Skip to main content

Utrata pracy to zawsze bardzo stresująca sytuacja  Szczególny powód do zmartwień mają przede wszystkim osoby mieszkające w kraju o wysokim koszcie życia. Jeśli jednak mieszkasz w Norwegii, możesz liczyć na godziwy zasiłek dla bezrobotnych. To środki finansowe, które częściowo zastępują utracony zarobek oraz stymulują do poszukiwania nowej pracy. Jakie warunki musisz spełnić, by otrzymać zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii? Jakie dokumenty należy przygotować, gdy się o niego starasz? Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych?

Komu przysługuje dagpenger, czyli zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii?

Dagpenger, czyli zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii, ma za zadanie zabezpieczyć dochody osoby bezrobotnej i umożliwić jej powrót na rynek pracy. Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii? Możesz ubiegać się o zasiłek, jeśli spełniasz określone warunki, o których poniżej:

 • Utrata pracy z powodu wypowiedzenia umowy przez pracodawcę lub pracownika, rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron lub jej wygaśnięcie.
 • Praca w Norwegii na umowę o pracę przez co najmniej 1 dzień.
 • Czas pracy zredukowany o co najmniej 50%.
 • Wypracowanie wymaganego dochodu w ciągu ostatnich 12 lub 36 miesięcy przed rozpoczęciem pobierania zasiłku (jest to odpowiednio 0,75 i 2,25 stawki G, czyli 79 799 lub 239 398 NOK.
 • Zarejestrowanie w systemie NAV (norweski Urząd Pracy i Polityki Socjalnej) jako osoba poszukująca pracy i składanie kart meldunkowych co dwa tygodnie.
 • Przebywanie na terenie Norwegii.
 • Aktywne poszukiwanie pracy.

Możesz ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych także w sytuacji, gdy pracodawca zwolnił cię tymczasowo (permitting).

Jak ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii?

Zastanawiasz się, jak ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii? W Polsce aby otrzymać środki finansowe należy posiadać status bezrobotnego oraz zarejestrować się w urzędzie pracy. W Norwegii ten proces przebiega nieco inaczej.

Gdzie zgłosić się po zasiłek dla bezrobotnych?

Przede wszystkim należy zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy w lokalnym oddziale NAV lub poprzez stronę internetową. Następnie należy złożyć podanie o przyznanie zasiłku wraz z niezbędną dokumentacją. Należy zrobić to najpóźniej w pierwszym dniu po całkowitej utracie zatrudnienia, by nie doszło do odliczenia części kwoty zasiłku. Bardzo ważne jest także regularne wysyłanie (co dwa tygodnie) karty meldunkowej.

Karta meldunkowa to podstawa do wypłaty zasiłku: znajdują się w niej informacje dotyczące sytuacji życiowej oraz ewentualnie podjętej w tym okresie pracy. Niewysłanie karty meldunkowej może spowodować wstrzymanie wypłaty zasiłku oraz jego utratę. Co ważne, niezbędne jest także złożenie CV w systemie NAV. Wniosek o zasiłek jest rozpatrywany przez NAV w ciągu mniej więcej 4 tygodni.

Nie obawiaj się jednak, że pieniądze za pierwszy miesiąc przepadną, ponieważ są one wypłacane od dnia złożenia wniosku i zarejestrowania się jako osoba bezrobotna. Warunkiem otrzymywania zasiłku jest aktywne poszukiwanie pracy i gotowość do jej podjęcia. W praktyce oznacza to, że NAV może skierować cię na szkolenie lub do pracy.

Zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii – jakie dokumenty są wymagane?

Do wniosku o zasiłek dla bezrobotnych niezbędne jest załączenie dokumentacji. Przygotuj:

 • wypowiedzenie umowy o pracę od pracodawcy,
 • świadectwo pracy,
 • umowę o pracę,
 • rejestrację pobytu w Norwegii lub pozwolenie na pobyt,
 • aktualną informację o karcie podatkowej.

  Potrzebne będą także odcinki z pensji za ostatnie 3 miesiące pracy oraz rozliczenie podatkowe za dany rok. Jeśli posiadasz dochód z innego kraju, na przykład z Polski, niezbędny jest także wypełniony druk PD U1/SED U0002.

Chcesz starać się o dodatek dziecięcy do zasiłku dla bezrobotnych? Potrzebne będą także akty urodzenia dzieci na druku europejskim lub skrócone akty urodzenia w języku polskim, przetłumaczone na język norweski lub angielski. W przypadku problemów ze skompletowaniem dokumentacji lub wypełnieniem wniosków możesz skorzystać z pomocy profesjonalnej firmy konsultingowej.

Jaki minimalny dochód jest potrzebny, by ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych?

Aby uzyskać zasiłek dla bezrobotnych wymagany jest dochód minimalny za ostatnie zakończone 12 lub 36 miesięcy. Aktualnie minimalny dochód wynosi 79 799 NOK brutto z ostatnich zakończonych 12 miesięcy lub 239 398 NOK brutto z ostatnich zakończonych 36 miesięcy. Do minimalnego dochodu można wliczyć także dochód brutto z Polski. Ponadto do dochodu wlicza się także dochód osiągnięty w bieżącym roku do miesiąca poprzedzającego utratę pracy.

Czy dochody ze świadczeń socjalnych w Norwegii wliczają się do dochodu?

Do dochodu wliczane są jedynie świadczenia opodatkowane, czyli zasiłek macierzyński lub tacierzyński, zasiłek ciążowy oraz zasiłek chorobowy z powodu ciąży. Nie wliczają się natomiast do dochodu wcześniej pobierany zasiłek dla bezrobotnych.

Czy zasiłek dla bezrobotnych jest opodatkowany?

Tak, zasiłek dla bezrobotnych jest opodatkowany, a wysokość podatku jest ustalana przez NAV na podstawie karty podatkowej.

Jak obliczyć zasiłek dla bezrobotnych?

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych? Wysokość zasiłku stanowi 62,4% podstawy wyliczanej w oparciu o wcześniejsze dochody brutto. W zależności od tego, jaki dochód osiągnięto w ostatnim roku kalendarzowym lub za ostatnie 3 lata zmienia się także długość jego pobierania. Zasiłek może być przyznany na 52 lub na 104 tygodnie. Preferowanym sposobem wypłaty jest przelew na konto norweskie. Jeśli posiadasz konto polskie, możesz uzupełnić wniosek o kody IBAN i SWIFT oraz dane banku i walutę konta. Zasiłek wypłacany jest w odstępie 2 tygodni. Jeśli nie wiesz, jak obliczyć zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii, oraz przez jaki okres będzie ci przysługiwał, skontaktuj się z nami – pomożemy także w dopełnieniu wszelkich formalności.