Skip to main content

W ostatnich tygodniach pojawiła się możliwość składania wniosków o odszkodowania dla przedsiębiorstw, które utraciły dochody w związku z Covid-19. Odszkodowania te, mają na celu wesprzeć duże przedsiębiorstwa, które ponoszą koszty stałe, na poziomie minimalnym ok.8 500 nok miesięcznie.
Niestety wielu przedsiębiorcom nie udało się uzyskać dofinansowania.

Z pomocą przyszedł „Tymczasowy program dla osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz osób wykonujących wolny zawód, które utraciły dochód z powodu COVID-19.”‼️
Jak działa program? Obowiązuje od 16 marca 2020r.,wyłącznie w celu zrekompensowania utraconego dochodu z powodu wybuchu COVID-19. Zakłada, że przedsiębiorcy pokrywają utratę dochodu z własnej kieszeni. Przez pierwsze 16 dni wysokość wypłat będzie bazowała na dochodach z ubiegłego roku oraz z 2020.
Wnioski składać mogą tylko osoby zarejestrowane przed 1 marca 2020r. jako prowadzące działalność na własny rachunek lub freelancerzy (za kwiecień można będzie składać na początku maja, a za maj na początku czerwca).
Decyzje mają być podejmowane tak szybko, jak to możliwe, liczymy na to, że szybciej niż zasiłki chorobowe ….. !

Jakie kwoty bierzemy pod uwagę przy wyliczaniu kwoty utraconego dochodu? Wprowadzone przepisy mają na celu ograniczenie i zrekompensowanie utraty dochodu. Bierzemy pod uwagę wcześniejsze dochody jako średni dochód i nazywamy to kwotą wyjściową

Jeśli jesteś osobą prowadzącą działalność gospodarczą to obliczamy kwotę bazową na podstawie zgłoszonego dochodu za rok 2019. Dla nowych firm bierze się pod uwagę dochód osiągnięty do 1 marca 2020.

Dla osób mających wolny zawód kwotę bazową oblicza się na podstawie dochodu za ostatnie 12 miesięcy lub krótszy okres jeśli praca wykonywana była w krótszym okresie.

Czy mogę dostać zwrot za cały utracony dochód?

Nie, cały dochód nie będzie zrekompensowany.

Pierwsze 16 dni pokrywa podatnik.

Następnie rekompensata wynosi 80 % dochodu.

Do kwoty 6G czyli 599148 kr.

Co w przypadku, gdy jestem także zatrudnionym pracownikiem?

W takim przypadku dochód z tytułu zatrudnienia będzie odliczony od dochodu z  tytułu prowadzenia działalności i na tej podstawie będzie obliczona kwota bazowa.

Przykłady poniżej pokazują różne warianty gdy jest się zatrudnionym oraz jednocześnie prowadzi się działalność gospodarczą.

Przykład A

Per jest pracownikiem oraz osoba prowadząca działalność gospodarcza.  Stracił cały dochód z tytułu prowadzenie działalności z powodu koronawirusa.

Jego roczny dochód z tytułu stosunku pracy 350.000 kr odlicza się od kwoty 6G 600.00 kr. Czyli może on dostać rekompensatę w wysokości 80% od 250.000 kr.

Per miał roczny dochód z tytułu prowadzenia firmy  w wysokości 400.000 ale może otrzymać rekompensatę tylko od 250.000 kr.

Tak więc otrzyma 80 % od kwoty 250.000 kr tj. 200.000 kr, co daje miesięczny dochód w wysokości 16.667 kr.

Przykład B

Lise jest zatrudnionym pracownikiem oraz prowadzi firmę. Straciła cały dochód z tytułu prowadzenia działalności z powodu koronawirusa.

Lise miała dochód z tytułu zatrudnienia w wys. 620.000 kr.  Ten dochód jest wyższy niż kwota 6G.

Dlatego też, Lise nie otrzyma rekompensaty z tytułu utraconego dochodu.

Poniższe przykłady pokazują warianty tylko dla osób posiadających firmę.

Przykład C

Kari posiada firmę. Częściowo utraciła dochód z powodu koronawirusa.

W roku 2019 miała ona dochód w wysokości 400.000 kr. 80 % z tego wynosi 320.000 kr. To odpowiada miesięcznej rekompensacie w wysokości 26.667 kr. Ta kwota będzie zredukowana o kwotę 80 % z 10.000 kr, kwotę osiągniętego dochodu z miesiącu, w którym składa się wniosek o rekompensatę. Tym samym Kari dostanie 18.667 kr (26667 kr – 8000 kr) za miesiąc w którym złożyła wniosek o rekompensatę.

Czy można połączyć rekompensaty dochodu z tytułu koronawirusa z innymi świadczeniami otrzymywanymi z NAV?

Przykład E

Amir posiada firmę i był 50 % na zasiłku chorobowym. Stracił resztę dochodu. W tym przypadku może starać się o rekompensatę z tytuły prowadzenia działalności za pozostałe 50 %.

Przykład E

Kajsa jest pracownikiem i posiada firmę. Jako pracownik miała roczny dochód 400.000 kr. Utraciła ten dochód z powodu koronawirusa. Otrzymuje teraz zasiłek dla bezrobotnych. Dodatkowo może otrzymać rekompensatę z tytułu utraconego dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej do wysokości 200.000 kr.

Czy mogę wnioskować o dni opieki nad dzieckiem?

Tak, jeśli przedsiębiorca stracił możliwość dochodu z powodu koronawirusa i musiał zostać w domu z dzieckiem to może wnioskować o płatną opiekę nad dzieckiem (do 3 miesięcy wstecz), ale nie można tego łączyć z powyższymi zasadami.

Nie trzeba rejestrować się jako osoba poszukująca pracy, aby skorzystać z powyższych środków, jeśli jest się osobą tylko prowadzącą firmę.

Natomiast pracownik zatrudniony na podstawie umowy o prace został wysłany na tzw. permittering musi zarejestrować się w NAV jako osoba poszukująca pracy i wysłać wniosek o zasiłek dla bezrobotnych.

Czy mogę wnioskować o zasiłek dla bezrobotnych?

Jeśli jesteś osoba pracującą jako tzw. freelancer możesz mieć prawo do zasiłku. Jeśli dodatkowo prowadzisz firmę możesz skorzystać z obu rodzaju środków. Wtedy dostaniesz zasiłek dla bezrobotnych z tytułu pracy jako freelancer a utracony dochód z tytułu prowadzenia firmy pokryją dotacje państwowe.  

Potrzebuję pieniędzy natychmiast, co mogę zrobić zanim dostanę decyzje z urzędu?

W takim przypadku musisz skontaktować się z bankiem i innymi urzędami, aby znaleźć czasowe rozwiązanie na spłatę zobowiązań.

Można w tym przypadku także wnioskować o zasiłek socjalny.

Czy istnieją inne możliwości i środki pomocowe?

Inną możliwością otrzymania dotacji jest pomoc,  o którą można wnioskować na stronie kompensasjonsordning.no.

Składając wniosek poprzez te stronę można otrzymać środki na pokrycie stałych opłat przy utracie dochodu w wysokości minimum 30 % jako następstwo epidemii koronawirusa.

Można również szukać pomocy ze środków, które przeznaczył rząd na pokrycie ekonomicznych konsekwencji epidemii koronawirusa.