Skip to main content

Latem otrzymujemy wiele pytań dotyczących szczególnych sytuacji związanych z zasiłkiem chorobowym. Zebraliśmy dla Państwa w jednym miejscu najczęściej poruszane kwestie.

Zasiłek chorobowy w Norwegii to przewidziana przez prawo rekompensata utraty dochodów w wyniku choroby. Należy się wszystkim osobom będącym członkami norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych, które w Norwegii przepracowały przynajmniej 4 tygodnie. Osobne zasady dotyczą osób prowadzących działalność gospodarczą oraz freelancerów.

Dla migrantów ważna informacja to fakt, że do zasiłku chorobowego na norweskich warunkach mają prawo także podczas czasowego pobytu poza Norwegią. Przesyłając zwolnienie lekarskie z Polski do Norwegii trzeba tylko pamiętać o tym, iż należy przesłać stosowną dokumentację do norweskiego oddziału NAV dla obcokrajowców.

To, co w teorii jest jasne, w praktyce bywa skomplikowane. Gdy w grę wchodzi na przykład urlop, zastępstwo za kogoś albo procedury u nowego pracodawcy, to może się okazać, że niełatwo jest bezstresowo powracać do zdrowia. Poniżej przedstawiamy przykładowe pytania dotyczące zwolnień chorobowych, jakie otrzymujemy od klientów w sezonie letnim.

Jak długo czeka się na wypłatę zasiłku chorobowego?

Z reguły do 12- tygodni, ale często trzeba czekać dłużej.

Jakie dokumenty muszę dostarczyć do NAV, by wypłacono mi zasiłek chorobowy?

Do NAV należy dostarczyć zwolnienie chorobowe wraz z oświadczeniem. W razie potrzeby po 8-tygodniach trzeba dosłać ewaluację. W przypadku dłuższego zwolnienia chorobowego konieczne jest dosłanie rozszerzonej dokumentacji medycznej.

Jestem na zwolnieniu chorobowym. Czy mogę wyjechać za granicę?

Tak, jest to możliwe. Zgodnie z przepisami osoby przebywające na zwolnieniu chorobowym mają za zadanie postarać się o powrót do obowiązków służbowych tak szybko, jak to jest możliwe (więcej czytaj w artykule PRACA NA ZASIŁKU CHOROBOWYM). W praktyce oznacza to, że w przypadku dłuższego zwolnienia powinny współpracować z pracodawcą oraz NAV i ustalić możliwy, dopasowany do stanu zdrowia plan powrotu do pracy. Przed wyjazdem za granicę podczas zwolnienia chorobowego pracownik powinien według zasady upewnić się, czy jego podróż nie stanie na przeszkodzie zaplanowanym działaniom. Należy też upewnić się u lekarza, że wyjazd nie zaburzy planu leczenia ani nie zagrozi pogorszeniem się stanu zdrowia.

Czy dostanę feriepenger z NAV od zwolnienia chorobowego?

Świadczeniobiorcy zasiłku chorobowego mają prawo do wypłaty feriepenger. Feriepenger z NAV odpowiada 10,2% sumy bazowej za pierwsze 48 dni zwolnienia.

Latem pracuję jako vikar na telefon. Miałam umówione dwie swoje zmiany plus dodatkowo zastępstwo za koleżankę, ale rozchorowałam się. Chociaż powiadomiłam na czas pracodawcę, to odmówił mi wypłaty chorobowego. Czy miał rację?

Pracodawca nie miał w tym przypadku racji. Osoby zatrudnione w trybie „pomoc na telefon” mają prawo do wypłaty chorobowego przez pierwsze 16 dni choroby, o ile spełniają ogólne warunki, czyli przepracowały już wcześniej 4 tygodnie. W przypadku choroby pracownika zatrudnionego jako vikar, pracodawca ma obowiązek płacić mu za wszystkie zmiany, które zostały wcześniej umówione i dotyczy to maksymalnie okresu szesnastu dni. W grę wchodzą tak samo zmiany zapisane na danego pracownika, jak i zmiany, które zostały umówione jako zastępstwo za kogoś innego. Jeśli pracodawca ma wątpliwości w tej sprawie, powinien skontaktować się telefonicznie z NAV. W przypadku, gdy odmawia wypłaty, należy samodzielnie zgłosić się do NAV, który przeanalizuje dany przypadek.

Czy w ramach zasiłku chorobowego zostanie mi wypłacony 100% ekwiwalent wynagrodzenia za zwolnienie?

Tak, zasiłek chorobowy w Norwegii wypłacany jest w wymiarze 100%.

Jak wyliczana jest kwota zasiłku chorobowego?

Podstawa do zasiłku chorobowego wyliczana jest  z pensji z 3 ostatnich przepracowanych miesięcy pod warunkiem, że różnice w wypłatach tych pensji nie przekraczają 25%.

Mam stały kontrakt w Norwegii. Kiedy powiadamiam pracodawcę, że nie mogę przyjść z powodu choroby, to wpisuje mi do grafiku „avtalt fri uten lønn”, więc nie dostaję rekompensaty finansowej za te dni. Czy to jest legalne?

Pracodawca nie powinien odnotowywać w systemie choroby jako dni wolnych bez prawa do wypłaty. Pracownicy mają prawo do brania egenmeldingów, czyli wolnego na życzenie, po upływie ośmiu tygodni pracy u danego pracodawcy. Jeśli nie wypracowali jeszcze prawa do egenmeldingu, w przypadku problemów ze zdrowiem powinni zgłosić się do lekarza, by otrzymać sykemelding.

Czy podczas zwolnienia chorobowego mogę wyjechać na urlop do Tajlandii?

1 czerwca 2021 zmieniły się niektóre zasady dotyczące świadczenia chorobowego. Od tego czasu wyjazdy poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego są możliwe tylko do 4 tygodni w ciągu roku kalendarzowego. Aby zachować prawo do świadczenia chorobowego podczas wyjazdu do krajów spoza EOG, należy przed podróżą wysłać specjalny wniosek do NAV. W innym wypadku świadczenie może zostać wstrzymane, a potem wyliczone na nowo, według niższej stawki.

Zachorowałem podczas urlopu. Czy zostanie mi wypłacone świadczenie chorobowe?

Z zasady tak, o ile urlop nie jest dłuższy niż 28 dni. Przepisy przewidują w tym wypadku przeniesienie dni urlopu na inny termin. Aby móc przełożyć urlop z powodu choroby, trzeba posiadać zwolnienie lekarskie na 100%.

Masz pytania dotyczące świadczenia chorobowego w Norwegii? Chcesz złożyć wniosek o takie świadczenie? Zgłoś się do jednego z naszych biur, wesprzemy cię naszą wiedzą i zajmiemy się twoją sprawą kompleksowo.