Skip to main content

To już pewne❗️ Mamy nowe przepisy odnośnie dagpenger, które wchodzą w życie ❗️OD DZIŚ ❗️
Skala zwolnień gwałtownie wzrosła od kilku dni. Zarówno zwolnieni tymczasowo, całkowicie, jak i pracodawcy otrzymują teraz więcej rekompensat dzięki nowym przepisom.
Wybuch koronawirusa (Covid-19) ma poważne i ostre konsekwencje dla życia zawodowego w Norwegii. Wiele firm musi zamknąć swoje oddziały lub zawiesić działalność, a efekt działań Państwa w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa jest znaczący. Doprowadziło to do bardzo dużej liczby zwolnień w wielu branżach.
W celu zaspokojenia dużych potrzeb związanych z zwolnieniami oraz w celu zmniejszenia szkód zarówno dla firm, jak i pracowników, Storting przyjął następujące tymczasowe zmiany w przepisach dotyczących zwolnień. Są one sankcjonowane dzisiaj, w piątek, 20 marca i obowiązują od dziś.
👉Osoby tymczasowo zwolnione mają zagwarantowane 100 procent wynagrodzenia w wysokości do 6G od dnia 3 do 20 dnia. Zmiany wejdą w życie 20 marca, ale dalsze przepisy zostaną formalnie wprowadzone w przyszłym tygodniu. Pracownicy otrzymają wyrównanie, gdy rozwiązania techniczne zostaną wdrożone, a NAV rozpatrzy wniosek.
👉Osoby zwolnione i nadal otrzymujące wynagrodzenie od pracodawcy przejdą na nowy system od 20 marca.Okres pracodawcy (dni, w których pracodawca wypłaca pełne wynagrodzenie zwolnionym z pracy), zmniejsza się z 15 do 2 dni. Oznacza to, że pracodawcy, którzy już w momencie wejścia ustawy w życie zapłacili za dwa lub więcej dni ,nie muszą już płacić tych dwóch dni. Państwo przejmie odpowiedzialność za płatności od 20 marca.
👉Świadczenia dla osób zwolnionych całkowicie i tymczasowo, będą stanowiły 80% podstawy zasiłku dla bezrobotnych do 3G oraz 62,4% dla części podstawy zasiłku dla bezrobotnych pomiędzy 3G a 6G.

👉Wysokość dochodów uprawniających do uzyskania zasiłku dla bezrobotnych jest obniżony do 0,75 G w ciągu ostatnich 12 miesięcy lub 2,25 G w ciągu ostatnich 36 miesięcy. Progi te mają zastosowanie zarówno do osób tymczasowo zwolnionych, jak i całkowicie bezrobotnych.👉Trzydniowy okres oczekiwania przed rozpoczęciem wypłaty zasiłku dla bezrobotnych zostaje uchylony. Tak więc zasiłek zostanie wypłacony od pierwszego dnia utraty pracy. Zmiana dotyczy zarówno osób tymczasowo zwolnionych, jak i całkowicie bezrobotnych.👉Wymóg redukcji czasu pracy o minimum 50 procent został zmieniony do minimum 40 procent. Zmiana oznacza, że na przykład pracownik pełnoetatowy, który jest zwolniony tylko dwa dni robocze w tygodniu, będzie uprawniony do zasiłku dla bezrobotnych. Korzystając z „częściowych zwolnień”, zmniejsza się obciążenie finansowe poszczególnych pracowników.
Jeśli macie Państwo pytania lub problemy ze złożeniem wniosku o zasiłek dagpenger lub permittering – prosimy o kontakt z naszym biurem- telefoniczny lub mailowy, chętnie pomożemy przebrnąć przez wszystkie formalnośći 😊