Skip to main content

Z dniem 1 stycznia 2019 r. Urząd Skarbowy (Skatteetaten) wprowadził nowy sposób rozliczania podatku dochodowego dla zagranicznych pracowników.
Rozwiązanie to ma zastąpić całkowicie odpis 10% standardfradrag, co oznacza, że od roku 2019 nie będziemy mogli z niego już skorzystać.
Z rozwiązania mogą skorzystać zagraniczni pracownicy, o łącznych dochodach *wraz z dietami i wypłacanymi dodatkami, nawet tymi nieopodatkowanymi * nie większych niż 617 500 nok w 2019 roku .


Co do zasady podatnik nie może być rezydentem podatkowym w Norwegii aby móc skorzystać z tego rozwiązania. Oznacza to, że jego pobyt w Norwegii nie może przekraczać 183 dni w Norwegii w trakcie roku.
Podatnicy, którzy w trakcie roku podatkowego stają się rezydentami w Norwegii do celów podatkowych, mogą być opodatkowani kildeskatt ale tylko w tym roku w którym stali się rezydentami.


Nowe rozwiązanie ma na celu ułatwienie i przyspieszenie rozliczania podatnika z podatku dochodowego. Skierowane jest do osób, które przyjechały do Norwegii na jakiś czas i muszą rozliczyć się tu z podatku. Niemniej ich stałym miejscem zamieszkania jest np. Polska.
Nowe zasady pobierania podatku mówią o tym, że cały dochód jest opodatkowany w wysokości 25%. Podatek ten jest pobierany i rozliczany od razu przy wypłacie wynagrodzenia.
Tak więc zaletą nowych przepisów jest to, że podatnik nie martwi się o rozliczenia podatkowe. Zgłasza pracodawcy oraz w Urzędzie Skarbowym, że chce korzystać z kildeskatt i na tym kończy się jego rola. Od tej pory pracodawca pobiera co miesiąc podatek w wysokości 25 % a po zakończeniu roku podatkowego podatnik nie ma obowiązku składania żadnego zeznania podatkowego.


Wydaje się być to dobrym rozwiązaniem dla obu stron. Ale czy na pewno?
Doradcy w Firmie ATS Anna Stankiewicz przeanalizowali różne warianty rozliczeń, a zwłaszcza porównali nowy sposób rozliczania z rozliczeniem w statusie „pendler” oraz „10%”. Wnioski są takie, że oprócz powyżej opisanych zalet nowego rozwiązania, są także pewne jego niekorzystne konsekwencje dla podatników. A mianowicie podatnik wybierający tzw.”kildeskatt”:
-nie ma prawa do żadnych odliczeń, czyli w przypadku „pendlera” nie ma możliwości odliczenia diet, mieszkania, dojazdów oraz wszelkich innych dodatków do wynagrodzenia itp., a w przypadku osób korzystających z odpisu 10%- nie ma możliwości odpisu 10% wartości dochodów,
-nie ma możliwości odliczenia tzw. minstefradrag w wysokości 100 800 kr (stawka na 2019 r.), które przysługuje KAŻDEMU podatnikowi nie korzystającemu z rozliczenia „kildeskatt”,
-musi opodatkować WSZYSTKIE dodatki do wynagrodzenia jakie mu przysługują, nawet jeśli wcześniej nie musiał płacić od nich żadnego podatku. Przy wyborze kildeskatt należy wziąć pod uwagę , że te dodatki wchodzą w sumę przychodów całkowitych. Co oznacza, że jeśli pensja z dodatkami przekroczy wartość 617 500 nok w roku 2019, to nie będzie można skorzystać z kildeskatt.

Ponadto konsultanci ATS Pomoc w Norwegii oszacowali że średnio przy rozliczeniu w statusie pendler lub 10% , po uwzględnieniu wszystkich odliczeń podatnik płaci ok. 15-17% podatku, więc jest to dużo mniej niż przy wybraniu nowego sposobu opodatkowania.
Nowe przepisy nie są obligatoryjne, tzn. podatnik może ale nie musi wybierać nowego sposobu rozliczania. Warto wiedzieć, że jeśli jednak zdecyduję się wybrać „kildeskatt” jako sposób rozliczania np. w styczniu to w trakcie roku może zmienić to na inny sposób rozliczania, zgłaszając zmianę w Urzędzie skarbowym oraz pracodawcy. Jednak w tym przypadku nie będzie mógł ponownie, w trakcie roku podatkowego, wrócić do „kildeskatt”.
Trzeba pamiętać, jeśli podatnik wybierze kildeskatt a będzie przebywał w Norwegii więcej niż 183 dni, bądź przekroczy kwotę 617 500 nok ,urząd skarbowy zmieni rozliczenie na zwykłe.
Aby ułatwić naszym klientom podjęcie decyzji, który sposób opodatkowania jest dla nich najkorzystniejszy nasza firma ATS Anna Stankiewicz wprowadza nowa usługę. Polega ona na oszacowaniu karty podatkowej. Czyli czy tzw. kildeskatt jest korzystny dla klienta czy raczej powinien on pozostać przy rozliczaniu np. w statusie pendler. Koszt nowej usługi to 1500 NOK. Klient decydujący się na tę usługę musi podać wszystkie dane podatkowe za 2019 r, tj. wysokość dochodu oraz wszystkie planowane odpisy od podatku.
Zapraszamy do naszych biur w Stargardzie i w Trondheim w celu uzyskania więcej informacji na ten temat.