Skip to main content

NAV informuje, że feriepenger od zasiłków wypłaconych w roku 2022 zostaną wypłacone świadczeniobiorcom pod koniec maja. Beneficjenci mający prawo do dodatku wakacyjnego od zasiłku dla bezrobotnych otrzymają świadczenie wakacyjne pod koniec czerwca.

Feriepenger od świadczeń wypłacanych przez NAV w roku 2022 ma zostać wypłacone w maju tego roku, od 1 do 31 dnia miesiąca. Nie wszyscy uprawnieni do otrzymania świadczenia wakacyjnego dostaną je w tym samym czasie, może to być tak samo środek, jak i koniec miesiąca. Wiele dni świątecznych w maju sprawia, iż harmonogram wypłat jest skomplikowany.

Nie każde świadczenie daje prawo do feriepenger

Trzeba też pamiętać, że nie wszystkie świadczenia otrzymywane z NAV dają prawo do otrzymania feriepenger w tym roku. Na przykład beneficjenci zasiłku APP (rehabilitacyjnego) z zasady nie mają prawa do feriepenger, podobnie jak emeryci i renciści oraz beneficjenci dodatku dla samotnych rodziców. Prawo to mają między innymi osoby pobierające zasiłek tacierzyński/macierzyński, zasiłek pielęgnacyjny oraz zasiłek chorobowy, jednak w przypadku każdego z tych świadczeń zasady przyznawania feriepenger różnią się od siebie.

Generalnie prawo do otrzymania feriepenger naliczanego od świadczeń z NAV-u za rok 2022 mają: osoby zatrudnione, marynarze oraz rybacy, którzy pracują na umowie o pracę. Prawa tego nie posiadają osoby bezrobotne, przedsiębiorcy, rybacy mający zarejestrowaną działalność gospodarczą, frilancerzy oraz emeryci.

Feriepenger od zasiłku dla bezrobotnych

Osoby, które w roku 2022 otrzymywały zasiłek dla bezrobotnych przez okres dłuższy niż 8 tygodni, mają prawo do dodatku wakacyjnego (ferietillegg) w wysokości 9,5% sumy wypłaconego w tamtym roku zasiłku. Dodatek wakacyjny NAV wypłaci w czerwcu tego roku. To samo dotyczy osób, które otrzymywały zasiłek chorobowy bazowany na zasiłku dla bezrobotnych.

Informacje o ewentualnej wypłacie dodatku wakacyjnego można znaleźć na swoim profilu NAV w zakładce Dine utbetalinger.