Skip to main content

Jeżeli jesteś bez pracy bo pracodawca cię zwolnił lub wysłał na PERMITERING to możesz mieć prawo do zasiłku dla bezrobotnych. W celu uzyskania zasiłku należy zarejestrować się jako osoba bezrobotna i wysłać wniosek do NAV. Należy pamiętać o załączeniu kompletnej dokumentacji do wniosku w przeciwnym wypadku procedura rozpatrywania wniosku może się przedłużyć .

Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc złożyć wniosek o zasiłek dla bezrobotnych? 

  • Czas i zakres pracy musi być zredukowany o min. 40 % 
  • Wynagrodzenie musi być zmniejszone 
  • Należy mieć wypracowany dochód w wysokości 76.013 kr w ostatnim roku lub 228.040 kr w ciągu ostatnich 3 lat. Do dochodu wlicza się także zasiłki rodzicielskie, pielęgnacyjny oraz chorobowy. Nie wlicza się zasiłku rehabilitacyjnego.  
  • Należy przebywać na terenie Norwegii, należeć do systemu ubezpieczeń społecznych.  

    * wyjątkiem są pracownicy rotacyjni wysłani na permittering – nie muszą przebywać na terenie Norwegii.

Po wysłaniu wniosku należy zarejestrować swoje CV na stronie NAV, wysyłać karty meldunkowe co 14 dni, wypełniać plan aktywności zawodowej na stronie NAV oraz aktywnie poszukiwać pracy.  

Co należy jeszcze wiedzieć o zasiłku dla bezrobotnych w czasie Covid-19?

Po złożeniu wniosku o zasiłek można wnioskować o zaliczkę na zasiłek, która wynosi 60 % przyznanego zasiłku.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych – permittering i dagpenger – zależy od dochodów. Standardowo jest to 62,4% dochodu uzyskiwanego przed złożeniem wniosku.  

W ostatnim czasie jednak NAV zróżnicował stawki. Osoby o dochodzie powyżej 304.053 kr otrzymają nadal 62,4% dochodu natomiast osoby o dochodzie niższym niż 304.053 kr otrzymają 80% poprzedniego dochodu.  

W tej sytuacji przysługuje też zasiłek na niepełnoletnie dzieci.  

Zasiłek przyznawany jest na 104 tygodnie jeśli wnioskujący miał wypracowany dochód powyżej 202708 kr lub na 52 tygodnie jeśli dochód był niższy niż 202702 kr w ostatnim roku lub ostatnich 3 latach. Zasiłek na permitteringu jest obecnie przyznawany a 52 tygodnie.

W obecnej sytuacji, każdy kto otrzymuje zasiłek dla bezrobotnych będzie go mógł pobierać do końca października 2020 r., mimo że okres 52, 104, 26 (permittering) tygodni został w międzyczasie przekroczony.  

W przypadku, gdy pracownik sam wypowiedział umowę o pracę to prawo do zasiłku przysługuje dopiero po 12 tygodniach, ale wniosek należy złożyć od razu po zakończeniu wypowiedzenia.  

Jeżeli twój pracodawca zbankrutował to pracownik ma prawo do wypłaty zaległego wynagrodzenia, którego pracodawca już nie był w stanie wypłacić oraz do zasiłku dla bezrobotnych.  

Zasiłek socjalny – opcja, gdy nie masz prawa do zasiłku dla bezrobotnych

W przypadku, gdy pracownik nie ma prawa do zasiłku dla bezrobotnych to można wnioskować o zasiłek socjalny.  

Nasi konsultanci chętnie doradzą, do jakiego zasiłku masz prawo. Skompletujemy dla Ciebie wszystkie dokumenty, wypełnimy wnioski i doprowadzimy sprawy do końca. Zgłoś się do nas, nie zwlekaj ponieważ wypłatę zasiłku otrzymasz dopiero od momentu złożenia wniosku.