Skip to main content

Masz rację. Nie otrzymałeś zasiłku dla bezrobotnych za pierwsze 18 dni, ponieważ NAV wypłaci Ci świadczenie za ten czas z puli tarczy antykryzysowej, jako zupełnie inne wsparcie finansowe. Już na początku maja mieliśmy mieć możliwość złożenia wniosku o rekompensatę, jednak Nav wydał oświadczenie, że technicznie rozwiązanie nie jest jeszcze gotowe i na wyrównanie będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Można w międzyczasie złożyć wniosek o zaliczkę lub pomoc socjalną, jeśli jest to konieczne.

Przypomnijmy – osoby, które utraciły całkowicie lub tymczasowo pracę z powodu Covid-19 i złożyły wniosek o dagpenger , mają prawo do zasiłku od pracodawcy za pierwsze dwa dni oraz do 100% wynagrodzenia z NAV za okres od 3 do 20 dnia zwolnienia.Za ten okres pomiędzy 3 a 20 dniem wynagrodzenie w wysokości 100% (do 6G) płaci NAV. Jednak świadczenie te jest traktowane jako zupełnie inne rozwiązanie niż zasiłek dla bezrobotnych i przyjęło nazwę „rekompensata wynagrodzenia”. O te świadczenie należy się starać osobno i będzie ono wypłacane tylko i wyłącznie na podstawie złożonego wniosku. Na dziś nie ma jeszcze możliwości złożenia takowego.

Program ma pełne zastosowanie do pracowników zwolnionych 20 marca 2020 r. lub później, a osoby zwolnione przed 20 marca podlegają starym przepisom do 19 marca. Od 20 marca będą podlegały nowym przepisom tymczasowym i NAV zapłaci za pozostałe dni od 3 do 20 dnia w okresie zwolnienia.Program rekompensat płacowych obowiązuje niezależnie od tego, czy przysługuje Ci zasiłek dla bezrobotnych, czy nie. Program nie dotyczy pracowników sektora rybołówstwa, którzy podlegają innym zasadom.Osoby, które otrzymały wynagrodzenie od pracodawcy za pierwsze 20 dni, nie mogą się już starać o rekompensatę. Będziemy Was informować, kiedy Nav udostępni możliwość składania wniosków o rekompensaty i zapraszamy oczywiście do korzystania z naszych usług.

Chętnie złożymy za was wnioski i dopełnimy wszystkich formalności, możecie na nas liczyć!