Skip to main content

W połowie lutego w Polsce weszły w życie zmiany dotyczące niektórych regulacji wjazdowych związanych z pandemią koronawirusa.

Od 11-go lutego, niezależnie od kierunku przylotu bądź przyjazdu do Polski, kwarantanna wjazdowa co do zasady trwa 7 dni. Zwolnienie z kwarantanny jest możliwe pod warunkiem uzyskania negatywnego wyniku testu w ciągu 48 godzin od przekroczenia granicy, w przypadku osób niezaszczepionych przyjeżdżających ze wszystkich państw należących do strefy Schengen, w tym z Norwegii

Osoby przyjeżdżające ze strefy UE/Schengen posiadające unijny certyfikat covidowy (norweski również jest akceptowany)  są zwolnione z kwarantanny wjazdowej i nie muszą posiadać negatywnego wyniku testu.

Osoby przyjeżdżające spoza UE/Schengen nadal muszą okazać wynik testu diagnostycznego wykonanego od 24 h przed lub do 3 h po przylocie.

Obowiązek wykonania testu nie dotyczy dzieci, które nie ukończyły 5. roku życia.

Zmiany zasad izolacji i kwarantanny w Polsce

Od 15 lutego izolacja trwa 7 dni. Bez zmian pozostają rozwiązania dla medyków i osób pracujących w służbach.

Zmiana nastąpiła też w zasadach kwarantanny dla domowników. Jeśli mieszkasz w Polsce z osobą chorą na COVID-19, Twoja kwarantanna trwa tyle czasu, ile izolacja tej osoby.

Jak uniknąć kwarantanny, gdy nie posiada się certyfikatu covidowego?

Jesteś zwolniony z kwarantanny po przekroczeniu polskiej granicy, jeśli:

  • Przebyłeś zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (jesteś ozdrowieńcem) nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy i masz dokument, który potwierdza przebycie choroby, wystawiony w języku polskim albo angielskim, w tym Unijny Certyfikat COVID,
  • Przedstawisz negatywny wynik testu na COVID-19 poświadczony unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID lub innym dokumentem w języku polskim lub angielskim,

Test musi być wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy.

  • Masz do 12 lat i podróżujesz pod opieką dorosłych, którzy są zaszczepieni przeciwko COVID-19 lub posiadają negatywny wynik testu na COVID-19,

Jeśli została na ciebie nałożona kwarantanna, możesz do 48 h od przekroczenia granicy wykonać test, którego negatywny wynik zwolni cię z kwarantanny.