Skip to main content

Na początku tego roku w życie weszło kilka zmian dotyczących świadczeń przyznawanych przez NAV. Sprawdź, czy wpływa to na Twoją sytuację.

W roku 2018 norweski Urząd Pracy i Opieki Społecznej zmienił nie tylko niektóre stawki zasiłków, ale też szereg regulacji. Niektóre zmiany w zasiłkach NAV ułatwią życie, inne zaś są z punktu widzenia świadczeniobiorców mało korzystne. Przedstawiamy kilka wybranych zmian w zasiłkach dotyczących tych świadczeń, z których najczęściej korzystają obcokrajowcy w Norwegii.

Zasiłek dla bezrobotnych w czasie zakładania firmy

Od 1 stycznia można w Norwegii założyć własną firmę podczas pobierania zasiłku dla bezrobotnych i zachować to świadczenie. Chcąc wspierać przedsiębiorczość i walczyć z bezrobociem ustawodawcy wprowadzają możliwość wnioskowania o zachowanie zasiłku dla bezrobotnych podczas budowania własnego przedsiębiorstwa. Świadczenie można będzie pobierać nawet przez rok.

Aby zachować prawo do zasiłku dla bezrobotnych podczas rozkręcania własnego biznesu, należy spełnić podane przez NAV warunki, w tym:

– firma musi dawać w przyszłości możliwość zarabiania na siebie;

– musi to być własna działalność, czyli albo firma jednoosobowa albo spółka, w której mamy więcej niż 50% akcji;

– musi to być nowy podmiot gospodarczy;

Możliwość zachowania zasiłku podczas zakładania firmy została przyznana również samotnym rodzicom.

Zmiany w zasadach przyznawania zasiłku rehabilitacyjnego (AAP)

Celem wprowadzonych zmian jest przywracanie do pracy świadczeniobiorców tak szybko, jak to jest możliwe. Nowe zasady dotyczą przede wszystkim osób, które będą się starać o zasiłek po 1 stycznia 2018 roku. Tylko niektóre regulacje będą dotyczyć osób już pobierających to świadczenie.

Zmiany dotyczące osób już pobierających zasiłek

Od 1 stycznia 2018 roku w większości norweskich okręgów, zaś od 1 stycznia 2019 w okręgach Nordland, Troms og Finnmark NAV zaczyna stosować kary wobec świadczeniobiorców za:

– niestawienia się na spotkanie umówione w NAV;

– niestawienia się na umówione na konkretny dzień spotkanie w celu ustalenia stanu zdrowia;

– nie dostarczenie na czas żądanej dokumentacji.

Nie dopełniając swoich obowiązków wobec urzędu świadczeniobiorca naraża się na redukcję świadczenia lub jego utratę. NAV wprowadza niestosowany wcześniej środek nacisku w postaci redukowania wypłaty o jedną dzienną stawkę.

Maksymalny okres pobierania zasiłku rehabilitacyjnego dla osób już mających przyznane świadczenie to 4 lata. Jedynie w wyjątkowych przypadkach świadczenie może zostać przedłużone. Maksymalny okres przedłużenia to według nowych przepisów 2 lata. Może tak być np. w wypadku, kiedy świadczeniobiorca uczestniczy w umówionym przez NAV szkoleniu mającym na celu przywrócenie go do pracy.

Zmiany dotyczące osób starających się o zasiłek

Osoby, które będą się starać o zasiłek przejściowy po 1 stycznia 2018 roku, mogą go otrzymać na maksymalnie 3 lata. W ściśle określonych warunkach okres ten może zostać przedłużony o kolejne 2 lata.

Ponadto wobec nowych świadczeniobiorców NAV również zapowiada możliwość stosowania kar za niewywiązywanie się z wymienionych wyżej obowiązków.

Nowe stawki

NAV zmienił stawki niektórych zasiłków, w tym:

zasiłku pogrzebowego z 22 723 NOK na 23 337 NOK;

zasiłku becikowego z 61 120 NOK na 63 140 NOK.

Zasiłek pielęgnacyjny

Świadczenie to przysługuje rodzicom i opiekunom, którzy są zmuszeni zrezygnować z pracy zawodowej na czas opieki nad chorym lub niepełnosprawnym członkiem rodziny (nie tylko dzieckiem). Choć NAV zmienił przepisy przyznawania tego świadczenia pod koniec roku 2017, teraz dokonał kolejnej zmiany. Obecnie opiekunowie mogą się strać nawet o 5-letni okres pełnej stawki zasiłku.

 

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące zmian w przepisach NAV, prosimy o bezpośredni kontakt z jednym z naszych biur.