Skip to main content

Długo oczekiwana zmiana weszła w życie – NAV udostępnił pracownikom zagranicznym samodzielne aplikowanie o rekompensatę za dochód utracony w wyniku restrykcji wjazdowych.

W drugiej połowie kwietnia pojawiły się przepisy wykonawcze co do wypłaty rekompensat dla pracowników zagranicznych. Chodzi o osoby, które w wyniku restrykcji wjazdowych nie mogły wjechać do Norwegii i utraciły z tego tytułu dochód.

Warunki otrzymania tego świadczenia opisaliśmy dokładnie w TYM ARTYKULE (należy kliknąć w odnośnik).

Od dzisiaj można już samodzielnie składać wniosek o rekompensatę. To zmiana, na którą czekało wielu polskich pracowników.

Nowa możliwość aplikowania

Generalnie świadczenie wypłaca pracodawca, a NAV zwraca przedsiębiorcy poniesione koszty. Pracownicy mogą otrzymać rekompensatę do 70% podstawy świadczenia chorobowego (maksymalnie 35 472 NOK miesięcznie).

Norweski urząd dodał dzisiaj do systemu zapowiadaną już wcześniej możliwość składania wniosku osobiście. Z tego rozwiązania mogą skorzystać pracownicy, którym  pracodawca niesłusznie odmawia wypłaty świadczenia. Aby wnioskować o rekompensatę, należy posiadać albo stały norweski numer personalny albo numer tymczasowy (D-nummer).

Należy się czy nie?

Przed wysłaniem wniosku warto dokładnie sprawdzić warunki. Prawa do tej rekompensaty nie mają na przykład freelancerzy oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, dla nich przeznaczono inną formę pomocy finansowej. Rekompensaty nie otrzymają też osoby na stałe zameldowane w Norwegii, bo miały one prawo wjazdu do kraju. Ta sama zasada dotyczy Polaków posiadających podwójne obywatelstwo, bo każdy posiadacz paszportu norweskiego mógł ominąć restrykcje wjazdowe.

Rekompensata nie należy się też osobom, które przed 29 stycznia 2021 nie miały w Norwegii umowy o pracę. Ta forma pomocy finansowej nie należy się również pracownikom sezonowym.

Bardzo istotny warunek to konieczność przepracowania u danego pracodawcy (lub pobieranie zastępującego dochód świadczenia z NAV-u) co najmniej 4 tygodni przed datą rozpoczęcia okresu do zrekompensowania.  

Składanie wniosku

Wniosek o rekompensatę za utracony dochód można złożyć elektronicznie bądź w formie papierowej korzystając z formularza w języku angielskim bądź norweskim. Składają go jedynie te osoby, które nie otrzymały rekompensaty od pracodawcy (nie można jednocześnie wnioskować o świadczenie w miejscu zatrudnienia oraz samodzielnie składać wniosek). Do formularza należy dodać przewidziane przez NAV załączniki dokumentujące prawo do otrzymania rekompensaty.

Potrzebujesz pomocy z wysłaniem wniosku o rekompensatę? A może masz wątpliwości, czy ta forma pomocy finansowej ci przysługuje? Skontaktuj się z jednym z naszych biur. Na bieżąco śledzimy zmiany w przepisach i jesteśmy w stałym kontakcie z NAV, aby zapewnić naszych klientom szybką i rzetelną obsługę.