Skip to main content

Przepisy wjazdowe do Norwegii w ciągu ostatnich miesięcy były zmieniane kilkakrotnie. Przedstawiamy zmiany norweskich regulacji wjazdowych krok po kroku i wyjaśniamy, co oznaczają w praktyce.

W norweskich przepisach wjazdowych nie jest łatwo się zorientować, bo zmieniają się często, jako odpowiedź na aktualny poziom ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa powodującego COVID-19. Aby mieć pewność, czy na pewno uda się przekroczyć granicę Norwegii, trzeba śledzić przepisy na bieżąco i spodziewać się zmian niemal z dnia na dzień. Poniżej przedstawiamy chronologiczny przegląd zmian przepisów wjazdowych oraz ich konsekwencje.

29 stycznia – zamknięcie granic Norwegii

29 stycznia granice Norwegii zostały zamknięte dla osób nie posiadających tam stałego zameldowania. Stałe zameldowanie zdefiniowano jako „folkeregistrert som bosatt i Norge”. Posiadanie D-numeru, praca w Norwegii lub czasowe zamieszkiwanie w Norwegii nie są gwarancją prawa wjazdu.

Osoby posiadające norweskie obywatelstwo zachowały prawo podróżowania do i z kraju, jednak podróże nie będące koniecznością nadal są przez norweskie rząd stanowczo odradzane.

Wyjątki

Od 29 stycznia do Norwegii mogą wjechać:

– cudzoziemcy mieszkający na stałe w Norwegii, niezależnie od tego, czy są właścicielami, czy najemcami mieszkania,

– osoby wykonujące komercyjny transport osób i towarów,

– osoby, które realizują opiekę nad dzieckiem,

– bliscy krewni osób, jakie mają STAŁE zameldowanie w Norwegii, to znaczy: ich małżonkowie, stali partnerzy (samboer), nieletnie dzieci (również pasierbowie i pasierbice), rodzice nieletnich dzieci. Nie mogą wjechać dziadkowie, dorosłe dzieci, rodzice osób dorosłych oraz partnerzy w związkach nieformalnych),

– osoby, które wykażą szczególnie ważny powód wjazdu do Norwegii, np. osobistą odpowiedzialność za opiekę nad osobami przebywającymi w Norwegii bądź inne istotne względy socjalne, np. konieczność odwiedzenia osoby bardzo ciężko chorej,

– osoby podróżujące samolotem z przesiadką na norweskich lotniskach,

– osoby pełniące krytycznie ważne funkcje dla społeczeństwa (czyli pracujące w siłach zbrojnych, siłach porządkowych, służbach ratunkowych, bezpieczeństwie informatycznym, bezpieczeństwie energetycznym, służbach medycznych),

– marynarze i członkowie załóg statków powietrznych,

– personel medyczny ze Szwecji i Finlandii pracujący dla norweskiej służby zdrowia.

20 lutego – wjazd dla absolutnie niezbędnych pracowników

Od 20 lutego firmy w Norwegii mogą występować do Państwowej Inspekcji Pracy (Arbeidstilsynet) o zgodę na wjazd pracowników, którzy są absolutnie niezbędni dla funkcjonowania zakładu (na przykład technicy demontujący lub montujący sprzęt, osoby zajmujące się konserwowaniem czy naprawą urządzeń oraz sprzętu). Starając się o pozwolenie pracodawca musi przedłożyć umowę o pracę oraz/lub zlecenie.

Co ważne, rząd Ery Solberg zapowiedział, iż będzie rozszerzał możliwości wjazdowe dla innych, mniej kluczowych pracowników zagranicznych.

Kwarantanna

Każda osoba przybywająca do Norwegii musi poddać się dziesięciodniowej kwarantannie. Te osoby, u których dwukrotny test na COVID-19 zrobiony po przyjeździe okazał się negatywny, mają prawo skrócić czas kwarantanny do 7 dni. Osoby wjeżdżające do Norwegii muszą się obowiązkowo poddać pierwszemu testowi na granicy. Dodatkowo niektórzy przyjezdni muszą na granicy okazać negatywny wynik testu nie starszy niż 24 godziny (z tego obowiązku zwolnieni są obywatele Norwegii, osoby mające stałe zamieszkanie oraz dzieci poniżej 12 roku życia).

22 lutego wprowadzono wymóg zatwierdzania miejsc odbywania kwarantanny dla pracowników zapraszanych z zagranicy przez norweskich pracodawców. Aby norweskie przedsiębiorstwo miało możliwość sprowadzenia pracownika spoza kraju, musi spełnić bardzo wiele wymogów, w tym mieć zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Pracy lokum z osobną łazienką i kuchnią, dostępem do telewizji oraz internetu.

Od 22 lutego obowiązuje naczelna zasada, iż osoby które nie przyjeżdżają do Norwegii do pracy i nie mają tam stałego zameldowania, ale należą do jednego z przewidzianych wyjątków, kwarantannę spędzają w tak zwanym hotelu kwarantannowym. Stawka za przebywanie w hotelu kwarantannowym wynosi 500 NOK dziennie dla osób prywatnych w wieku powyżej 18 lat (tyle samo płaci za pracownika pracodawca).

Kwarantannę można spędzić w innym miejscu niż hotel kwarantannowy, jeśli jest to miejsce:

– stałego zameldowania,

– zapewnione przez pracodawcę i zatwierdzone (bez kontaktu z innymi osobami, z osobną łazienką, sypialnią i kuchnią/zamawianymi posiłkami),

– zapewnione przez małżonka lub partnera, z którym osoba przyjeżdżająca w celach szczególnych ma wspólne dzieci (cele szczególne to na przykład opieka nad dzieckiem bądź udział w pogrzebie),

– wynajęte dla siebie, o ile wynajem jest na więcej niż pół roku.

Kto może mieszkać razem podczas kwarantanny?

Podczas kwarantanny razem mogą mieszkać tylko małżonkowie oraz partnerzy (jako partnerzy rozumiane tu są osoby, które zamieszkiwały ze sobą przez dłużej niż dwa lata) i ich dzieci.

Osoby przebywające na kwarantannie są często kontrolowane rzez różne służby. Ich dane znajdują się teraz w specjalnym rejestrze. Państwo norweskie powołało między innymi emerytowanych policjantów do służby polegającej na przeprowadzaniu kontroli. Inspektorzy sprawdzają, czy zasady kwarantanny są przestrzegane i mają prawo wnioskować o mandaty, jeśli stwierdzą nieprawidłowości. Minimalna wysokość mandatu to 10 tysięcy NOK.

Osoba, która przyjmuje kogoś z zagranicy do swojego gospodarstwa domowego, powinna (wraz z ewentualnymi innymi domownikami) również poddać się kwarantannie. Domownicy mogą tego uniknąć tylko wtedy, jeśli są w stanie zapewnić przyjezdnemu osobną łazienkę i sypialnię, a także zachować stale dystans społeczny i poddać się testowi na obecność COVID-19 w 7 dniu kwarantanny.

1 marca – otwarcie na pracowników ze Szwecji i Finlandii

Od 1 marca do Norwegii mogą wjeżdżać osoby dojeżdżające codziennie do pracy w Norwegii ze Szwecji oraz Finlandii. Warunki to udokumentowanie stałego miejsca zamieszania w Szwecji lub Finlandii, okazanie zaświadczenie od pracodawcy potwierdzającego ważność kontraktu o pracę oraz cykliczne (cotygodniowe) poddawanie się testom na obecność COVID-19.

Ta ostatnia zmiana nie ma wpływu na sytuację polskich pracowników, ale jest dobrą prognozą, bo może wkrótce otworzyć furtkę na kolejne zmiany.

Rejestracja elektroniczna

Każdy, kto wjeżdża do Norwegii z tak zwanego kraju „czerwonego” (na dziś, 2. marca 2021 są to wszystkie kraje europejskie), musi się elektronicznie zarejestrować przed wjazdem. Wymóg ten dotyczy również norweskich obywateli. Podróż można zarejestrować najwcześniej na 72 godziny przez wjazdem do Norwegii. Istnieje możliwość rejestracji internetowej oraz telefonicznej pod numerem telefonu 47 33 41 28 70.