Skip to main content

Kilka sytuacji, w jakich możesz się znaleźć jako pracownik

  1. Jestem w kwarantannie i utraciłem przez to dochód.

Najpierw skontaktuj się ze swoim pracodawcą, aby zapytać, czy możesz pracować z domu. Jeśli nie możesz pracować z domu, zapytaj swojego pracodawcę, czy możesz skorzystać z egenmelding . Rząd prosi pracodawców o honorowanie tego typu usprawiedliwienia, w celu ograniczenia kontaktów z lekarzami. Jeśli pracodawca wyrazi zgodę, możesz mieć prawo do zasiłku chorobowego na tej podstawie. Jeśli pracodawca z jakiegoś powodu nie będzie honorował egenmeldig, należy skontaktować się telefonicznie z najbliższą przychodnią w celu uzyskania zwolnienia lekarskiego.

2.Inni w gospodarstwie domowym podlegają kwarantannie

Nie masz prawa do zwolnienia lekarskiego, jeśli musisz być w domu, ponieważ inni w gospodarstwie domowym są poddawani kwarantannie , nie będąc chorymi.

3.Muszę przebywać z dzieckiem do 12 roku życia w domu, ponieważ przedszkola i szkoły są zamknięte

Osoby zatrudnione, prowadzące działalność na własny rachunek lub freelancerzy mogą skorzystać z dni opieki, omsorgspenger. Nie trzeba składać o nie wniosku, tylko należy poinformować o tym pracodawcę. Jeśli nie masz już więcej dni opieki, poproś o umożliwienie wykorzystania większej ilości dni. Wtedy należy złożyć stosowny wniosek do pracodawcy. Pracodawca powinien wyrazić zgodę z zastrzeżeniem, ze to NAV podejmie ostateczną decyzję , czy ten okres będzie płatny.

Osoby samozatrudnione ,jeśli muszą przebywać w domu z dzieckiem więcej niż 10 dni, mogą się starać o dni opieki od 11 -go dnia od Nav. Należy złożyć stosowny wniosek do NAV.

4.Zostałem tymczasowo zwolniony z powodu koronawirusa

Zostałeś  tymaczowo zwolniony, możesz być uprawniony do zasiłku dla bezrobotnych. Zarejestruj się jako osoba poszukująca pracy i ubiegaj się o zasiłek dla bezrobotnych. Zasiłek dla bezrobotnych jest przyznawany najwcześniej od daty złożenia wniosku i zarejestrowania się jako poszukujący pracy.

Jeśli jesteś jednocześnie zwolniony i chory, możesz mieć prawo do zasiłku chorobowego. Dotyczy to osób zakażonych lub podejrzewanych o zarażenie koronawirusem. Musisz skontaktować się z lekarzem, aby uzyskać zwolnienie chorobowe.

Jeśli jesteś jednocześnie zwolniony i poddany kwarantannie, nie masz prawa do zasiłku chorobowego, dopóki firma, w której pracujesz, jest zamknięta. Należy w takiej sytuacji złożyć wniosek o zasiłek dla bezrobotnych.

5.Nie zarobiłem wystarczająco dużo, aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych

Zasadniczo osoby, które nie zarobiły wystarczająco dużo  aby mieć prawo do zasiłku dla bezrobotnych(148 299 nok brutto), żyją z oszczędności lub ubiegają się o pomoc społeczną, dodatek mieszkaniowy i tym podobne. Może to dotyczyć na przykład praktykantów lub innych osób o niskich dochodach.

Ze względu na obecną sytuację Nav rozważa alternatywne rozwiązania, ale nie jest to jeszcze jasne.

Jeśli w ciągu ostatnich 12 miesięcy odbyłeś przynajmniej trzy miesiące służby wojskowej lub obowiązkowej służby obrony cywilnej, możesz być uprawniony do zasiłku dla bezrobotnych, nawet jeśli masz niskie dochody.

6.Jestem zatrudniony jako pomoc na telefon lub freelancer

Pomoc na telefon oraz  freelancerzy na ogół nie są uprawnieni do zasiłków dla bezrobotnych podczas zwolnień tymczasowych, ale mogą być uprawnieni do zasiłków dla bezrobotnych jako całkowicie zwolnieni na normalnych zasadach. (Jeśli nie ma dla Ciebie pracy, poproś pracodawcę o zwolnienie całkowite. )

Możesz być uprawniony do zasiłku dla bezrobotnych, nawet jeśli masz niepewny dochód z dnia na dzień, o ile jesteś osobą zatrudnioną a nie  samozatrudnioną. Musisz jednak uzyskać dochód brutto w wysokości co najmniej 1,5 G w ciągu ostatnich 12 miesięcy lub co najmniej dochód brutto w wysokości co najmniej 3G w ciągu ostatnich 36 miesięcy.