Skip to main content

Trybunał EFTA wystosował opinię w sprawie norweskiego NAV, który przez wiele lat źle interpretował europejskie przepisy. Wyjaśniamy, co to znaczy dla świadczeniobiorców.

W 2019 roku w Norwegii wybuchł skandal związany z niewłaściwym interpretowaniem przepisów przez NAV. Urząd przez lata odmawiał prawa do zasiłków przejściowych (AAP) osobom, które w czasie pobierania świadczenia podróżowały za granicę. Co najmniej 78 osób zostało w związku z tym niesłusznie skazanych za „oszukiwanie” urzędu. Z analiz wynika, że kilka tysięcy podobnych spraw zostało przez NAV rozstrzygniętych niewłaściwie. Urząd odmawiał prawa do zasiłku osobom, które faktycznie miały prawo je pobierać, a w innych wypadkach nakazywał zwracać świadczenie, choć nie powinien.

Postanowienie Trybunału

Trybunał EFTA został stworzony przez Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (EFTA). Pełni on rolę sądowniczą w ramach systemu EFTA, zapewniając wykładnię Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym w odniesieniu do państw EFTA, które są jedną ze stron tego porozumienia, czyli Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.

Na początku maja tego roku Trybunał wydał opinię doradczą w sprawie „skandalu NAV”. Zdaniem sądu norweski NAV podejmował niewłaściwe decyzje jeszcze przed rokiem 2012. Błąd w interpretacji przepisów europejskich był powielany od 1994 roku.

Co to zmienia?

Opinia doradcza Trybunału została przesłana do Sądu Najwyższego w Norwegii. Ten wkrótce wyda postanowienie w tej sprawie, jakie będzie wiążące dla NAV.

Wcześniej Sąd Najwyższy wydał decyzję co do spraw procedowanych przez urząd po roku 2012. NAV informuje na swojej stronie internetowej, że w związku z tym około 1500 świadczeniobiorców otrzymało zwrot pieniędzy. Urząd prześwietlił w związku z tym blisko 60 000 spraw. Osoby, które zostały pokrzywdzone przez urząd poprzez niewłaściwą interpretacja przepisów unijnych, a do tej pory nie otrzymały listu w tej sprawie, proszone są przez NAV o kontakt.

Jeśli teraz Sąd Najwyższy w Norwegii uzna, że należy przyjrzeć się wszystkim podobnym przypadkom od roku 1994, będzie to oznaczało, iż więcej świadczeniobiorców będzie miało prawo do rekompensaty finansowej.