Skip to main content

Rozpoczęcie działalności gospodarczej w Norwegii jest nieskomplikowane proceduralnie i może przynieść duże korzyści ze względu na przyjazny Polakom system podatkowy. W ostatnich latach (za wyjątkiem ostatniego roku, który ze względu na pandemię i związane z nią obostrzenia oraz ograniczenia w przemieszczaniu się zastopował możliwość pracy i podejmowania nowych aktywności) odnotowano stale rosnącą liczbę firm zakładanych przez naszych rodaków. Jak otworzyć firmę w Norwegii i o czym warto pamiętać, prowadząc tam własną działalność gospodarczą? 

Wybór odpowiedniej formy działalności gospodarczej

Trzy najczęściej spotykane rodzaje firm w Norwegii to:

 • ENK – enkeltpersonforetak – jednoosobowa działalność gospodarcza,
 • AS – aksjeselskap – spółka kapitałowa, odpowiednik polskiej spółki z o.o.,
 • NUF – Norskregistrert utenlandsk foretak – filia zagranicznej firmy zarejestrowana w Norwegii.

Proces zakładania firmy w Norwegii wygląda różnie –  w zależności od wybranej formy działalności. Najczęściej rejestrowanym przez Polaków rodzajem działalności gospodarczej jest firma jednoosobowa. 

Zakładanie firmy jednoosobowej w Norwegii – krok po kroku

Pomimo uproszczonych procedur związanych z rejestracją nowej firmy, konieczne jest podjęcie pewnych decyzji i wykonanie określonych czynności, które umożliwią prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi w Norwegii zasadami. Zagraniczni właściciele firm podlegają tym samym regulacjom prawnym, co norwescy przedsiębiorcy.

Założenie firmy w Norwegii jest bezpłatne. Rejestracji można dokonać w Centralnym Rejestrze Koordynacyjnym dla Podmiotów Prawnych (Enhetsegisteret) – tradycyjnie lub drogą elektroniczną poprzez system www.altinn.no. Opłata jest pobierana jedynie za zgłoszenie firmy do Foretaksregisteret (Rejestr Handlowy) i wynosi ona wtedy 2250 NOK dla rejestracji online lub 2832 NOK w przypadku osobistego stawiennictwa w urzędzie. 

#1 Rejestracja firmy

Założenie firmy w Norwegii odbywa się poprzez wypełnienie i wysłanie formularza Samordnet registermelding. Zawiera on podstawowe informacje o przyszłej firmie i jej właścicielu (m.in. dane osobowe, nazwę firmy, adres i profil działalności). Cały proces rejestracji trwa zazwyczaj kilka dni. Przesłany za pośrednictwem systemu Altinn.no formularz zostaje zarejestrowany, a właściciel otrzymuje potwierdzenie wraz z numerem organizacyjnym (to odpowiednik polskiego numeru NIP). 

#2 Założenie firmowego rachunku bankowego 

Do uruchomienia firmowego konta w Norwegii (bedriftskonto) potrzebny jest paszport oraz dokument poświadczający rejestrację firmy. 

Powyższe czynności w zasadzie wyczerpują formalności związane z uruchomieniem jednoosobowej działalności gospodarczej w Norwegii. W pierwszych miesiącach działania firmy na właścicielu spoczywa jeszcze tylko kilka dodatkowych obowiązków…

 • Zadeklarowanie przychodów – służące jako podstawa do naliczenia zaliczki na podatek dochodowy.
 • Wpis do rejestru VAT (Merverdiavgiftsregistere) – jeśli w ciągu roku kalendarzowego firma przekracza przychód 50 tys. NOK, zostaje zarejestrowana jako płatnik podatku VAT, który w Norwegii wynosi 25% z wyjątkami, np. transport publiczny – 12%, dostawa żywności – 15% etc.
 • Wpis do rejestru handlowego (Foretaksregisteret) – w przypadku firm trudniących się obrotem zakupionych towarów oraz zatrudniających więcej niż 5 pracowników lub dla spółek AS; dla pozostałych firm jednoosobowych rejestracja ta jest dobrowolna.
 • Wpis do rejestru pracodawców (NAV Aa-registeret) – w momencie, kiedy firma zatrudnia pracownika.
 • Szkolenie BHP (HMS) – konieczne w przypadku każdego zatrudnionego pracownika; szkolenie jest płatne, nożna je odbyć w trybie zdalnym.
Pomoc w założeniu firmy w Norwegii - pomoc-w-norwegii.com
Fot. Każda firma w Norwegii zatrudniająca pracowników jest zobowiązana dokonać wpisu do rejestru pracodawców.

Kto musi mieć zezwolenie na prowadzenie firmy w Norwegii?

Niektóre rodzaje działalności wymagają na terenie Norwegii uzyskania specjalnych zezwoleń (tzw. kart branżowych). Wymóg dotyczy np. firm sprzątających, których pracownicy są obowiązani do noszenia identyfikatora Renholdskort, a sama firma musi posiadać Godkjenning (Autoryzację) wydawaną przez Norweską Inspekcję Pracy. Pracownicy branży budowlanej oraz wszystkich firm współpracujących (transport materiałów budowlanych, catering etc.) powinni posiadać identyfikator Bryggekort. Specjalne zezwolenia wymagane są również od właścicieli warsztatów samochodowych.  

Firma w Norwegii – plusy i minusy działalności gospodarczej

Przyjęło się uważać, że praca i prowadzenie firmy na terenie Norwegii jest bardzo korzystne z polskiej perspektywy. W dużej mierze jest to prawdą, ale – jak każda sytuacja – również i ta ma swoje niedogodności i utrudnienia. Warto je poznać, stojąc przed decyzją o założeniu firmy.

Zalety posiadania własnej firmy w Norwegii

 • Korzystne przepisy podatkowe – fakt, który często przesądza o założeniu działalności gospodarczej w Norwegii; zaliczka na podatek dochodowy wynosi tu 23%, płacona jest w systemie kwartalnym lub półrocznym, nadwyżki dochodowe opodatkowane są według różnych progów procentowych. 
 • Składka Trygdeavgift – odpowiednik polskiego ZUS o wartości 11,4% dochodu, co oznacza, że przy zmniejszających się dochodach składka ulega automatycznie pomniejszeniu, a w firmach, które przejściowo nie mają dochodów – nie musi być opłacana.

Minusy prowadzenia działalności w Norwegii

 • Brak możliwości zawieszenia działalności – w przypadku trudności (nawet przejściowych) nie ma wyjścia pośredniego. Działalność gospodarczą w Norwegii można wtedy jedynie zamknąć.
 • Brak prawa do zasiłku – niezależnie od przyczyn zakończenia działalności, właściciel firmy jednoosobowej traci prawo do zasiłku dla bezrobotnych.
 • Chaos informacyjny – obowiązujące przepisy są jasno określone, a kontakty z urzędem na ogół są sprawne, jednak przedsiębiorcy zwracają uwagę na częste zmiany uregulowań prawnych, modyfikacje procedur w różnych instytucjach przy jednoczesnym braku informacji o zaistniałych zmianach. 

Ważną informacją dla cudzoziemców rozpoczynających własną działalność w Norwegii jest konieczność zalegalizowania pobytu i uzyskanie pozwolenia na pracę. Sam fakt rejestracji firmy nie oznacza automatycznie legalności pobytu i pracy. Urząd do Spraw Cudzoziemców rozpatruje odpowiedni wniosek w porozumieniu z konsulatem w Warszawie. Na pozytywny wynik można liczyć w przypadku dokładnego opisu profilu działalności firmy oraz ekonomicznej opłacalności przedsięwzięcia.