Skip to main content
  1. Nakazano mi zamknąć moją firmę, o jakie wsparcie mogę się ubiegać?

Osoby prowadzące działalność na własny rachunek nie są uprawnione do zasiłków dla bezrobotnych ani zasiłków dla bezrobotnych podczas zwolnień tymczasowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeśli jesteś ubezpieczony, skontaktuj się z firmą ubezpieczeniową.

Ze względu na obecną sytuację rozważane są alternatywne rozwiązania. Zaktualizujemy informacje po ich wyjaśnieniu.

2.Jestem samozatrudniony. Czy mogę wysłać się na tymczasowe zwolnienie?

Nie, osoba prowadząca działalność na własny rachunek lub właściciel prywatnego przedsiębiorstwa nie może się wysłać na tymczasowe zwolnienie.

3.Czy mogę ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych?

Nie, jako osoba prowadząca działalność na własny rachunek nie otrzymujesz prawa do zasiłku dla bezrobotnych z tego, co zarabiasz.

Jeśli jednak uzyskałeś dochód jako pracownik w ciągu ostatnich 36 ukończonych miesięcy kalendarzowych, możesz mieć prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

4.Tracę wszystkie lub większość moich zleceń, ale nie jestem poddany kwarantannie. Co mam robić i do czego mam prawo?

Jest to wyjaśniane przez rząd, zaktualizujemy informacje, gdy zostanie podjęta decyzja.

5.Jestem jedynym pracownikiem mojej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Czy mogę wysłać siebie na permittering więcej niż 80%, ponieważ jesteśmy zobowiązani do zamknięcia firmy?

Jeśli jesteś jedynym pracownikiem we własnej firmie, masz co do zasady  prawo do zasiłku dla bezrobotnych, jeśli otrzymałeś zwolnienie tymczasowe w wymiarze  80% lub mniej.

W świetle szczególnych okoliczności możesz również złożyć wniosek o zasiłek, jeśli Twój etat zostanie zredukowany nawet o 100%. Wniosek zostanie rozpatrzony indywidualnie.

6.Jestem pracodawcą, musiałem już zwolnić kilku pracowników i już przekazałem dokumenty pracownikom, gdzie wpisałem okres pracodawcy 15 dni. Jeśli czas pracodawcy zostanie skrócony, czy odzyskam część tych pieniędzy?

Nie zostało to jeszcze wyjaśnione, zaktualizujemy te informacje, gdy tylko rząd przekaże wytyczne.

Jeęli mają Państwo jakiekolwiek problemy z wypełnienień wniosków/ służymy pomocą