Skip to main content

Permittering – okres postoju w pracy, na który może Cię skierować Twój pracodawca. Permittering może być 100%, czyli czas pracy zredukowany całkowicie lub częściowo.

Pracodawca wysyłając Cię na permittering, zgłasza ten fakt do NAV. Twoim obowiązkiem jest zarejestrować się jako bezrobotny oraz złożyć odpowiednie wnioski. W obecnej sytuacji w jakiej się znaleźliśmy – NAV zaleca, aby wnioski przesyłać tydzień przez ostatnim dniem pracy.  Z reguły pierwsze 10 dni postojowego pokrywa pracodawca, następnie NAV. Jeśli oczywiście są spełnione wszystkie warunki do tego aby otrzymać zasiłek.

Jakie formalności należy wypełnić, aby uzyskać zasiłek podczas permitteringu lub będąc całkowicie zwolnionym z pracy?

 • Zarejestrować się na stronie nav.no jako osoba poszukująca pracy.
 • Zarejestrować oraz udostępnić swoje CV na stronie nav.no
 • Złożyć wioski o zasiłek dla bezrobotnych wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.
 • Sprawdzić na stronie nav.no, czy numer konta się zgadza, ewentualnie należy go wprowadzić.
 • Wysyłać karty meldunkowe „meldekort” co dwa tygodnie – dotyczy to również okresu oczekiwania na decyzję z NAV.
 • Stworzyć plan aktywności zawodowej oraz wysyłać CV do potencjalnych pracodawców.

To wszystko można zrobić na dwa sposoby. Za pomocą jednej z form logowania opisanych tutaj   lub pocztą tradycyjną.

Forma elektroniczna jest oczywiście dużo szybsza i ryzyko niedostarczenia jakiegokolwiek dokumentu w terminie jest praktycznie niemożliwe. Najwięcej komplikacji mają osoby, które nie posiadają żadnej formy logowania. Dlatego zachęcamy wszystkich, którzy nie są jeszcze użytkownikami elektronicznymi o jak najszybsze zamówienie jednej z możliwości formy logowania opisanej w artykule.

Co należy dołączyć do wniosku o zasiłek?

 1. Informacje o przyczynie zwolnienia – kluczowy jest w nim powód zwolnienia/wysłania na permittering. Dokument ten musi zawierać informacje na ile % zredukowany został czas pracy, z jakiego stanowiska, do kiedy ma potrwać okres przestoju *w przypadku permitteringu. Dokumentem właściwym będzie wypowiedzenie lub varsel om permittering.
 2. Umowy o pracę za okres ostatniego roku.
 3. Registreringsbevis.
 4. Dobrze wypełnione oświadczenie własne o rotacjach – jeśli praca była rotacyjna.
 5. Wypełniony dokument od pracodawcy – potwierdzenie zwolnienia/permitteringu.
 6. Żaświadczenie o rotacjach *dla pracowników rotacyjnych.

Na jakiej podstawie NAV wylicza wysokość zasiłku?

NAV bierze pod uwagę dochody z ostatnich 12 lub 36 miesięcy. Musisz zarobić co najmniej 152 027 NOK (1,5 G) w ciągu ostatnich 12 miesięcy lub 304 053 NOK (3G) w ciągu ostatnich 36 miesięcy jako pracownik. Do dochodu zalicza się również świadczenia rodzicielskie, zasiłki macierzyńskie i zasiłki chorobowe związane z ciążą. Nie zalicza się niestety dochodu osoby prowadzącej działalność na własny rachunek.

AKTUALIZACJA: 15 grudnia 2021 r. rząd przedłożył propozycję, aby zasiłek dla bezrobotnych otrzymywały również te osoby, które wypracowały stosunkowo niski dochód w roku poprzednim. Od połowy grudnia 2021 r. do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych wystarczy dochód w wysokości od 79 799 koron (0,75 G) otrzymany w ciągu ostatnich 12 miesięcy lub 239 398  koron (2,25 G) w ciągu ostatnich 36 miesięcy. Propozycja została zatwierdzona przez norweski parlament.

No dobrze, a ile ja tego zasiłku będę miał?

Jeżeli otrzymujesz zasiłek dla bezrobotnych począwszy od 1 stycznia 2021 r., nie będziesz otrzymywać zasiłku dla bezrobotnych przez pierwsze trzy dni w nowym okresie zasiłku dla bezrobotnych. Nazywa się to dniami oczekiwania.

W obecnej sytuacji COVID wysokość zasiłku dla bezrobotnych jest wyższa niż normalnie. Obecnie osoba zwolniona z prawem do zasiłku otrzyma:

80% dochodu poniżej 304 053 NOK (3G)

62,4% dochodu od 304 053 NOK (3G) do 608 106 NOK (6G)

Zdecydowano, że okres przejściowy potrwa do 31 marca 2021r. Rząd zaproponował przedłużenie tego okresu do 30 czerwca 2021r. Może ten okres zostać przedłużony.

Po zakończeniu okresu tymczasowego otrzymasz 62,4% dochodu w wysokości do 608 106 NOK (6 G).

Ile czasu mogę pobierać zasiłek dla bezrobotnych?

 1. Podczas permitteringu

Maksymalny okres zasiłku w tej chwili wynosi 52 tygodnie. Rząd planuje przedłużyć ten okres do 1 lipca, dla osób, które wykorzystały już wszystkie tygodnie a pracodawca nadal nie może zapewnić pracy z powodu COVID.

2. Podczas całkowitego zwolnienia z pracy

Twoje dochody świadczą o tym, czy dagpenger zostanie przyznane na 52, czy 104 tygodnie. Jeśli jesteś bezrobotny i miałeś dochód z pracy w wysokości 202 702 koron (2G) lub więcej w ciągu ostatniego roku, ewentualnie średnio przez ostatnie 3 lata, możesz otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych przez okres do dwóch lat (104 tygodnie). Jeśli Twoje dochody są niższe niż 202 702 koron (2G) w ciągu ostatniego roku lub średnio z ostatnich 3 lat, możesz otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych przez okres do jednego roku (52 tygodnie). 

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać prawo do zasiłku?

 1. Musisz być chętny do przyjmowania ofert pracy – co to oznacza?

Od razu nasuwa się pytanie: Dlaczego ja mam szukać innej pracy? Przecież mam pracę. Mój pracodawca mnie nie zwolnił, tylko chce dalej ze mną współpracować, ale nie może mi w tym momencie zapewnić pracy. Dlaczego NAV ode mnie wymaga wysyłania ofert np. 5 razy w tygodniu do potencjalnych pracodawców?

Owszem Twoja umowa jest „zawieszona”, ale NAV oczekuje od Ciebie, że na ten moment, gdy Twój aktualny pracodawca nie jest w stanie zapewnić Tobie pracy, znajdziesz innego pracodawcę, który będzie w stanie zagwarantować Ci źródło dochodu.

 • Co do zasady musisz przebywać w Norwegii.
 • Musisz uzyskać dochody o których mowa wcześniej.
 • Musisz być osobą poszukującą pracy . Co to znaczy?

Deklarujesz, że chcesz i możesz podjąć każdą pracę zarówno w pełnym jak i niepełnym wymiarze godzin, w dowolnym miejscu w Norwegii. Zobowiązany również jesteś uczestniczyć w różnych kursach, które prowadzi NAV. Należy być dyspozycyjnym i w każdej chwili rozpocząć pracę, jak również podjąć inne działania, jak np. stawić się na spotkanie w lokalnym biurze NAV w każdej chwili.

 • Jeśli sam zwolnisz się z pracy lub nie przyjmiesz oferty pracy od innego pracodawcy podczas pobierania zasiłku, NAV nałoży okres oczekiwania na wypłatę zasiłku do 26 tygodni. W tym czasie musisz być osobą zarejestrowaną jako bezrobotna, wysyłać karty meldunkowe, ale nie masz prawa do zasiłku.

Czy mogę przebywać w Polsce podczas permitteringu lub całkowitego zwolnienia?

Jeśli jesteś wysłany na permittering i jesteś :

 • osobą, która pracuje w systemie rotacyjnym i wynika to z dokumentów oraz zaświadczeń wystawionych przez pracodawcę,
 • nie masz stałego miejsca zamieszkania w Norwegii,
 • mieszkasz na stałe w innym kraju,
 • możesz udokumentować rotacje,

Możesz pobierać zasiłek będąc w Polsce.

Co do zasady nie ma innych wyjątków i jeśli nie należysz do grupy osób opisanych powyżej – nie masz prawa do zasiłku podczas pobytu w Polsce.

Co, jeśli utknąłeś w Polsce i nie masz jak wrócić do pracy? Albo jeśli pracodawca zwolnił Cię z pracy akurat gdy przebywałeś w Polsce?

W większości takich przypadków zasiłek dla bezrobotnych mimo wszystko się należy. Wszystko zależy od okoliczności i każdy przypadek NAV analizuje  indywidualnie . W takich sytuacjach najważniejsze są okoliczności przyjazdu do Polski, okoliczności zwolnienia, odpowiednia dokumentacja i fakty.

Osoby, które nie mogą przyjechać do Norwegii ze względu na wprowadzenie ostatnich restrykcji mogą również otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, pod warunkiem, że pracodawca wyśle takie osoby na permittering lub całkowicie zwolni z pracy z powodu braku zleceń lub COVID.

Nav często odrzuca wnioski o zasiłki dla bezrobotnych z powodu przebywania na terenie Polski. Nasza firma zajmuje się odwołaniami od takich decyzji i 95% naszych odwołań zostaje rozpatrzonych pozytywnie.

Skontaktuj się z nami. Przeanalizujemy Twoje prawo do pobierania zasiłku w Polsce, oszacujemy możliwości i szanse i to Ty zdecydujesz, czy będziesz chciał nam zlecić wykonanie odwołania.

Nie pobieramy opłat za oszacowanie możliwości.