Skip to main content

NAV opublikował regulacje związane z wypłacaniem świadczeń rekompensacyjnych dla pracowników zagranicznych, którzy utracili dochód z powodu restrykcji wjazdowych.

(Artykuł aktualizowany 23. 04 .2021)

Norwescy pracodawcy mają obowiązek wypłacić świadczenie rekompensacyjne tym pracownikom, którzy nie mogli się podjąć obowiązków zawodowych ze względu na restrykcje wjazdowe wynikające z pandemii koronawirusa. Przepisy obowiązują od 29 stycznia do czasu zniesienia restrykcji, jednak dopiero 21 kwietnia NAV opublikował postanowienia wykonawcze w tej sprawie.

Norwescy pracodawcy otrzymali wreszcie konkretne wskazówki, jak mają wypłacać świadczenie i wnioskować do urzędu o zwrot. To waży krok, bo teraz pracodawca nie może już odmówić pracownikowi, jakiemu rekompensata się należy, zasłaniając się brakiem przepisów.

Wysokość świadczenia

Pracownicy mogą otrzymać rekompensatę do 70% podstawy świadczenia chorobowego (maksymalnie 35 472 NOK miesięcznie). Świadczenie wypłaca pracodawca, a NAV zwraca przedsiębiorcy poniesione koszty.

NAV wyjaśnia pracodawcom szczegóły rozwiązania, aby nie doszło do nieporozumień. Chociaż  świadczenie jest przyznawane na bazie zasiłków chorobowych, jego zasady są inne. Pracownik nie musiał być w danym czasie chory, aby móc wnioskować o rekompensatę, nie obowiązuje też zasada limitu dni nieobecności w pracy. Od tego świadczenia nie wypłaca się feriepenger.

Kto ma prawo do rekompensaty?

Rekompensatę może otrzymać pracownik, który:

– utracił dochód w wyniku niemożności wjechania do Norwegii po wprowadzeniu restrykcji wjazdowych;

– nie jest obywatelem norweskim;

– jest obywatelem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (w tym Polski);

– ma stały adres zameldowania poza Norwegią;

– miał pracę w danej firmie na dzień 29 stycznia;

– został przez firmę zarejestrowany do AA register, czyli oficjalnego rejestru pracowników;

– przepracował u danego pracodawcy lub miał zastępujące dochód świadczenie z NAV-u przez co najmniej 4 tygodnie przed datą rozpoczęcia okresu do zrekompensowania.  

Jednocześnie NAV informuje, że osoby, które świadomie złamały zalecenia rządowe w sprawie podróży (czyli wyjechały z Norwegii na przykład do Polski pomimo wiedzy o restrykcjach wjazdowych), mogą nie otrzymać rekompensaty. Rząd norweski stanowczo odradza wszystkie podróże nie będące wynikiem wyższej konieczności. Co należy szczególnie podkreślić, NAV uznaje podróż do domu, rozumianego jako centrum interesów życiowych, za wyższą konieczność. Oznacza to, że podróż do bliskiej rodziny w Polsce jest uznawana za konieczną i nie sprawia, iż dany pracownik traci prawo do rekompensaty. Urząd przygotowuje wytyczne w tej sprawie dla pracodawców.

Kto nie ma prawa do rekompensaty?

O świadczenie nie mogą się starać pracownicy zagraniczni, którzy już pobierają zasiłek dla bezrobotnych dla osób poszukujących pracy bądź przebywających na permitteringu.

Prawa do świadczenia nie mają również osoby, jakie w czasie, za który chcą otrzymać rekompensatę, pracowały gdzie indziej lub otrzymywały zasiłki w kraju pochodzenia. Jeśli zatem nie mogłeś podjąć obowiązków zawodowych u pracodawcy w Norwegii z powodu restrykcji, ale w tym samym czasie wykonywałeś pracę w Polsce, pracodawca norweski ma prawo odmówić ci wypłaty rekompensaty.

Urlop zamieniony na godziny pracy

NAV poinformował tez pracodawców o dość szczególnym rozwiązaniu.

Jeśli po 29 stycznia pracownik zagraniczny, o jakim była mowa powyżej, wziął urlop, istnieje możliwość, aby dni wolne zamienić na dni pracujące. O tym może jednak zadecydować tylko pracodawca, a nie pracownik.

ATS Pomoc w Norwegii na bieżąco śledzi kwestię rekompensat dla pracowników zagranicznych. Będziemy informować naszych klientów, jeśli w tej sprawie pojawią się dodatkowe wyjaśnienia przepisów wykonawczych.

Możliwość osobistego złożenia wniosku już wkrótce

NAV przewidział też możliwość, aby osoby starające się o rekompensatę za utracony dochód w przyszłości składały wnioski osobiście, z pominięciem pracodawcy. Przepisy wykonawcze w tej sprawie mają się pojawić wkrótce. ATS Pomoc w Norwegii poinformuje klientów, gdy ta możliwość stanie się dostępna.