Skip to main content

Zwykle na początku roku zastanawiamy się, czy pracodawca może nam wypłacić feriepenger wypracowane w roku ubiegłym. Niektórzy chcą na przykład opłacić wycieczki zagraniczne, które na początku roku mogą być tańsze lub zarezerwować wcześniej bilety lotnicze.  

Zdarza się, że pracodawcy wypłacają zaliczkę na poczet feriepenger już na początku roku , jednak nie mają do tego żadnych podstaw prawnych.  

Zgodnie z ustawą urlopową, feriepenger należy wypłacić pracownikowi przed rozpoczęciem urlopu wypoczynkowego , ewentualnie pracodawca może w firmie wypłacać świadczenie dla wszystkich pracowników w czerwcu przez wakacjami.  

Jeśli pracownik bardzo potrzebuje dodatkowej gotówki, pracodawca może wypłacić zaliczkę na poczet wynagrodzenia urlopowego na początku roku (nawet w styczniu). Musimy pamiętać jednak, że wtedy taka zaliczka jest zaliczana do dochodu i jest normalnie opodatkowana. Pracodawca musi zgłosić kwotę wypłaty za miesiąc, w którym wypłacana jest zaliczka. 

Jeżeli pracodawca chce rozliczyć wypłaconą zaliczkę (z początku roku) potrącając ją z wynagrodzenia urlopowego, należy zawrzeć pisemną umowę z pracownikiem o potrąceniach z wynagrodzenia urlopowego. 

Kiedy pracownik rezygnuje z pracy 

W przypadku odejścia pracownika z pracy, ustawa o urlopach określa, że całe wynagrodzenie urlopowe wypłacane jest w ostatnim zwykłym dniu wypłaty przed zakończeniem stosunku pracy.  

Pracodawca może wypłacić dodatek urlopowy w roku, w którym ustaje stosunek pracy, nawet jeśli pracownik chce otrzymać dodatek urlopowy w następnym roku. To kwestia umowna między stronami.  

W przypadku rezygnacji z pracy w 2021 r. wynagrodzenie urlopowe zarobione w 2020 r. można wypłacić bez potrąceń. 

Z kolei wynagrodzenie urlopowe zarobione w 2021 r., które zostanie wypłacone w 2021 r., podlega potrąceniom jak zwykłe wynagrodzenie.  

Należy pamiętać, że fakt nie potrącenia zaliczki na poczet podatku dochodowego z feriepenger nie oznacza, że świadczenia wakacyjne są nieopodatkowane. Feriepenger jest tak samo oskładkowane jak inne wynagrodzenia za pracę, a podatek za te świadczenia jest uwzględniony w karcie podatkowej oraz rozliczony w rocznym rozliczeniu.