Skip to main content

Zastanawiasz się nad założeniem firmy w Norwegii? Sprawdź, jaki typ działalności najbardziej odpowiada twoim potrzebom.

Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w Norwegii warto jest zorientować się, z czym wiąże się założenie firmy jednoosobowej (nor. enkeltpersonforetaket) oraz spółki z o.o. (nor. AS, czyli aksjeselskap). Poniżej przedstawiamy najważniejsze wady i zalety tych dwóch typów firm.

Wady działalności jednoosobowej:

– Odpowiedzialność cywilna: odpowiadamy za firmę całym naszym majątkiem, czyli jeśli na przykład właściciel nie zapłaci kontrahentowi za fakturę, to po ewentualnym wyroku sądu komornik ma prawo zająć mu jego osobisty majątek.

– Brak możliwości samozatrudnienia, co w razie potrzeby nie daje możliwości do pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Wady spółki z o.o.:

– Konieczność posiadania wkładu własnego;

– Wysokie koszty prowadzenia i utrzymania;

– Konieczność prowadzenia pełnej księgowości firmy, a co z a tym idzie, konieczność rozliczenia się z każdej wydanej korony;

– Podatek od dywidendy, podatek od zysku spółki oraz od pensji pracownika (właściciela),niejako podwójne opodatkowanie;

– Ograniczona elastyczność decyzji w sprawach firmy – spółkę niełatwo jest zamknąć, w szczególności, gdy posiada majątek. Podczas zamykania spółki majątek, jeśli przechodzi na właściciela, musi zostać obliczony i należy za niego zapłacić podatek dochodowy;

– Ograniczona elastyczność kapitału – pieniądze spółki są pieniędzmi spółki, a nie pieniędzmi właściciela, co oznacza, że nie może on nimi swobodnie dysponować.

Zalety działalności jednoosobowej:

– Prosta i tania rejestracja działalności;

– Prosta i stosunkowo tania księgowość firmy;

– Prostota podatkowa – jeden podatek od całości przychodu w wysokości 39%;

– Brak konieczności posiadania wkładu własnego, w praktyce firmę można założyć z bardzo skromnym kapitałem na rozruch;

– Duża dowolność w wykorzystaniu nadwyżki finansowej, właściciel dysponuje dowolnie całym majątkiem i może swobodnie dysponować środkami firmy.

Zalety spółki z o.o.:

– Mniejsza odpowiedzialność finansowa, właściciel odpowiada za ewentualne długi tylko do wysokości majątku spółki;

– Większa wiarygodność na rynku, kontrahenci postrzegają taką firmę jako bardziej wiarygodną od działalności jednoosobowej;

– Możliwość samozatrudnienia i tym samym możliwość uzyskania zasiłku dla bezrobotnych w razie potrzeby.

Składki zdrowotne, ZUS i wszelkie ubezpieczenia działają podobnie w obu wymienionych powyżej typach działalności gospodarczej.

Podsumowanie

Mimo wyższych kosztów początkowych oraz bardziej skomplikowanej procedury rejestracji, zakładanie spółek z o.o. staje się w Norwegii coraz bardziej popularnym rozwiązaniem, przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo jej udziałowców. Warto również wspomnieć o dużych możliwościach rozwoju takiego biznesu. Do spółki z o.o. w każdym momencie można wprowadzić kolejnych udziałowców i dzięki temu zyskać dodatkowy kapitał na sfinansowanie nowych projektów. 

Wybór odpowiedniej formy prawnej dla Twojego biznesu w Norwegii może mieć niebagatelne skutki w przyszłości, dlatego warto dokładnie rozważyć wszystkie możliwości przy zakładaniu firmy.

Koszty dodatkowe

Każda firma może być  zarejestrowana przez Brønnøysundregistrene w dwóch rejestrach, a mianowicie:

1. ENHETSREGISTER – obligatoryjna rejestracja jest jednoznaczna z zarejestrowaniem firmy i otrzymaniem numeru organizacyjnego. Brønnøysundregistrene nie pobiera za to opłat.

2. FORETAKREGISTER – rejestracja w tym rejestrze nie jest obowiązkowa dla działalności jednoosobowej, jest jednak możliwa (i odpłatna). Obowiązkiem rejestracyjnym w tym rejestrze objęte są:

  • Spółki wszelkiego rodzaju

Koszt rejestracji dla spółek to:

5570 NOK przy rejestracji poprzez Altinn;

6797 NOK przy rejestracji w formie papierowej.

Koszt dokonania zmian w spółkach to 1440 NOK przez Altinn, 2832 NOK w formie papierowej.

  • Firmy , które zajmują się handlem towarami, niezależnie od rodzaju działalności

Koszt rejestracji:

– dla spółek:

5570 NOK  przy rejestracji poprzez Altinn;

– 6797 NOK przy rejestracji w formie papierowej.

Koszt rejestracji dla firm jednoosobowych:

2250 NOK – przy rejestracji poprzez Altinn;

– 2832 NOK  przy rejestracji w formie papierowej.

  • Firmy zajmujące się eksportem lub importem, niezależnie od rodzaju działalności

Koszt rejestracji dla spółek:

5570 NOK – przy rejestracji poprze Altinn;

6797 NOK przy rejestracji w formie papierowej.

Koszt rejestracji dla firm jednoosobowych:

2250 NOK – przy rejestracji poprzez Altinn;

– 2832 NOK  przy rejestracji w formie papierowej.

Za zarejestrowanie firmy z pomocą ATS Pomoc w Norwegii należy uiścić opłaty zgodnie z cennikiem.

Firma jednoosobowa a status cywilny

Jeśli dana osoba posiada działalność jednoosobową, a pozostaje w związku małżeńskim, powinna  pamiętać, że współmałżonek nie może założyć drugiej działalności gospodarczej. Aby to zrobić, należy posiadać rozdzielność majątkową. Małżonkowie mogą wspólnie prowadzić jedną działalność gospodarczą, a przychody z niej mogą być w rocznym rozliczeniu dzielone na współmałżonków stosunkowo do pracy włożonej w ten biznes.

Masz wątpliwości? Zgłoś się do nas na konsultację w sprawie założenia firmy w Norwegii!