepionkowym.

 

Zwolnienie z obowiązku odbycia kwarantanny następowało dopiero z chwilą zgłoszenia przez laboratorium negatywnego wyniku badania do Państwowej Inspekcji Sanitarnej (poprzez system EWP). Na wielu punktach granicznych w Polsce można było wykonać szybkie testy na obecność koronawirusa, zarówno w miejscu przepraw promowych jak i na lotniskach.

Kolejki do punktów pobrań bywały długie, tym bardziej w dni świąteczne lub w godzinach, kiedy odlatuje wiele samolotów. Dlatego lepiej było wykonać badanie wcześniej lub uzbroić się w cierpliwość. Jeśli test stał się nieaktualny, to należało wykonać test po wjeździe do Polski i odczekać w kwarantannie domowej do uzyskania i zarejestrowania wyniku przez służby w systemie.

 

GIS informował, że „przy zwolnieniu z kwarantanny honorowane są wyniki testów antygenowych oraz RT-PCR (molekularnych, genetycznych)” natomiast „z obowiązku odbycia kwarantanny wjazdowej nie zwalniały negatywne wyniki testów na obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2 (testy serologiczne oraz kasetkowe”).

 

Natomiast osoby, które nie miały negatywnego wyniku testu w chwili przekroczenia granicy, podlegały kwarantannie. Mogły być z niej zwolnione, jeżeli w okresie do 48 godzin po przekroczeniu granicy Polski wykonały test w kierunku SARS-CoV-2 i uzyskały negatywny wynik.

Zasady odbywania kwarantanny granicznej po przylocie do Polski z Norwegii w I połowie 2022 roku

Osoby przekraczające granicę, które nie spełniały w.w. przesłanek bycia zwolnionymi z kwarantanny wjazdowej, były zobowiązane zgłosić swoje dane oraz dane dotyczące podróży, w szczególności datę przekroczenia granicy, funkcjonariuszowi Straży Granicznej lub Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu za pośrednictwem infolinii.

Kwarantannę odbywało się w swoim miejscu zamieszkania. Jeśli nie było takiej możliwości, służby sanitarno-epidemiologiczne kierowały daną osobę do wyznaczonego ośrodka.

 

Zgodnie z obowiązującym wówczas prawem osoby współzamieszkujące z osobą na kwarantannie nie podlegały odosobnieniu, jeśli byli to:

 • członkowie rodziny zamieszkujący z osobą, która została kwarantannowana ze względu na styczność w pracy z osobą zakażoną/chorą lub ze względu na przyjazd z zagranicy;
 • rodzice zamieszkujący z dzieckiem poddanym kwarantannie, ze względu na wystąpienie wirusa w szkole.

Jeśli test po wjeździe do Polski test okazał się pozytywny, osoba taka zostawała skierowana na izolację. Podczas niej pacjent miał obowiązek pozostać w swoim miejscu zamieszkania.

Wjazd do Polski z Norwegii w 2022 roku – o czym należy pamiętać?

Od I kwartału 2022 roku pomiędzy Polską a Norwegią można swobodnie się przemieszczać bez konieczności przedstawiania jakichkolwiek dokumentów odnośnie do szczepienia, przejścia choroby COVID-19 czy uzyskania negatywnego wyniku na obecność wirusa. Co więcej, po przyjeździe do kraju nie trzeba odbywać kwarantanny, ani też nosić maseczek.

 

Jednocześnie rządzący w obu krajach rekomendują zachowanie środków ostrożności, czyli np. używanie środków ochrony osobistej w dużych skupiskach ludzi, aptekach, przychodniach czy innych placówkach medycznych. Do tego zaleca się:

 • częste mycie lub dezynfekowanie rąk,
 • przyjmowanie szczepień na COVID-19,
 • zostawanie w domu, jeśli istnieje podejrzenie zachorowania na koronawirusa.

Należy pamiętać, że pomimo zniesienia obostrzeń odnośnie do podróżowania pomiędzy Norwegią a Polską, sam wirus nadal jest obecny i można się nim zarazić w najmniej spodziewanym momencie.

Certyfikat szczepionkowy – od kiedy był potrzebny, aby móc powrócić do Polski z Norwegii?

Od 1 lipca 2021 roku w większości krajów europejskich weszło w obieg Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID-19, które ułatwiło bezpieczne przemieszczanie się osób w obrębie UE oraz kilku krajów spoza UE podczas pandemii. Zaświadczenie zostało wprowadzone we wszystkich państwach członkowskich UE oraz większości krajów EOG.

 

Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID-19 jest elektronicznym dowodem na to, że dana osoba:

 • została zaszczepiona przeciwko COVID-19,
 • uzyskała negatywny wynik testu,
 • przeszła COVID-19.

 

Najważniejsze cechy certyfikatu:

 • dokument jest dostępny w formacie cyfrowym lub papierowym,
 • ma kod QR,
 • jest wydawany nieodpłatne,
 • jest dostępny zarówno w języku narodowym, jak i po angielsku,
 • jest w pełni bezpieczny i odpowiednio zabezpieczony,
 • jest ważny we wszystkich krajach UE

 

Za wydawanie zaświadczeń odpowiadają organy krajowe. Mogą je sporządzać na przykład ośrodki wykonujące testy lub organy ds. zdrowia, można je również uzyskać poprzez portal dla pacjentów. Wersję cyfrową można przechowywać na urządzeniu mobilnym.  Oprócz tego, na życzenie, można również otrzymać wersję papierową. Obie wersje będą zawierać kod QR z istotnymi informacjami, a także podpis cyfrowy potwierdzający, że zaświadczenie jest autentyczne. Aby ułatwić jego uznawanie, państwa członkowskie uzgodniły wspólny wzór zaświadczenia w wersji elektronicznej i papierowej.

 

Norwegia zaczęła akceptować certyfikaty szczepienia z krajów Unii Europejskiej już 24 czerwca 2021 roku. Od tamtej pory zaczęła też wydawać własne certyfikaty szczepionkowe.

Certyfikat szczepionkowy a podróż do Polski z Norwegii w 2022 roku – czy jest potrzebny?

Od 12 lutego 2022 roku zniesiono wymóg rejestracji i testowania przed powrotem do Polski z Norwegii. Od tej pory można wjechać do skandynawskiego kraju i wyjechać z niego bez konieczności przedstawiania certyfikatu szczepionkowego, na którym widnieje informacja, czy ktoś przeszedł chorobę, czy też się zaszczepił.

Co więcej, nie trzeba robić badań na 24 godziny przed wyjazdem z Polski ani też przed wjazdem do niej. To znacznie ułatwia podróżowanie pomiędzy krajami i pozwala swobodnie pracować czy wyruszyć na wakacje.

Dokumenty potrzebne przy wjeździe do Polski z Norwegii w 2022 roku

Przy wjeździe samochodem do Polski nie trzeba wypełniać żadnych dokumentów. Wystarczy tylko, że zabierzesz ze sobą dowód osobisty bądź paszport, które będą ważne podczas wjazdu do kraju i przy wyjeździe z niego. Od 12 lutego 2022 roku nie obowiązuje również rejestracja wjazdu do Norwegii.

 

Jeśli natomiast lecisz do Polski samolotem, to jeszcze rok temu linie lotnicze przesyłały mailem konieczne do wypełnienia formularze wjazdowe. Od I kwartału 2022 roku nie ma obowiązku przedstawiania żadnych dokumentów poza dowodem osobistym lub paszportem oraz biletem lotniczym.

 

Komunikat na stronie internetowej Straży granicznej informuje: Od 13 czerwca 2020 r. nie są prowadzone kontrole graniczne na granicach wewnętrznych (UE) z Rzeczpospolitą Polską. Granicę można przekraczać w dowolnym miejscu zarówno na kierunku wjazdowym, jak i wyjazdowym z Polski.

Przejazd z Norwegii do Polski przez Szwecję, Danię lub Niemcy

Wybierasz się do dalekiej Norwegii samochodem osobowym? Planujesz jechać przez Niemcy, Danię i Szwecję? Najpierw zapoznaj się z zasadami poruszania się po tych krajach. Dzięki temu unikniesz wszelkich problemów z tamtejszą policją.

Zasady przejazdu przez Szwecję – o czym należy pamiętać?

 

Od 28 marca 2022 roku, niezależnie od tego, czy wjeżdżasz do Szwecji z Norwegii, czy też Danii, nie trzeba spełnić żadnych warunków dotyczących testowania i kwarantanny.

Podróżowanie przez Danię do Norwegii – jakie są zasady?

Do 28 marca 2022 roku osoby zaszczepione dwiema dawkami i mające certyfikat z tego tytułu były zwolnione z obowiązku posiadania negatywnego testu oraz izolacji po wjeździe do Danii. Osoby podróżujące z kraju oznaczonego jako żółty, czyli np. z Norwegii, musiały mieć negatywny test. Dotyczyło to również osób przejeżdżających tranzytem. Test musiał zostać zrobiony najwcześniej 48 godzin przed podróżą. Podróż z kraju żółtego zwalniał z obowiązku izolacji.

 

W 2022 roku zniesiono w Danii obowiązek przedstawiania certyfikatu potwierdzającego wykonanie szczepionki COVID-19, powrót do zdrowia po zachorowaniu na koronawirusa czy też zrobienie testu na obecność wirusa.

Podróżowanie do Polski z Norwegii przez Niemcy – co jest potrzebne?

W 2021 roku tranzytu trzeba było dokonać najszybciej, jak to jest możliwe. Nie było obowiązku elektronicznego rejestrowania podróży. Wymagany był tylko ważny certyfikat szczepionkowy albo negatywny test (nie starszy niż 72 godziny przed wjazdem), jeśli przylatywało się samolotem. Osoby przybywające z regionów o wysokiej liczbie zakażeń musiały dodatkowo okazać test lub certyfikat. Negatywny test nie był wymagany tylko dla osób przybywających droga lądową lub morską.

 

Zasady przejazdu przez ten kraj zmieniły się 2022 roku. Od końca I kwartału można swobodnie wjeżdżać do Niemiec i wyjeżdżać z nich bez konieczności przedstawiania certyfikatów szczepionkowych czy potwierdzających zachorowanie na COVID-19. Dzięki temu można swobodnie podróżować i szybko osiągnąć cel.

Zasady wjazdu do Polski z Norwegii drogą lądową – o jakich dokumentach trzeba pamiętać?

Jeśli chcesz przejechać przez Szwecję, Danię i Niemcy, żeby wrócić do Polski, wystarczy, że będziesz mieć przy sobie:

 • dowód osobisty lub paszport – muszą być one ważne zarówno w dniu przyjazdu, jak i wyjazdu z danego kraju;
 • dowód rejestracyjny pojazdu – dzięki temu zyskasz potwierdzenie, że samochód nie jest kradziony;
 • zaświadczenie o wykupieniu samochodowego ubezpieczenia OC – jest niezbędne, ponieważ tamtejsza policja nie ma dostępu do systemu z polisami.

Warto również mieć przy sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, czyli EKUZ, która uprawnia do korzystania z podstawowej pomocy medycznej poza granicami Polski na koszt państwa. Przydatna może być także polisa turystyczna, w ramach której można otrzymać finansowe wsparcie po wystąpieniu zdarzenia, jakiego nie obejmuje EKUZ. Dzięki temu można uniknąć konieczności płacenia np. za przejazd karetką, ratownictwo górskie czy pobyt w szpitalu. 

 

ARTYKUŁ JEST W PEŁNI AKTUALNY NA DZIEŃ 25 LIPCA 2022. WYBIERAJĄC SIĘ W PODRÓŻ ZAGRANICZNĄ, NALEŻY NA BIEŻĄCO SPRAWDZAĆ AKTUALNE REGULACJE NA OFICJALNYCH STRONACH KAŻDEGO Z KRAJÓW.