Skip to main content

Wytyczne z instytutu zdrowia publicznego odnośnie utrzymywania odpowiedniego odstępu oraz kwarantanny i izolacji. 

Utrzymuj odpowiednia odległość, żeby ograniczyć zarażenie się. 

Choroba wywoływana koronawirusem COVID-19 roznosi się głównie drogą kropelkową lub przez bezpośredni kontakt.  Dlatego znaczne ograniczenie bezpośrednich kontaktów jest ważne, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się choroby. 

Najważniejsze jest zredukowanie kontaktów między chorymi a zdrowymi osobami oraz osobami z grup ryzyka. 

Rady i zalecenia, które dotyczą wszystkich:

Unikaj uścisków dłoni na powitanie, jak również całowania i obejmowania z osobami, które nie mieszkają razem z Tobą.

Utrzymuj dystans odległości 1-2 metry w stosunku do innych osób, w pracy oraz w innych miejscach przestrzeni publicznej.

Ogranicz liczbę osób, z którymi się zazwyczaj kontaktujesz, np. zapraszasz do siebie do domu. 

Zdrowe dzieci mogą bawić się razem w małych grupach, zarówno w domach jak i na zewnątrz. 

Większe zgromadzenia, które nie są ważne, odłóż w czasie później. 

Unikaj stygmatyzowania i wykluczania innych.

KWARANTANNA

Osoby będące w kwarantannie to osoby z założenia zdrowe, ale takie, które były w sytuacji  powodującej potencjalne zarażenia. To dotyczy wszystkich osób, który wróciły z zagranicy, lub otrzymały informacje z rejonowej przychodni, że należą do osób które miały do czynienia z wirusem.

Nakazy, które trzeba respektować będąc w kwarantannie:

1.Nie można iść do szkoły lub pracy. 

2. Osoby mieszkające razem mogą zachowywać się normalnie (tzn. bez utrzymywania odległości itp.)

3. Nie wolno odbywać podróży krajowych lub zagranicznych. 

4. Nie wolno korzystać z transportu publicznego. 

5. Należy unikać miejsc, w których niemożliwe jest zachowanie odpowiedniego odstępu w stosunku do innych. 

6. Nie wolno przebywać w miejscach publicznych takich jak: kawiarnie i restauracje. Można iść do sklepu, żeby kupić jedzenie lub do apteki. W takim przypadku trzeba zachowywać odstęp 1-2 m w stosunku do innych oraz unikać kolejek. 

7. Można wyjść na zewnątrz, ale trzeba pamiętać o zachowaniu 1-2 m odstępu od innych. 

8. Należy obserwować czy występują objawy choroby, jeśli wystąpi gorączka lub problemy z drogami oddechowymi trzeba natychmiast poddać się izolacji. 

Kwarantanna trwa 14 dni od dnia ostatniego kontaktu z osobą zarażoną. Nie można tego czasu skrócić. Inne osoby mieszkające z osoba przebywającą w kwarantannie nie muszą być poddane kwarantannie.  Ale powinny uważnie obserwować czy nie występują u nich symptomy choroby. 

Osoby, które mają kluczową rolę w funkcjonowaniu instytucji związanych ze zdrowiem, mogą być wyłączone spod kwarantanny. Dotyczą ich specjalne przepisy. 

IZOLACJA

Osoby które są zarażone wirusem muszą przebywać w izolacji. Domowej – jeśli choroba ma przebieg łagodny lub szpitalnej – jeśli symptomy zagrażają życiu.

 Nakazy i zalecenia w tej sytuacji są następujące:

Nie wolno wychodzić z domu, ale dopuszczone jest przebywanie na balkonie lub we własnym ogrodzie. 

Nie wolno wychodzić do sklepu – trzeba skorzystać z pomocy innych w robieniu zakupów. 

Trzymać dystans 2 m w stosunku do innych członków rodziny.

Jeśli możliwe to mieć do dyspozycji własny pokój i łazienkę. 

Być w kontakcie z lekarzem lub przychodnią.

Dzwonić do lekarza, jeśli choroba przybierze ostry przebieg. 

Dom powinien być sprzątany regularnie. Należy zwrócić uwagę  na mycie podłóg, umywalek, klamek. Pranie powinno odbywać się w 60 stopniach. 

Osoby mieszkające z osobą izolowaną powinny przebywać w kwarantannie. 

Należy zwracać szczególną uwagę na higienę, mycie rąk, dezynfekcję. 

Izolacja trwa jeszcze 3 doby od  momentu kiedy osoba całkowicie wyzdrowieje i minimum 8 dni od momentu zachorowania.