Skip to main content
search
0

Norweski NAV rozesłał  informacje do osób przebywających na zasiłku dla bezrobotnych oraz na permitteringu o automatycznym przedłużeniu świadczenia.

Dziś rano osoby przebywające na zasiłku z powodu stałej (dagpenger når du er arbeidsledig) lub czasowej utraty pracy (dagpenger når du er permittert) otrzymały od NAV elektroniczne powiadomienia o przedłużeniu świadczenia. Z powodu pandemii koronawirusa wywołującego COVID-19 wszyscy, którzy 19 lutego otrzymują zasiłek dla bezrobotnych, zachowują prawo do niego do 1 października (o ile inne warunki zachowania zasiłku są utrzymane, na przykład beneficjent nie podejmuje pracy na więcej niż 50%).

Nie trzeba podejmować działań

Okres pobierania zasiłku dla osób poszukujących pracy oraz będących na postojowym zostaje automatycznie przedłużony i nie trzeba w tej sprawie kontaktować się z urzędem. Osoby pobierające świadczenie nie muszą podejmować żadnych działań, nawet w formie elektronicznej.

Jednocześnie NAV informuje, iż w zakładce „Twoje Wypłaty” (Dine Utbetalinger) może pojawić się błędna informacja o okresie, przez jaki będzie wypłacany zasiłek. Wiąże się to z automatycznym przedłużeniem i nie będzie miało wpływu na faktyczny okres wypłat świadczenia.

Decyzja polityczna

Decyzja o automatycznym przedłużeniu zasiłku dla osób bezrobotnych zapadła w ten poniedziałek, po tym jak partie Ap, SV, Frp i Senterpartiet porozumiały się w sprawie kolejnego pakietu kryzysowego związanego z pandemią koronawirusa i wprowadzonymi w związku z tym obostrzeniami, jakie uderzyły w norweski rynek pracy.

Jak donosi norweska prasa, obrady na ten temat były burzliwe. W tym samym czasie uzyskano polityczny konsensus co do przedłużenia pomocy finansowej dla firm oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Zdecydowano także o przekazaniu dodatkowego miliarda koron na stypendia studenckie.

AKTUALIZACJA: 15 grudnia 2021 r. rząd przedłożył propozycję, aby zasiłek dla bezrobotnych otrzymywały również te osoby, które wypracowały stosunkowo niski dochód w roku poprzednim. Od połowy grudnia 2021 r. do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych wystarczy dochód w wysokości od 79 799 koron (0,75 G) otrzymany w ciągu ostatnich 12 miesięcy lub 239 398  koron (2,25 G) w ciągu ostatnich 36 miesięcy. Propozycja została zatwierdzona przez norweski parlament.