Skip to main content

Jak już wiemy 29 stycznia 2021 rząd wprowadził najsurowsze zasady wjazdu do Norwegii od czasu wybuchu pandemii (marzec 2020r.) 

Osoby, które niedawno zakończyły maksymalny okres zasiłku dla bezrobotnych, mogą ponownie otrzymać zasiłek dla bezrobotnych już od 1 lutego – podaje minister pracy i spraw społecznych Torbjørn Røe Isaksen.  

Rząd proponuje, aby osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych, które od 1 listopada 2020, osiągnęły maksymalny okres zasiłku, miały możliwość ponownego ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych na czas określony. Jednakże sytuacja zakażeń rozwinęła się bardziej i obecne środki kontroli zakażeń sprawiają, że rynek pracy jest w tym okresie szczególnie wymagający. Dlatego rząd nie chce pozostawiać nikogo bez pomocy i proponuje, aby osoby, które ukończyły pobieranie zasiłku po 1 listopada 2020, mogły ubiegać się o ponowne o wypłatę świadczeń od 1 lutego.    

Propozycja ta oznacza, że osoby którym upłynął maksymalny okres, mogą ponownie ubiegać się o dagpenger od 1 lutego 2021- włącznie. Okres od 1 listopada do 31 stycznia 2021- nie jest objęty ubezpieczeniem. NAV poinformuje wszystkich poszkodowanych, że mogą ponownie ubiegać się o zasiłek. Informacje zostaną również opublikowane na głównej stronie NAV. Jak podaje NAV taki maksymalny limit zasiłku osiągnęło już 8500 osób w okresie od 1 listopada do 31 stycznia.  

Rząd również zapowiada, że w obliczu pandemii pojawią się nowe środki finansowe, jak również kilka rozwiązań związanych za zasiłkiem.  

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/personer-som-nylig-har-gatt-ut-maksperioden-pa-dagpenger-kan-fa-dagpenger-igjen-fra-1.-februar

Okres pracodawcy również ulegnie zmianie. Jak każdy wie, od 1 września 2020r. okres pracodawcy przy zwolnieniach wynosi 10 dni, co w konsekwencji oznacza, że pracodawcy muszą wypłacić wynagrodzenia przez 10 dni, a po tym okresie obowiązek przejmuje NAV.  

Od 1 marca 2021 następuje zmiana. Dla zwolnień, które będą wynosiły więcej niż 30 tygodni, do okresu tego będzie wprowadzony II okres pracodawcy. Oznacza to, że pracodawca, który od 1 marca zwolni pracownika na 30 lub więcej tygodni, musi wypłacić wynagrodzenie za 5 dni roboczych. 

A co w przypadku, gdy upłynie maksymalny okres permtteringu? 

Jeśli nadal będziesz zwolniony po upływie maksymalnego okresu, obowiązek płacowy pracodawcy pojawia się ponownie. W tym samym czasie ponownie pojawia się Twoje prawo do powrotu do pracy, co równolegle prowadzi do wygaśnięcia prawa do zasiłku dla bezrobotnych. W komunikacie prasowym, który pojawił się 11.01.2021 rząd proponuje przedłużenie tego okresu zwolnienia do 1 lipca 2021. 

Wcześniej również pisaliśmy o tym, że jeśli po 1 stycznia 2021 pracownik sam się zwolni z pracy, odmawiając pracy, wydłuża się tym samym okres karencji z 12 tygodni do 18 tygodni. W tym czasie bezrobotny nie ma prawa do zasiłku dla bezrobotnych przez pełne 18 tygodni.   

LiV Tove Espedal- wyjaśnia również, że w przypadku zakończenia stosunku pracy kandydat w procesie aplikacji zostanie poproszony o załączenie dokumentów, dotyczących rozwiązania umowy o pracę oraz przyczyn jej ustania np. zwolnienie. Jeśli kandydat sam odpowiada za to, że stracił pracę lub zrezygnował z zajmowanego stanowiska bez uzasadnionej przyczyny, nakładany jest wówczas wydłużony czas oczekiwania. Sankcjom mogą podlegać również osoby, które już otrzymują zasiłek dla bezrobotnych.