Skip to main content

W nowym pakiecie kryzysowym pracownicy otrzymują pełną pensję przez 20 dni. Tak powiedziała Hadja Tajik (Ap) podczas konferencji prasowej w Storting.
Osoby prowadzące działalność na własny rachunek i osoby wykonujące wolny zawód otrzymają tymczasową zapomogę w wysokości 80% średniego dochodu z ostatnich trzech lat ograniczonego do 6G, czyli nieco poniżej 600 000 NOK.
Wypłaty będą naliczane od dnia 17 po utracie dochodu. Wniosek wejdzie w życie natychmiast, a płatności zostaną dokonane, gdy tylko NAV znajdzie techniczne rozwiązanie dla tego programu.
Wymogi dotyczące działań w zakresie świadczeń socjalnych są pomijane, a okres na udzielanie wyjaśnień zostaje przedłużony.

💡Z uwagi na fakt, że wielu z naszych rodaków znajduje się w sytuacji, która według przepisów dotychczas obowiązujących nie uprawnia do pobierania jakiegokolwiek zasiłku, Nav jest w trakcie opracowywania tymczasowych przepisów, które obejmą właśnie takie osoby.
Na tą chwile uzyskaliśmy informacje , że:
♦️♦️Osoby, które nie zarobiły 1,5 G niezbędnego do prawa o zasiłek dla bezrobotnych / permittering, mogą składać wniosek do NAV – wymagany będzie dodatkowo druk PDU-1 potwierdzający zatrudnienie / ubezpieczenie / pracę na własny rachunek w Polsce.
♦️♦️Osoby przebywające na ten moment w Polsce, które nie mają możliwości powrotu do Norwegii, a pracodawca przedstawi dokumenty o permittering, mogą wnioskować o zasiłek dla bezrobotnych/ permittering. Koniecznym warunkiem jest udostępnienie przez pracodawcę druku 04.08-04 z NAV.
♦️♦️Osoby nie mające żadnej formy logowania do NAV na dzień dzisiejszy, muszą bezzwłocznie złożyć wniosek o Bank Id lub Buypass oraz drogą listowną złożyć wniosek o zasiłek. Wymagane będzie dodatkowe oświadczenie we wniosku.

‼️Na dzień dzisiejszy Nav nie daje gwarancji, czy zasiłki dla w/w osób zostaną przyznane, ale pracownicy Nav pracują cały czas aby wprowadzić tymczasowe przepisy dotyczące osób, które nie spełniają obecnie warunków do uzyskania zasiłku na normalnych warunkach.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji, pracujemy w wydłużonym czasie, zajmujemy się wnioskami na bieżąco.👊🦸‍♀️