Skip to main content

Wiele firm musiało zamknąć swoje oddziały lub zawiesić działalność. Doprowadziło to do bardzo dużej liczby zwolnień w wielu branżach.
W celu zaspokojenia dużych potrzeb związanych z zwolnieniami oraz w celu zmniejszenia szkód zarówno dla firm, jak i pracowników, Storting przyjął następujące tymczasowe zmiany w przepisach dotyczących zwolnień. Były one sankcjonowane w piątek, 20 marca i obowiązują od tego dnia.
👉Osoby tymczasowo zwolnione mają zagwarantowane 100 procent wynagrodzenia w wysokości do 6G od dnia 3 do 20 dnia. Zmiany weszły w życie 20 marca.
👉Osoby zwolnione przed 20 marca przeszły na nowy system od 20 marca.
Okres pracodawcy (dni, w których pracodawca wypłaca pełne wynagrodzenie zwolnionym z pracy), zmniejszył się z 15 do 2 dni. Oznacza to, że pracodawcy, którzy już w momencie wejścia ustawy w życie zapłacili za dwa lub więcej dni ,nie muszą już płacić kolejnych dwóch dni. Państwo przejmie odpowiedzialność za płatności od 20 marca.
👉Świadczenia dla osób zwolnionych całkowicie i tymczasowo, będą stanowiły 80% podstawy zasiłku dla bezrobotnych do 3G oraz 62,4% dla części podstawy zasiłku dla bezrobotnych pomiędzy 3G a 6G.
Wysokość dochodów uprawniających do uzyskania zasiłku dla bezrobotnych została obniżona do 0,75 G w ciągu ostatnich 12 miesięcy lub 2,25 G w ciągu ostatnich 36 miesięcy. Progi te mają zastosowanie zarówno dla osób tymczasowo zwolnionych, jak i całkowicie bezrobotnych.
👉Trzydniowy okres oczekiwania przed rozpoczęciem wypłaty zasiłku dla bezrobotnych został uchylony. Tak więc zasiłek zostanie wypłacony od pierwszego dnia utraty pracy. Zmiana dotyczy zarówno osób tymczasowo zwolnionych, jak i całkowicie bezrobotnych.
👉Wymóg redukcji czasu pracy o minimum 50 procent został zmieniony do minimum 40 procent. Zmiana oznacza, że na przykład pracownik pełnoetatowy, który jest zwolniony tylko dwa dni robocze w tygodniu, będzie uprawniony do zasiłku dla bezrobotnych. Korzystając z „częściowych zwolnień”, zmniejsza się obciążenie finansowe poszczególnych pracowników.
Jeśli macie Państwo pytania lub problemy ze złożeniem wniosku o zasiłek dagpenger lub permittering – prosimy o kontakt z naszym biurem- telefoniczny lub mailowy, chętnie pomożemy przebrnąć przez wszystkie formalności 😊