Skip to main content

Zdarza się, że podatnicy, którym urząd skarbowy przydzielił kildeskatt jako sposób naliczania podatku w Norwegii, z czasem chcą z tej metody zrezygnować, by móc skorzystać z bardziej opłacalnych dla nich ulg podatkowych. Przepisy dają teraz większą dowolność w tym zakresie.

W 2019 roku został wprowadzony nowy, uproszczony sposób opodatkowania dla zagranicznych pracowników pracujących sezonowo w Norwegii i zazwyczaj posiadających tymczasowy numer personalny, czyli D-nummer.  

Podatnik, który otrzymał kildeskatt jako rodzaj opodatkowania, ma prawo zrezygnować z tej decyzji, jeśli uzna, że inny rodzaj rozliczenia będzie dla niego bardziej opłacalny. W zeszłym roku podatkowym taką decyzję trzeba było podjąć do 30 kwietnia. Niedawno przepisy zostały ponownie zmienione – z kildeskatt można zrezygnować w każdym momencie przez okres trzech kolejnych lat. I tak, z tego rodzaju opodatkowania za rok podatkowy 2019, podatnik może zrezygnować do 31.12.2022, a za rok 2020 odpowiednio do 31.12.2023.

Kildeskatt – jakie są zalety tego podatku?

Zalety tego opodatkowania są następujące:

  1. Podatnik płaci 25% podatku od dochodu, w tym 8,2%  składki na ubezpieczenie społeczne.
  2. Pracodawca pobiera podatek przy wypłacie wynagrodzenia, a pracownik nie ma już obowiązku rozliczania się z podatku w roku następnym, czyli nie musi składać zeznania podatkowego.

Kildeskatt przeznaczony jest dla osób, które są pierwszy rok w Norwegii albo przyjeżdżają wyłącznie na kontrakty krótkoterminowe. Jeżeli ktoś zamierza mieszkać w Norwegii dłużej niż przez rok, w kolejnym roku pobytu powinien już zamówić sobie zwykłą kartę podatkową. Pracownicy przyjeżdżający na kontrakty krótkoterminowe mogą korzystać z kildeskatt kilka razy, o ile nie przekroczą 270 dni pobytu w ciągu 3 lat lub 183 dni pobytu w danym roku. Dochód roczny nie może przekroczyć kwoty 651 250  NOK kwota za rok 2021 (za rok 2022 będzie to 643 800. NOK), w tym wynagrodzenia za urlop, dodatki, bonusy itp.

Z tego rozwiązania nie mogą skorzystać:

  • marynarze,
  • rybacy,
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą,
  • osoby posiadające nieruchomość w Norwegii
  • osoby bedące norweskii rezydentami.

Brak możliwości odliczania ulg podatkowych

Przy wyborze kildeskatt NIE MOŻNA odliczać żadnych ulg podatkowych (dojazdów do pracy, wynajmu mieszkania, opłat na przedszkoleodsetek od kredytów itp.).

Przy tej opcji wszystkie premie, feriepenger oraz korzyści dodatkowe tj. darmowe mieszkanie, diety, przeloty itd., które na normalnej karcie podatkowej byłyby zwolnione z opodatkowania, będą opodatkowane. Co więcej, w tym przypadku nie można również uwzględnić przy rozliczeniu kwoty wolnej od podatku.

Kiedy podatnik posiadający kildeskatt zaczyna korzystać z świadczeń społecznych z NAV, na przykład zasiłku chorobowego czy zasiłku dla bezrobotnych, urząd odtrąca mu 50% podatku od świadczenia.

W każdej sytuacji rozsądnie jest przeanalizować sytuację i wybrać najbardziej korzystne, przewidziane przez prawo rozliczenie podatkowe. Zapraszamy do naszych biur, gdzie dokonamy analizy sytuacji i doradzimy jaka forma opodatkowania jest najlepsza dla Państwa.