Skip to main content

Poruszanie się samochodem w Norwegii zarejestrowanym w Polsce jest możliwe wyłącznie czasowo.

W przypadku używania w Norwegii pojazdu zarejestrowanego za granicą koniecznością jest udokumentowanie, że stałe miejsce zamieszkania osoby kierującej pojazdem jest gdzie indziej, a pobyt w Norwegii ma charakter tymczasowy. 

Pobyt osoby pracującej w Norwegii i zarejestrowanej w rejestrze ludności (Folkeregister) może być uznany za tymczasowy tylko w przypadku, gdy osoba ta ma rodzinę w Polsce, tzn. współmałżonka oraz dzieci do lat 18.
Ważnym jest też, aby odwiedzać rodzinę regularnie.

Ten, kto spełnia powyższe warunki, nie ma przeciwwskazań do użytkowania polskiego samochodu w Norwegii.
Czas użytkowania ogranicza się jednak maksymalnie do roku od daty przyjazdu (bierze się pod uwagę datę rejestracji w Folkeregister).

Nie ma potrzeby występowania do urzędu celnego o jakiekolwiek pozwolenie. Na wypadek kontroli urzędu lub policji koniecznością jest posiadanie stosownych dokumentów, potwierdzających związek w Polską, tzn. akt małżeństwa, zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu z rodziną w Polsce, bilety potwierdzające podróże do kraju za okres ostatniego roku.
UWAGA! Wspomnianą dokumentację należy ZAWSZE mieć ze sobą w samochodzie.

Istnieje możliwość wystąpienia o pozwolenie użytkowania samochodu na kolejny rok. W tym wypadku trzeba złożyć stosowny wniosek do urzędu celnego PRZED upływem roku od czasu pierwszej rejestracji pobytu w Norwegii. Ważnym jest też udokumentowanie, że pobyt w Norwegii ma charakter tymczasowy, np. przedstawiając czasową formę umowy o pracę. 

Na temat rejestracji auta w Norwegii możesz przeczytać w TYM ARTYKULE.

Nasze biura są otwarte dla Was, a wyspecjalizowani konsultanci odpowiedzą na pytania związane z powyższym tematem.

Zapraszamy do kontaktu