Skip to main content

NAV opublikował dane ile do tej pory kosztowało państwo wysłanie pracowników na permitteringi.

Do tej pory, wypłacono bezrobotnym prawie 21 miliardów koron a jeszcze około 155.000 wniosków czeka w kolejce na rozpatrzenie więc nie jest to kwota końcowa. Szacuje się, że ostatecznie kwota może sięgnąć 53,5 miliardów koron. 

Do tej pory NAV wypłacił 465.118 osobom zasiłki, zaliczki lub rekompensaty. 

Urząd musiał się zmierzyć z rozpatrzeniem ogromnej ilości wniosków w krótkim czasie. Dopiero na początku czerwca zaczął wypłacać rekompensaty pracownikom za 18 dni bezrobocia. Na dziś NAV uważa, ze wypłacił rekompensaty wszystkim, którzy mieli do tego prawo, ale jednocześnie podkreśla, że nie jest to pewne. Ponieważ nie jest możliwe, na podstawie posiadanych danych w systemie, określenie jak wiele prawników jeszcze ma prawo do rekompensaty. 

Pracownicy NAV zapewniają, że pracują cały czas i są w kontakcie zarówno z pracodawcami jak i pracownikami aby rozwiązać te problemy. Proszą jednocześnie i pracodawców i pracowników aby sprawdzić czy wnioski o rekompensatę zostały prawidłowo złożone do NAV. W tej sytuacji wszystko zależy od pracodawcy, który powinien wysłać właściwe informacje do NAV tak, aby możliwa była wypłata rekompensaty dla pracownika. 

W obliczu tak wielkiej ilości wniosków NAV zatrudnił więcej pracowników. Mimo to wciąż 155.000 wniosków czeka na rozpatrzenie. Czas na ich rozpatrzenie został przesunięty do końca września. 

Yngvar Åsholt, jeden z dyrektorów w NAV, twierdzi, że to było bardzo przytłaczające zadanie, aby rozpatrzyć wszystkie wnioski i przyznać środki osobom, które miały do tego prawo, jednak urząd poradził sobie dość dobrze. Zdaje sobie też sprawę, że wciąż sporo osób czeka na pieniądze i te osoby są rozczarowane i poirytowane.