Skip to main content

Norweski rząd podjął decyzję o przedłużeniu do końca lutego tymczasowych rozwiązań dla gospodarki, w tym zasiłku dla bezrobotnych.

Podczas pandemii koronawirusa wywołującego COVID-19 rząd norweski wprowadził kilka tymczasowych rozwiązań mających pomóc osobom prywatnym oraz drobnym przedsiębiorcom, których możliwości zarobkowe zostały ograniczone w wyniku restrykcji. Kilkakrotnie przedłużano już okres obowiązywania tych przepisów. Teraz rząd zdecydował o kolejnym wydłużeniu okresu przejściowego. To ważna wiadomość dla wielu świadczeniobiorców.

Decyzję podjęto w związku z niepewną sytuacją epidemiologiczną.

Tym samym do końca lutego 2022 przedłużone zostają:

  • system rekompensat dla firm jednoosobowych oraz freelancerów, którzy w wyniku pandemii utracili dochód;
  • tymczasowe prawo do przedłużenia okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych dla osób zwolnionych z pracy;
  • tymczasowe prawo do przedłużenia okresu pobierania zasiłku dla osób przebywających na permitteringu;
  • podwyższona stawka zasiłku dla bezrobotnych dla osób o dochodzenie mniejszym niż 3G;
  • przejściowe zasady dla praktykantów, którzy mogą pobierać zasiłek dla bezrobotnych;
  • możliwość pracy na 60% przy jednoczesnym zachowaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych (normalnie jest to 50%).

Rząd przedłożył propozycję, aby zasiłek dla bezrobotnych otrzymywały również te osoby, które wypracowały stosunkowo niski dochód w roku poprzednim. Od połowy grudnia 2021 r. do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych wystarczy dochód w wysokości od 79 799 koron (0,75 G) otrzymany w ciągu ostatnich 12 miesięcy lub 239 398  koron (2,25 G) w ciągu ostatnich 36 miesięcy. Propozycja została zatwierdzona przez norweski parlament.

Przedłużenia zostaną dokonane automatycznie przez NAV, świadczeniobiorcy nie muszą w tym celu wysyłać wniosków do urzędu.