Skip to main content

O zaletach mieszkania i pracy w Norwegii można opowiadać naprawdę długo. Niewątpliwie do najważniejszych z nich zalicza się przede wszystkim wysokie zarobki oraz system socjalny. Na co dzień przebywasz i pracujesz w Norwegii? Z tego tytułu przysługuje ci wiele świadczeń, w tym zasiłek chorobowy. W Norwegii zasady jego przyznawania różnią się nieco od tych obowiązujących w Polsce. Co należy wiedzieć o tym świadczeniu i jakie warunki musisz spełniać, by otrzymać chorobowe w Norwegii?

Zasiłek chorobowy w Norwegii – komu przysługuje?

Jeśli krajem, w którym pracujesz jest Norwegia, zasiłek chorobowy (sykepenger) będzie rekompensował utratę dochodu spowodowaną chorobą lub uszkodzeniem bądź urazem ciała; warunkiem jest jednak niezdolność do pracy w następstwie tej choroby lub urazu. Oznacza to, że nie każde zwolnienie lekarskie równoznaczne jest z przyznaniem zasiłku chorobowego. Jeśli osoba przebywająca na zwolnieniu ma częściową możliwość wykonywania pracy, pracodawca może zapewnić takiemu pracownikowi inne warunki pracy.

Jakie jeszcze wymogi należy spełnić, by uzyskać świadczenie chorobowe? Norwegia wymaga przynależności do jej systemu ubezpieczeń społecznych oraz mieszkania i przebywania w kraju. Należy również pracować u jednego pracodawcy przez co najmniej 4 tygodnie przez wystąpieniem niezdolności do pracy. Taki okres wymagany jest zresztą także w Polsce. Dochód musi wynosić co najmniej 59 310 NOK. Odpowiada to 50% podstawowej kwoty składki na ubezpieczenie społeczne (1/2 G). Jeśli spełniasz wszystkie powyższe warunki, możesz starać się o zasiłek chorobowy. Tak jak w Polsce, w Norwegii pracodawca nie ma prawa zwolnić pracownika z powodu jego nieobecności w pracy wywołanej chorobą lub urazem.

Chorobowe w Norwegii – co warto o nim wiedzieć?

Aby otrzymać prawo do zasiłku chorobowego, niezbędne jest udokumentowanie niezdolności do pracy zaświadczeniem lekarskim. Norweskie przepisy nakładają także obowiązek aktywności – jeśli chcesz zachować prawo do świadczenia chorobowego, najpóźniej w ciągu 8 tygodni od powstania niezdolności musisz podjąć aktywność związaną z pracą, chyba że jest to niewskazane z powodów medycznych.

Maseczka we flagę norweską - ATS

W ciągu 4 tygodni masz obowiązek opracowania z pracodawcą planu działań prowadzących do powrotu do aktywności zawodowej. Po 8 tygodniach następuje kontrola NAV i sprawdzenie, czy pracownik choć częściowo wrócił do swoich obowiązków (o ile oczywiście pozwala mu na to jego stan zdrowia). Po upływie roku tracisz prawo do zasiłku chorobowego i możesz starać się o zasiłek rehabilitacyjny. Co jeszcze musisz wiedzieć o zasiłku chorobowym w Norwegii?

Wysokość zasiłku chorobowego w Norwegii

Przez pierwsze 16 dni to pracodawca wypłaca zasiłek chorobowy; po tym okresie zasiłek ten jest wypłacany pracownikowi przez Norweski Urząd Pracy i Opieki Społecznej, czyli NAV Norwegia. Zasiłek chorobowy wypłacany przez pracodawcę to 100% wynagrodzenia, które pracownik mógłby zarobić w czasie zwolnienia.

Po tym okresie wysokość zasiłku chorobowego w Norwegii wylicza się na podstawie aktualnego miesięcznego dochodu przeliczanego na dochód roczny. W przypadku różnic między kwotą wyliczaną na tej podstawie a kwotą deklarowaną przez pracodawcę w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed wystąpieniem niezdolności do pracy, podstawa zasiłku jest szacowana przez NAV. Wysokość zasiłku ustalana jest na podstawie niezdolności do pracy, a tę z kolei określa się w procentach – w przedziale od 20% do 100%.

Zasiłek chorobowy z Norwegii a pobyt w Polsce

Kolejną ważną kwestią jest zasiłek chorobowy a pobyt w Polsce. Norwegia przyznaje zasiłek chorobowy pracownikom, którzy zachorowali w trakcie pobytu w Polsce. Aby uzyskać świadczenie, musisz wysłać stosowną dokumentację do oddziału NAV dla obcokrajowców. Jakie dokumenty są wówczas wymagane? Potrzebny jest przede wszystkim oryginał zwolnienia lekarskiego wystawionego przez lekarza w Polsce, oraz wypełnione i podpisane oświadczenie własne do zwolnienia zagranicznego.

Zasiłek w Norwegii - co w przypadku choroby?

Jak najszybciej należy także zawiadomić pracodawcę o swojej chorobie. Osoba przebywająca na zasiłku jest zobowiązana do kontaktu i współpracy z pracodawcą oraz z Norweskim Urzędem Pracy i Opieki Społecznej. Niezależnie od tego, czy znajduje się w Norwegii, czy też w Polsce, konieczne jest ustalenie planu stopniowego powrotu do kraju. W przypadku otrzymania kolejnych zwolnień, gdy miejscem twojego pobytu nie jest Norwegia, zwolnienie lekarskie oraz pozostałe dokumenty należy przesłać ponownie do oddziału NAV.

O czym musisz pamiętać, zanim wyjedziesz z kraju w trakcie choroby?

Aby otrzymać zasiłek chorobowy, musisz zrobić wszystko, aby móc jak najszybciej wrócić do pracy. Dlatego należy podjąć następujące kroki przed rozważeniem wyjazdu:

1. Musisz ustalić z  pracodawcą, czy wyjazd nie utrudni zaplanowanych działań, mających na  celu jak najszybszego powrotu do pracy.

2. Musisz upewnić się, że podróż nie utrudni działań NAV. Jeśli nie jesteś tego pewien, możesz zapytać NAV, pisząc poprzez formularz kontaktowy na nav.no.

3. Należy skonsultować się z lekarzem, który wystawił zwolnienie lekarskie, czy wyjazd nie pogorszy Twojego zdrowia i nie uniemożliwi zaplanowanego leczenia.

Co może się stać z zasiłkiem chorobowym?

Jeśli wyjazd przedłuża Twoją nieobecność z powodu choroby lub uniemożliwia podjęcie działań w celu szybszego powrotu do zdrowia, istnieje ryzyko, że zasiłek chorobowy zostanie wstrzymany na czas pobytu za granicą.

W przypadku wstrzymania zasiłku chorobowego istnieje również ryzyko, że po powrocie z podróży zasiłek chorobowy zostanie obliczony na nowej, niższej podstawie.

Jeśli wyjazd trwa cztery tygodnie lub dłużej, a zasiłek chorobowy zostanie wstrzymany w tym okresie, istnieje również ryzyko odrzucenia wniosku o zasiłek chorobowy.

Jeśli jesteś obywatelem EOG i zamierzasz wyjechać do kraju należącego do EOG, nie musisz wcześniej uprzedzać o tym NAV. Musisz jednak dowiedzieć się, czy podróż jest zgodna z Twoimi obowiązkami związanymi ze zwolnieniem chorobowym, jak opisano powyżej.

Czy zachorowałeś w trakcie urlopu?

Jeśli zachorujesz będąc na urlopie, możesz mieć prawo do wstrzymania urlopu na czas trwania choroby.

Chcesz wyjechać na urlop w trakcie choroby?

Nic nie stoi na przeszkodzie, abyś wyjechał na urlop podczas trwania zwolnienia lekarskiego, ale podczas urlopu nie otrzymasz zasiłku chorobowego.

W związku z tym, gdy bierzesz urlop, nie możesz ubiegać się o zachowanie zasiłku chorobowego. We wniosku o zasiłek chorobowy zaznaczasz urlop, nawet jeśli wyjeżdżasz za granicę. Zasiłek chorobowy nie zostaje wypłacany, gdy przebywasz na urlopie, a maksymalny termin przyznania zasiłku chorobowego zostaje odpowiednio przesunięty.

Częściowe zwolnienie lekarskie a urlop

Nie ma możliwości wzięcia urlopu w dni, w których miałeś pracować oraz pobierania zasiłku chorobowego w pozostałe. Jeśli jednak zebrało Ci się więcej wolnych godzin (ruchomy czas pracy), możesz wziąć wolne w dni, w których powinieneś był przepracować, i otrzymać zasiłek chorobowy za pozostałe dni.

Egenmelding, czyli oświadczenie własne o chorobie

Egenmelding to rozwiązanie, które pozwala na zgłoszenie niezdolności do pracy bez zwolnienia lekarskiego. Mogą z niego skorzystać osoby, które przepracowały w danej firmie co najmniej 2 miesiące; z tego przywileju możesz skorzystać maksymalnie 4 razy do roku po 3 dni. Jeśli zrobisz to częściej – zachodzi podejrzenie, że nieobecność nie jest spowodowana problemami zdrowotnymi. W przypadku utraty prawa do składania oświadczeń własnych, ponowne rozpatrzenie sprawy odbywa się po 6 miesiącach. Jeśli nie masz możliwości złożenia egenmelding, a jednocześnie nie możesz też wrócić do pracy, skontaktuj się z lekarzem.

Wypadek przy pracy w Norwegii a zasiłek chorobowy

Pracownicy, którzy ulegli wypadkowi przy pracy podczas zatrudnienia w Norwegii podlegają nieco innym zasadom przyznawania zasiłku chorobowego. W tym wypadku nie jest wymagany okres przepracowania 4 tygodni – prawo do zasiłku chorobowego nabywasz od razu, nawet jeśli nie pracujesz u danego pracodawcy miesiąca. Nie musisz także przebywać w Norwegii w okresie zasiłkowym.

Jeśli potrzebujesz pomocy w wypełnieniu wniosków o zasiłek chorobowy lub inne świadczenia, skorzystaj z usług biura konsultingowego zajmującego się formalnościami i kwestiami prawnymi w Norwegii.