Skip to main content

Norweski NAV został surowo skrytykowany za powolne rozpatrywanie skarg od petentów.

Na każdej decyzji podjętej przez NAV petent otrzymuje informację o możliwości odwołania się. Określony jest tam między innymi termin na złożenie odwołania. Zwykle jest on stosunkowo krótki. Aby móc nie przyjąć decyzji urzędu, na przykład odmowy przyznania zasiłku, należy uargumentować zażalenie w ciągu zaledwie kilku tygodni. Niestety, sam NAV nie pilnuje już terminów na rozpatrywanie skarg.

19,5 miesiąca oczekiwania

Riksrevisjonen, czyli agencja zajmująca się audytem z ramienia Norweskiego Parlamentu, ostro skrytykował NAV oraz Trybunał Zabezpieczenia Społecznego (Trygderetten) za opieszałość w rozpatrywaniu skarg. W opublikowanym niedawno raporcie agencja podsumowała, że na rozpatrywanie skarg zużywa się zdecydowanie za dużo czasu, co prowadzi do niepotrzebnych komplikacji dla świadczeniobiorców oraz do obciążenia systemu.

Z danych agencji wynika, że od roku 2014 do 2019 proces procedowania skarg świadczeniobiorców pobierających świadczenia pieniężne z NAV wydłużył się z 17 do 19,5 miesiąca. W raporcie nazwano to „wysoce nieodpowiedzialnym”. W tym samym okresie czas oczekiwania na decyzję Trybunału Zabezpieczenia Społecznego wydłużył się do 7 miesięcy.

Coraz dłuższa kolejka

Głównym problemem jest coraz dłuższa kolejka osób oczekujących na to, aby ich skarga w ogóle została rozpatrzona przez Trybunału Zabezpieczenia Społecznego. Gdy wniosek trafi już w tryby biurokratycznej maszyny, jest rozpatrywany stosunkowo szybko. Zanim tak się jednak stanie, musi długo poleżeć na półce.

Procedura wymaga, by skarga była najpierw dwukrotnie procedowana przez sam NAV. Jeśli strony nie dojdą do porozumienia, skarga trafia do trybunału. W teorii NAV powinien rozpatrzyć zażalenie w ciągu pół roku, ale w praktyce cała procedura może zająć nawet 30 miesięcy.

Obecnie raport agencji Riksrevisjonen trafił między innymi na biurka ministerialne, zatem jest nadzieja, że wkrótce zostaną podjęte odpowiednie kroki, aby skrócić proces oczekiwania na decyzje.