Skip to main content

Jeśli pracodawca odmawia Ci wypłaty świadczenia urlopowego, czyli feriepenger, nie ma na co czekać, trzeba działać. Pomożemy Ci ubiegać się o Twoje pieniądze.

Wynagrodzenie za czas urlopu, czyli feriepenger, gromadzone jest w ciągu roku poprzedzającego wykorzystanie urlopu, na przykład na feriepenger płacone w roku 2022 pracowaliśmy w roku 2021. Pracodawca lub pracodawcy mieli obowiązek odkładać to wynagrodzenie dla nas, abyśmy w czasie wakacji nie pozostali bez dochodu. Zobowiązuje ich do tego prawo.

Ile feriepenger powinieneś otrzymać?

Wynagrodzenie za czas urlopu wynosi 10,2 procent podstawy zarobków. Dotyczy to tych osób, które mają 4 tygodnie wolnego. Podstawa świadczenia urlopowego to cały dochód przed opodatkowaniem uzyskany w poprzednim roku. Podstawa świadczenia urlopowego wynika z zestawienia wynagrodzeń i potrąceń sporządzonego przez pracodawcę. Można ją znaleźć w rocznych zestawieniach zarobków, które pracodawcy mają obowiązek nam przesyłać na początku danego roku lub po zakończeniu stosunku pracy.

Osoby objęte układami zbiorowymi pracy mają więcej urlopu. Należą się im dodatkowe cztery dni wolne, czyli w praktyce mają prawo do niemal pięć tygodni urlopu w całym roku. Z tego powodu ich feriepenger to 12 procent podstawy zarobków.

Kiedy powinieneś otrzymać feriepenger?

Zwykle data wypłaty feriepenger jest zapisana w umowie o pracę. Jeżeli nie została ściśle określona w umowie, ale miesięczne pensje wpływają na konto regularnie tego samego dnia, ten dzień w odpowiednim miesiącu również można uznać za termin wypłaty feriepenger i od niego liczyć odsetki. W innym przypadku zasady obliczania odsetek od zaległości za świadczenie urlopowe określone są w ustawie o świadczeniu urlopowym.

Gdy pracodawca nie płaci

Zdarza się, że nieuczciwy pracodawca „zapomina” wypłacić wynagrodzenie urlopowe, tłumaczy, że nic takiego się pracownikowi nie należy bądź traktuje feriepenger jako rodzaj kaucji, z której może robić potrącenia. Wszystkie takie działania są niezgodne z przepisami. Jeżeli pracodawca nie wypłaca feriepenger w uzgodnionym wcześniej terminie, to pracownik ma prawo do otrzymania odsetek od zaległości za okres do momentu otrzymania płatności.

W przypadku różnicy zdań z pracodawcą w sprawie feriepenger warto działać bez zwłoki. Należności z tego tytułu można odzyskiwać tylko do trzech lat wstecz. Co więcej, rezygnacja ze swoich praw to zawsze niewłaściwy sygnał w kontakcie z nieuczciwymi pracodawcami. Prawo przewiduje konkretne działania i procedury na takie przypadki, pracownik nie pozostaje w tej sytuacji bezradny.

Jeśli masz problem z uzyskaniem należnego Ci feriepenger bądź pytania dotyczące swojej sytuacji, zgłoś się do jednego z naszych biur. Przeanalizujmy Twoją sytuację i ustalimy, ile Ci się należy, a następnie pomożemy Ci odzyskać pieniądze wraz z należnymi odsetkami. Usługę możesz też zamówić bezpośrednio w sklepie online.