Skip to main content

W Polsce wchodzi w życie największa od 30 lat reforma podatkowa. Ta rewolucja w przepisach sprawia, że wiele osób szuka porad u doradców finansowych.

1 stycznia 2022 roku w Polsce zaczną obowiązywać nowe przepisy podatkowe wprowadzone w ramach pakietu zwanego Polskim Ładem. Ustawodawcy przekonują, że na zmianach zyska biznes, bo Polski Ład to wyższa kwota wolna (30 tys. zł) i wyższy próg podatkowy (120 tys. zł), mechanizm zmniejszający obciążenia podatkiem i składkami oraz niższe stawki ryczałtu. Sami przedsiębiorcy wyliczają natomiast, że podatkowa rewolucja sprawi, iż będą zarabiać „na rękę” mniej niż wcześniej. Dla polskich przedsiębiorców istotne będzie teraz wybranie odpowiedniej formy opodatkowania oraz znalezienie profesjonalnego doradztwa podatkowego.

Przedstawiamy najważniejsze ze zmian dotyczących osób prywatnych oraz przedsiębiorców.

Osoby prywatne

 • Opodatkowanie małżonków. Od 2022 roku będą obowiązywać nowe zasady wspólnego rozliczania z małżonkiem. Będą one miały zastosowanie do rozliczeń za 2021 rok. Na ich podstawie wspólne rozliczenie, gdy istnieje wspólnota majątkowa, możliwe jest już w roku zawarcia małżeństwa, bez względu na to, czy ślub miał miejsce w trakcie roku.
 • Ulga dla rodzin 4+. Ustawodawca wprowadził nową ulgę dla rodzin 4+, która polega na zwolnieniu z podatku dochodu do limitu 85 528 zł.
 • Składka zdrowotna. Zniesienie prawa do odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne to niepomyślna wiadomość nawet dla tych, których dochody nie przekroczą kwoty wolnej. W praktyce podwyższa to rzeczywistą stawkę opodatkowania poprzez odebranie prawa do odliczenia w PIT składki zdrowotnej. Od 2022 roku składki zdrowotne ustalane będą od dochodu w przypadku opodatkowania na zasadach skali podatkowej bądź podatku liniowego lub od przychodu w przypadku ryczałtowców.
 • Ulga dla klasy średniej. Osoby zatrudnione na umowę o pracę i zarabiające od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie nie odczują negatywnych skutków w związku z niemożliwą do odliczenia składką zdrowotną. Rekompensata oprócz pracowników obejmie również przedsiębiorców rozliczających się według skali podatkowej. Nie obejmie natomiast np. zleceniobiorców, twórców czy emerytów.
 • Likwidacja wspólnego rozliczenia z dzieckiem przez samotnego rodzica. W zamian wprowadza się odliczenie od podatku w wysokości 1500 zł, mniej korzystne dla dobrze zarabiających samotnych rodziców.
 • Ulga w PIT dla osób powracających z emigracji. Zwolnienie z podatku wyniesie 85 528 zł.

Przedsiębiorcy:

 • Obciążenie składką zdrowotną członków zarządu. Osoby pełniące funkcje na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie, będą podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu. Dotyczy to również prokurentów. Składki będą obliczane od wysokości wynagrodzenia, a stawka wyniesie 9%.
 • Do tego wprowadzona zostanie zryczałtowana składka zdrowotna dla przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem 
 • Zmiana limitu płatności gotówkowych. Limit dla transakcji gotówkowych między przedsiębiorcami zostaje obniżony z 15 000 zł na 8000 zł.
 • Skala podatkowa. Przedsiębiorcy opodatkowujący działalność na zasadach ogólnych, czyli skalą podatkową, skorzystają z wyższej kwoty wolnej od podatku – 30 000 zł. Podniesiony zostanie też II próg podatkowy. Wcześniej było to 85 528 zł, teraz będzie to 120 000 zł.
 • Przesunięcie terminu na opłacenie składek ZUS. Termin zostaje przesunięty do 20. dnia miesiąc, aby ujednolicić go z terminem zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 • Nowe ulgi. Polski Ład wprowadzi nowe ulgi podatkowe oraz doprecyzuje istniejące wcześniej, np. ulgę rehabilitacyjną, z której przedsiębiorcy mogą skorzystać w rozliczeniu rocznym za 2022 rok. Ulgi dotyczą m.in. zdobywania nowych rynków, tworzenia nowych produktów, wspierania sportu i kultury czy pozyskiwania kapitału finansowego. Nie wiadomo jeszcze, jaki procent przedsiębiorców będzie mogło z nich w praktyce skorzystać.
 • Zmiany w opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Od 2 stycznia przyszłego roku zostaną obniżone stawki ryczałtu dla niektórych zawodów, np. branży IT. Dodatkowo zostanie wprowadzona kolejna stawka ryczałtu 14% m.in. dla architektów. Uregulowane zostaną kwestie dotyczące opodatkowania najmu prywatnego – ryczałt będzie jedyną dostępną formą opodatkowania przychodów z tego źródła.

Rok 2022 nie będzie rokiem łatwym dla podatników, szczególnie tych prowadzących działalność gospodarczą. Będzie to czas poznawania nowych przepisów i testowania nowych rozwiązań.