Skip to main content

Komu należy się świadczenie chorobowe podczas kwarantanny i za ile płacą pracodawca oraz NAV? Przybliżamy norweskie przepisy w tej kwestii.

Kiedy pracownik jest nieobecny w pracy z powodu zarażenia koronawirusem bądź podejrzenia zarażenia, ma prawo do świadczenia chorobowego. Pracodawca płaci wtedy za 3 pierwsze dni nieobecności w pracy z wliczeniem ewentualnego dnia, w jakim pracownik wykonywał obowiązki zawodowe tylko przez część czasu pracy. Świadczenie za okres od 4 do 16 dnia nieobecności w pracy wypłaca pracownikowi NAV.

Warunek konieczny – utrata dochodu

Trzeba pamiętać, że zasiłek chorobowy zostaje przyznany wtedy, kiedy spełnione są ogólne warunki jego przyznawania i kiedy doszło do faktycznej utraty dochodu. Oznacza to, że jeśli na przykład pracownik został skierowany do pracy z domu i dochodu z tego powodu nie utracił, świadczenie nie zostanie przyznane. Ogólne warunki to między innymi bycie członkiem systemu ubezpieczeń społecznych i przepracowanie co najmniej 4 tygodni przed rozpoczęciem przerwy w pracy. Za początek okresu zwolnienia chorobowego uznaje się w świetle prawa dzień, w jakim pracodawca otrzymał informację o zwolnieniu lekarskim (sykemelding) lub zwolnieniu na życzenie (egenmelding) pracownika.

Pracownikom, którzy przebywają na kwarantannie, ponieważ złamali krajowe zalecenia dotyczące podróżowania, zasiłek chorobowy może nie zostać przyznany.

Świadczenie chorobowe na kwarantannie

Do świadczenia chorobowego z powodu koronawirusa wywołującego COVID-19 mają nie tylko osoby chore, ale również te, u których wystąpiło uzasadnione podejrzenie choroby. Dotyczy to również pracowników przebywających na kwarantannie. Według zasad NAV, do otrzymania zwolnienia lekarskiego, a jednocześnie świadczenia chorobowego, mogą mieć prawo między innymi:

– pacjenci, na których kwarantannę nałożyły krajowe służby medyczne;

– pacjenci, jacy muszą przebywać na kwarantannie w związku z decyzją lokalnych służb medycznych;

– osoby przebywające na tak zwanej „kwarantannie oczekującej”;

– w niektórych, szczególnych przypadkach, osoby należące do grup ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19.

Pracownik, który został skierowany na tak zwaną „kwarantannę oczekującą” (ventekaratene), czyli kwarantannę spowodowaną faktem, iż inny członek gospodarstwa domowego miał kontakt z osobą zakażoną, ma prawo do zasiłku chorobowego na takich samych zasadach co pracownik na zwykłej kwarantannie.

Osoby, które podróżują do Norwegii do pracy z zagranicy i w związku z tym mają obowiązek odbycia kwarantanny, również mogą mieć prawdo do otrzymywania zasiłku chorobowego, o ile pobyt na kwarantannie uniemożliwia im wykonywanie obowiązków służbowych.

Masz pytania dotyczące zasiłku chorobowego w Norwegii? Zgłoś się do jednego z naszych biur, pomożemy wyjaśnić zawiłości obecnych przepisów i doradzimy najlepsze wyjście z sytuacji.