Skip to main content

W dzisiejszym artykule wracamy raz jeszcze do tematu podatku liniowego tzw. kildeskatt. Pomimo, że pisaliśmy już nieraz na ten temat, to widzimy, że wciąż maja Państwo mnóstwo pytań i wątpliwości odnośnie tego zagadnienia.

Kildeskatt – podatek, który warto znać

W 2019 roku został wprowadzony nowy, uproszczony sposób opodatkowania dla zagranicznych pracowników pracujących sezonowo w Norwegii i zazwyczaj posiadających tymczasowy tzw. D numer.  

Kildeskatt – jakie są zalety tego podatku?

Zalety tego opodatkowania są następujące:

  1. Podatnik płaci 25% podatku od dochodu, w tym 8,2%  składki na ubezpieczenie społeczne.
  2. Pracodawca pobiera podatek przy wypłacie wynagrodzenia, a pracownik nie ma już obowiązku rozliczania się z podatku w roku następnym, czyli nie musi składać zeznania podatkowego.

Musimy tu przypomnieć, że to rozwiązanie przeznaczone jest TYLKO jest dla osób, które pracują w Norwegii krócej niż 183 dni w roku oraz ich dochód roczny nie przekroczy 651 250  NOK (kwota za rok 2021, za rok 2022 będzie to 643 800. NOK), w tym wynagrodzenia za urlop, dodatki, bonusy itp.)

Z tego rozwiązania nie mogą skorzystać:

  • marynarze,
  • rybacy,
  • osoby prowadzące działalność,
  • posiadające nieruchomość w Norwegii.

Kildeskatt = brak możliwości odliczania ulg podatkowych

Pamiętajmy też o drugiej stronie tego rozwiązania.  Przy wyborze kildeskatt NIE MOŻNA odliczać żadnych ulg podatkowych (dojazdów do pracy, wynajmu mieszkania, opłat na przedszkole, odsetek od kredytów itp.).

Przy tej opcji wszystkie premie, feriepenger oraz korzyści dodatkowe tj. darmowe mieszkanie, diety, przeloty itd., które na normalnej karcie podatkowej byłyby zwolnione z opodatkowania, będą opodatkowane od pierwszej korony. Co więcej w tym przypadku nie można również uwzględnić przy rozliczeniu kwoty wolnej od podatku w wysokości 100 800 kr (dane za 2019 rok).

Pamiętajmy, iż posiadanie karty podatkowej 25% kildeskatt wcale nie oznacza, że tak zostanie rozliczony podatek na koniec roku. Osoba, której pracodawca potrącał kildeskatt  w roku 2019, musiała nabyć prawa do otrzymania takiej karty. Ale w ciągu roku okoliczności mogły się zmienić i taka osoba może, na przykład, w trakcie roku podatkowego utracić prawo do tego rodzaju rozliczenia. Jeśli nie zgłosi tego do urzędu to będzie to skutkować taką sytuacją, że podatnik pomimo potrącania przez cały rok podatku liniowego, będzie zmuszony mimo wszystko za dany rok rozliczyć się normalnie i prawdopodobnie czeka go dopłata podatku.

Kildeskatt – co zrobić w przypadku rezygnacji?

W przypadku, gdy pracownik korzystał z kildeskatt w 2019 roku, a w 2020 chciałby powrócić do podatku pobieranego wg tabeli, to należy zgłosić to do urzędu najpóźniej do 30 kwietnia. Można to zrobić elektronicznie lub listownie. W tym przypadku jak najbardziej  pomagamy naszym klientom! Zapraszamy do naszych biur w celu rozwiania wszelkich wątpliwości związanych z tym podatkiem.

Jeśli jednak podatnik zrezygnuje w roku 2020 z kildeskatt i wróci do podatku potrącanego wg tabeli, to nie będzie miał już możliwości ponownej zmiany czy powrotu do kildeskatt w 2020 roku.  Ale w roku następnym już tak.

Każdego kto chciałby skorzystać z kildeskatt namawiamy do analizy swojego podatku i ogólnej sytuacji, by stwierdzić, czy:

  • po pierwsze ten podatek w ogóle się należy,
  • po drugie, czy nie straci się prawa do niego w ciągu roku, lub czy w ogóle się opłaca go stosować. Zapraszamy do naszych biur, gdzie dokonamy analizy sytuacji i doradzimy jaka forma opodatkowania jest najlepsza dla Państwa.