Skip to main content

Zapadła decyzja w sprawie świadczenia wakacyjnego dla osób, jakie w zeszłym roku pobierały zasiłek dla bezrobotnych.

21 maja na oficjalnej stronie prezentującej norweskie regulacje prawne opublikowano decyzję w sprawie świadczenia wakacyjnego (feriepenger) dla osób, jakie w 2020 roku pobierały zasiłek dla bezrobotnych. Prezentujemy jego treść w języku polskim:

„Członkowie systemu ubezpieczeń społecznych, którzy w roku 2020 pobierali zasiłek dla bezrobotnych, będą mieli wypłacone świadczenie wakacyjne w wysokości 10,2% wypłaconego zasiłku brutto. Świadczenie wakacyjnej zostanie wypłacone w pierwszej połowie czerwca.

Członkowie systemu ubezpieczeń społecznych, którzy w dniu 7 czerwca 2021 pobierają zasiłek dla bezrobotnych i mają prawo do czterotygodniowego urlopu z możliwością otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych, nie mają prawa do otrzymania świadczenia wakacyjnego. Ci członkowie mają jednakowoż prawo do świadczenia wakacyjnego, jeśli prawo do urlopu od obowiązków osoby poszukującej pracy (ferie med dagnepnger) zostało w części lub całości wykorzystane w roku 2020.

Postanowienie wejdzie w życie wkrótce.”

Wszystkie osoby, które w 2020 roku pobierały zasiłek dla bezrobotnych, otrzymają w najbliższych dniach list z NAV z informacją, czy należy im się świadczenie wakacyjne od pobranego w zeszłym roku świadczenia.