Skip to main content

Co mogę zrobić, czekając na ostateczne rozwiązania dotyczące działalności jednoosobowych oraz freeleancerow ❓
W Storting partie są zgodne co do tego, że osoby prowadzące działalność na własny rachunek i osoby wykonujące wolny zawód powinny otrzymać tymczasowe zabezpieczenie dochodów od NAV. Do czasu ustanowienia przez NAV rozwiązania technicznego dla tego programu, rząd pracuje nad programem krótkoterminowym, w którym te osoby powinny mieć możliwość uzyskania wsparcia od gmin poprzez NAV.
Obecnie zmian w przepisach nie ma. Zaktualizujemy informacje o programie, gdy zostaną one uznane oraz , gdy zostaną wdrożone odpowiednie rozwiązania. Rząd proponuje, by gminy w nowym systemie krótkoterminowym nie stawiały wymogu aby najpierw wykorzystać własne środki finansowe na pokrycie zobowiązań. Jednak na dzień dzisiejszy obowiązuje zasada, że musisz przede wszystkim korzystać ze środków, które masz do dyspozycji na koncie, zanim będziesz mógł otrzymać wsparcie finansowe na podstawie ustawy o pomocy społecznej.Pomoc finansowa obejmie tylko to, co jest najbardziej potrzebne do życia ale nie na pokrycie długów. Oznacza to, że jeśli masz na przykład kredyt hipoteczny, musisz poprosić bank o odroczenie bądź umorzenie odsetek.
W przypadku kolejnych zatwierdzonych zmian – będziemy informować na bieżąco ✍️