Skip to main content

W styczniu 2020 roku zostało wystosowane zapytanie do Minister Finansów Siv Jensen. Dotyczyło ono odpisu pendler. Okazało się, że z powodu błędnej interpretacji przepisów, pendlerzy do krajów Unii Europejskiej nie mogli odliczyć sobie ulg związanych ze statusem pendler, jeśli nie odbyli obowiązkowych 3 podróży do kraju zamieszkania w ciągu roku. Od 2010 roku Ministerstwo było ostrzegane kilkakrotnie, że przepisy są błędnie interpretowane. Jednak dopiero w 2019 roku, na wniosek UE,  urząd skarbowy zmienił praktykę w stosowaniu przepisów. Dotyczy to głównie pracowników z Polski i Litwy. 

Minister została zapytana czy może sprawdzić dlaczego ostrzeżenia napływające od 2010 były ignorowane oraz czy wykaże się inicjatywą i podejmie kontakt z wszystkimi podatnikami, których to dotyczy. W odpowiedzi urząd skarbowy napisał, że nie wie ilu dokładnie osób mogło to dotyczyć i nie jest też w stanie skontaktować się z każdym podatnikiem, którego odpis pendler mógł dotyczyć. Dlatego zachęca podatników, którzy należą do tej grupy, żeby sami teraz złożyli odwołania od decyzji urzędu. Dotyczy to sytuacji gdy:

> Podatnik nie skorzystał z odpisu pendlera, bo nie odbył wymaganych 3 podróży do kraju zamieszkania, lub 

> Podatnik wykazał ulgę pendler, ale urząd mu jej nie uznał z uwagi na mniejszą niż 3 ilość podróży.   

> Odwoływać się można za ostatnie 3 lata, ale jeśli sytuacja tego wymaga, można napisać wniosek do urzędu o przedłużenie tego terminu do 5 lat wstecz.  

Zapraszamy do naszych biur, gdzie konsultanci poinformują o odpisie pendler oraz pomogą wysłać odwołanie od decyzji urzędu skarbowego.