Skip to main content

NAV opublikował ważną informację dla osób, które w roku 2020 pobierały zasiłek dla bezrobotnych.

Beneficjenci zasiłku dla bezrobotnych mają prawo do płatnego urlopu od obowiązku poszukiwania pracy (ferie med dagpneger). Dotyczy to tych, którzy pobierali świadczenie przez co najmniej 52 tygodnie. NAV płaci im w takim wypadku za 4 tygodnie przerwy.

Z powodu pandemii koronawirusa weszły jednak w życie dodatkowe przepisy, jakie wywołały w urzędzie spore zamieszanie. Informowaliśmy o tej sprawie w TYM artykule. Norweski parlament zdecydował, iż beneficjenci zasiłku dla bezrobotnych za rok 2020 powinni otrzymać świadczenie urlopowe (feriepenger). Każdy, to w zeszłym roku otrzymywał ten zasiłek, powinien w pierwszych dniach czerwca otrzymać z NAV informację, czy będzie mu się należało świadczenie urlopowe.

Celem nowego postanowienia NAV jest wykluczenie sytuacji, w której dana osoba otrzymałaby jednocześnie płatny urlop oraz świadczenie urlopowe.

Kto otrzyma świadczenie urlopowe?

Osoby, które w 2020 pobierały zasiłek dla bezrobotnych, mają prawo do wypłaty feriepenger za tamten rok, jeśli:

– Świadczenie skończyło się 7 czerwca 2021 r. lub wcześniej.

Lub

– Wciąż otrzymują świadczenie dla bezrobotnych, ale całkowicie bądź częściowo wykorzystały prawo do urlopu podczas otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych w roku 2020.

Lub

– Wciąż otrzymują zasiłek dla bezrobotnych, ale nie wypracowały jeszcze prawa do urlopu od obowiązków osoby poszukującej pracy.

Każdy, kto należy do jednej z dwóch ostatnich wymienionych wyżej grup, powinien wysyłać karty meldunkowe tak, jak zwykle.

Kto nie otrzyma świadczenia urlopowego?

Prawa do świadczenia urlopowego na zasiłku urlopowym za rok 2020 nie mają natomiast te osoby, które były bezrobotne w 2020 i wciąż pozostają na zasiłku. Mogą one natomiast otrzymać pieniądze za należne im dni urlopu od obowiązków osoby poszukującej pracy.

Wybór niełatwy do zrozumienia

Wielu świadczeniobiorców już otrzymało od NAV propozycję, jaką niełatwo zrozumieć. Urząd proponuje im, by wybrali, czy chcą wstrzymać świadczenie dla bezrobotnych z dniem 7 czerwca 2021 r. i tym samym zyskać prawo do wypłaty feriepenger, czy też wolą nadal pobierać zasiłek i w stosownym czasie wybrać płatne dni urlopu od poszukiwania pracy. W pierwszym wypadku musieli by potem znów wnioskować o świadczenie i to najszybciej, jak to jest możliwe.

NAV podpowiada, że do wstrzymania świadczenia wystarczy wpisanie odpowiedzi NIE w karcie meldunkowej przy pytaniu 5, czyli deklaracji o chęci kontynuowania pobierania świadczenia. Kto tego nie zrobił, może jeszcze poinformować NAV o decyzji wstrzymania świadczenia od 7 czerwca, ale może to zrobić wyłącznie do 10 czerwca.

NAV ostrzega, że czas oczekiwania na ponowne przyznanie zasiłku dla bezrobotnych to 4 tygodnie, a w okresach dużego ruchu nawet więcej. Beneficjent powinien więc sam przekalkulować, czy opłaca mu się wstrzymywać zasiłek i wnioskować ponownie.

Żeby wiedzieć, ile wyniosłoby świadczenie urlopowe od zasiłku dla bezrobotnych za rok 2020, wystarczy sprawdzić całkowitą kwotę wypłaty z NAV na zestawieniu rocznym, jakie urząd wysłał w styczniu tego roku. Feriepenger odpowiada 10.2% kwoty brutto.