Skip to main content

Przedłużony zostanie zasiłek dla bezrobotnych do lata

Potwierdza to Torbjørn Røe-Isaksen, minister pracy i spraw społecznych

Rząd postanowił dziś na posiedzeniu Rady przedłużyć okres, przez jaki bezrobotni i zwolnieni mogą otrzymywać zasiłki dla bezrobotnych.

– Zapewniamy przedłużony okres zasiłku dla bezrobotnych osobom zbliżającym się do maksymalnego limitu tygodniowego. Na tą chwilę, przedłużamy ten okres do czerwca.

– Mamy niezwykłą sytuację na rynku pracy. Ci, którzy już  dochodzą do maksymalnego okresu na zasiłku dla bezrobotnych, (26tygodni ) stoją obecnie w obliczu wysokiego bezrobocia i ostrej konkurencji. Dlatego tymczasowo przedłużamy okres zasiłku dla bezrobotnych zarówno dla osób całkowicie lub tymczasowo zwolnionych.

Wydłużenie okresu pobierania zasiłku z 26 tygodni na okres do końca czerwca oznacza, ze ponad 4 500 osób otrzyma zasiłek prze okres dłuższy niż 26 tygodni.

Tymczasowe przedłużenie okresu zasiłku zapewni bezrobotnym dochód w okresie, w którym nie należy oczekiwać, że Administracja Pracy i Opieki Społecznej będzie miała  zdolności do pomocy w poszukiwaniu pracy.

Tej wiosny przedłużenie będzie obowiązywać tych, którzy są już bezrobotni i zwolnieni, ale duże grupy, które zostały zwolnione w ostatnich tygodniach, prawdopodobnie będą mogły skorzystać z rozszerzenia jesienią, jeśli rząd uzna kryzys za jego przyczynę.

Jet to regulacja tymczasowa

Zgodnie z nowymi przepisami okres zasiłku dla bezrobotnych osób, które były zarejestrowane jako bezrobotne  przed 1 marca 2020 r., zostanie tymczasowo przedłużony do 30 czerwca 2020 r. Zmiana będzie miała zastosowanie zarówno do zwykłego okresu zasiłku dla bezrobotnych określonego w sekcji 4-15 ustawy o ubezpieczeniu społecznym, jak i okresu świadczenia specjalnego w sekcji 4-19. dla osób, które służyły w wojsku lub w obowiązkowej służbie obrony cywilnej.

Zmieniają się również przepisy dotyczące AAP

Wraz z rozszerzeniem zasad dla osób poszukujących pracy i zwalnianych pracowników wprowadzono zmiany również w przypadku osób bezrobotnych , które otrzymują AAP.

Osoby otrzymujące AAP mogą otrzymywać pieniądze przez okres do sześciu miesięcy w okresie poszukiwania pracy. W tej wyjątkowej sytuacji może być trudne dla tej grupy uzyskanie pracy w sześciomiesięcznym okresie zasiłkowym. Aby wziąć to pod uwagę, osoby, które na dzień 29 lutego 2020 r. mieli mniej niż cztery miesiące okresu zasiłkowego,  zgodnie z art. 11-17 ustawy o ubezpieczeniu społecznym, będą miały przedłużony okres zasiłkowy do 30 czerwca 2020 r.