Skip to main content

Norweska prasa informuje, że za sprawą błędu NAV osoby pobierające od długiego czasu zasiłek dla bezrobotnych, nie otrzymają świadczenia wakacyjnego.

Błąd techniczny, jakiego NAV nie będzie w stanie naprawić do lata, sprawi, że osoby przebywające od długiego czasu na zasiłku dla bezrobotnych nie otrzymają feriepenger, podczas gdy osoby zarejestrowane jako bezrobotne przez krótszy okres, otrzymają zarówno świadczenie, jak i dodatek urlopowy.

Rok czy krócej?

Błąd dotyczy tych świadczeniobiorców, którzy pobierają zasiłek dla bezrobotnych dłużej niż rok (norweska prasa nie precyzuje, czy chodzi wyłącznie o osoby poszukujące pracy, czy również o te, które zostały wysłane na długotrwały permittering). Jeśli do lata nie znajdą sobie pracy, zostaną przez NAV wysłane na czterotygodniowy urlop od poszukiwania pracy, ale będą otrzymywać jedynie zasiłek dla bezrobotnych bez feriepenger. W tym samym czasie osoby, jakie pobierały zasiłek przez krócej niż rok lub do lata znajdą sobie posadę, dostaną świadczenie urlopowe wyliczone na podstawie otrzymanego wcześniej dagpenger.

Stanowisko norweskiego rządu

Rząd stoi na stanowisku, że takie rozwiązanie nie powinno mieć miejsca, ale wygląda na to, że NAV nie będzie w stanie usunąć błędu w nadchodzących tygodniach. Norweskie organizacje zrzeszające pracowników również uważają, że każdy, kto przez ponad rok pobierał zasiłek dla bezrobotnych i będzie miał ustawowe 4 tygodnie wolne od poszukiwania pracy albo przed urlopem podejmie na nowo obowiązki zawodowe, powinien otrzymać feriepenger z urzędu.

Więcej informacji wkrótce

Osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych otrzymują z NAV powiadomienie, kiedy mają już prawo do wzięcia urlopu. NAV informuje na swojej stronie internetowej, że rząd przedstawił propozycję, aby osoby przebywające na zasiłku dla bezrobotnych otrzymały specjalny dodatek urlopowy, jednak nie ma jeszcze w tej sprawie konkretnych decyzji. Na razie urząd informuje tylko, iż więcej informacji na ten temat opublikuje wkrótce.