Skip to main content

Rząd wprowadził kolejną zmianę dotyczącą osób przebywających na zwolnieniach tymczasowych.

Rząd norweski zdecydował o przedłużeniu zwolnień tymczasowych (permitteringów) do 31 października tego roku. Decyzja ta ma związek z sytuacją na rynku wynikającą z pandemii koronawirusa oraz towarzyszącej jej restrykcjom.

Od 1 października tego roku nowe wnioski dotyczące permitteringów będą procedowane według dawnych, obowiązujących przed pandemią zasad. Jednak dla tych osób, które mają już przyznany zasiłek dla bezrobotnych, decyzja o przedłużeniu obowiązuje do 31 października.

Co to oznacza? Jeśli jesteś na permitteringu i pobierasz z tego powodu zasiłek dla bezrobotnych, zostanie ci on automatycznie przedłużony do końca października. Nie musisz w związku z tym składać podania w NAV.

Długie negocjacje

Decyzję tę poprzedziła długa debata. Na partie polityczne naciskali przedstawiciele organizacji związkowych, domagając się jak najdłuższego przedłużenia zwolnień tymczasowych. Rzecznicy interesów pracowniczych chcieli, aby rząd przedłużył zwolnienia do nowego roku. Ostatecznie rząd zgodził się dać pracodawcom dodatkowy miesiąc na ustabilizowanie swojej sytuacji na tyle, aby podjąć decyzję o przywróceniu do pracy bądź zwolnieniu pracowników będących na zwolnieniach tymczasowych. Politycy argumentują, że obecnie sytuacja na rynku jest dużo lepsza niż jeszcze kilka miesięcy wcześniej i można stopniowo znosić przyjęte wcześniej rozwiązania tymczasowe.