Skip to main content

Bardziej rygorystyczne zasady testowania i kwarantanny wjazdowej w celu powstrzymania zmutowanego wirusa od dzisiaj od godziny zerowej.

Wymóg przedstawienia negatywnego testu na SARS-CoV-2 przed przybyciem do Norwegii zostaje zmieniony z 7️⃣2️⃣ na 2️⃣4️⃣ godziny, a każdy, kto przebywał w Wielkiej Brytanii, RPA, Irlandii, Holandii, Austrii, Portugalii i Brazylii musi być testowany PCR – test na granicy.

Zasady kwarantanny są zaostrzone i takie same dla wszystkich krajów, z mniejszą liczbą wyjątków i zwiększonymi wymaganiami dotyczącymi testowania.

Norwegia ma jedne z najsurowszych w Europie przepisów dotyczących zapobiegania Covid, przywożonego z zagranicy. Rząd wprowadza teraz jeszcze bardziej restrykcyjne zasady dotyczące testów i kwarantanny wjazdowej.W przypadku osób przybywających samolotem test może zostać wykonany w ciągu ostatnich 2️⃣4️⃣ godzin przed planowaną godziną odlotu na pierwszą część lotu. Lot może być lotem bezpośrednim do Norwegii lub ciągłym lotem do Norwegii z międzylądowaniami na innych lotniskach. Wymóg będzie miał zastosowanie do większości obcokrajowców, którzy nie mieszkają w Norwegii, z pewnymi wyjątkami. Obecnie warunkiem jest wykonanie testu PCR na granicy dla osób, które przebywały w Wielkiej Brytanii i RPA. Wymóg ten obejmuje teraz dodatkowo Irlandię, Holandię, Austrię, Portugalię i Brazylię. Ponadto osoby, które mieszkały w tych krajach między 15 a 25 stycznia, zostaną przebadane tak szybko, jak to możliwe, za pomocą metody testowej PCR. Test PCR jest niezbędny, aby móc przeprowadzić dalsze analizy, jeśli próbka składa się z jednego ze zmutowanych i bardziej zaraźliwych wariantów wirusa.

Zmianie ulegają następujące zasady:

  • Personel pełniący krytyczne funkcje społeczne, przed rozpoczęciem pracy musi uzyskać wynik negatywny na SARS-CoV-2 metodą testową PCR. Test należy wykonać nie wcześniej niż trzy dni po przybyciu do Norwegii. W nagłych wypadkach, gdy nie ma czasu na oczekiwanie na odpowiedź PCR, osoba taka może rozpocząć pracę dopiero po uzyskaniu negatywnego wyniku testu szybkim testem.
  • Wyjątki od kwarantanny wjazdowej dla osób podróżujących służbowo w związku z międzynarodowymi zawodami sportowymi są zniesione do 31.01. Do tego czasu rząd dokona nowej oceny.
  • W przypadku osób, które mają pracować na statkach w portach norweskich, konieczne będzie wykonanie testu PCR pod koniec kwarantanny.
  • Zaostrzone zostaną wymagania dotyczące kwarantanny wjazdowej dla personelu wojskowego. Kwarantannę można przeprowadzić w grupach po 5 osób, ale Siły Zbrojne mogą w niektórych przypadkach zdecydować, że do grupy można dołączyć więcej osób, jednak nie więcej niż 30 osób.
  • Obecne zwolnienie z kwarantanny wjazdowej dla osób dojeżdżających regularnie do Norwegii ze Szwecji i Finlandii i poddawanych badaniom co siedem dni zostało zmienione w taki sposób, że zwolnienie nie może być stosowane w przypadku osób, które przebywały na obszarze objętym obowiązkiem kwarantanny poza Szwecją i Finlandią 10 dni przed przyjazdem.
  • Zaostrzone zostaje zwolnienie z obowiązku kwarantanny dla osób przekraczających granicę w celu nawiązania kontaktu między dziećmi, a rodzicami lub osób zaproszonych przez norweskie władze państwowe w ramach polityki zagranicznej. Aby zostać zwolnionym z kwarantanny w godzinach pracy lub w godzinach szkolnych, należy wykonać test 3 dni po przybyciu do Norwegii. Wizyty z dziećmi mogą odbywać się w okresie kwarantanny.