Skip to main content

W najbliższy piątek Norwegia zmodyfikuje zasady obowiązujące przy wjeździe do kraju. W Polsce natomiast na razie regulacje wjazdowe pozostają bez zmian. Warto je przypomnieć przed zbliżającym się gorącym okresem świątecznym.

Norwegia należy do strefy Schengen, zatem podróżnych przybywających do Polski z terenu tego kraju obowiązują takie same zasady, jak podróżnych z krajów UE. Poniższe informacje zostały zaczerpnięte z oficjalnego serwisu internetowego gov.pl.

Niezależnie od środka transportu osoby wjeżdżające do Polski podlegają 10-dniowej kwarantannie wjazdowej. Od tej zasady istnieje kilka istotnych wyjątków dla podróżnych, którzy:

  • są zaszczepieni pełnym cyklem szczepienia, a od podania ostatniej dawki upłynęło 14 dni (liczone od dnia następującego po dniu podania ostatniej dawki). Szczepienie jest poświadczone unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID lub innym dokumentem w języku polskim lub angielskim poświadczającym zaszczepienie.
  • przebyli zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (tzw. ozdrowieńcy), nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy PR. Ozdrowieńcy muszą okazać dokument, potwierdzający przebycie choroby ,wystawiony w języku polskim albo w języku angielskim, w tym unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID,
  • przedstawią negatywny wynik testu na COVID-19, poświadczony unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID lub innym dokumentem w języku polskim lub angielskim. Test musi być wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy,
  • są dziećmi do 12. roku życia podróżującymi pod opieką dorosłych, którzy są zaszczepieni przeciwko COVID-19 lub posiadają negatywny wynik testu na COVID-19,
  • podlegają innym zwolnieniom określonym w  przepisach.

Podróżni, na których została nałożona kwarantanna, mogą w ciągu 48 godzin po przekroczeniu granicy wykonać test, którego negatywny wynik zwalnia z kwarantanny. Dopuszczalne testy to w tym przypadku RT-PCR lub antygenowy wykonany przez laboratorium. W Polsce, inaczej niż w Norwegii, tego rodzaju testy nie są finansowane ze środków publicznych, zatem należy za nie zapłacić pełną stawkę

Dodatkowo od 17 lipca osoba przekraczająca granicę państwową RP samolotem – przed dokonaniem odprawy – wypełnia elektronicznie Kartę Lokalizacji Podróżnego, a w przypadku braku takiej możliwości – kartę lokalizacji podróżnego w postaci papierowej przekazaną przez personel pokładowy. W praktyce obowiązek ten nie jest egzekwowany w każdym przypadku.

Ponieważ sytuacja związana z pandemią jest obecnie dynamiczna, radzimy wszystkim, aby przed podróżą regularnie sprawdzać przepisy obowiązujące w kraju docelowym podróży zagranicznej.

Szerzej o procedurach wjazdowych do Polski pisaliśmy w TYM artykule.